דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
קתדראות
קתדרהקתדרהנושא
Blumberg-Krostar Chair in Clinical Molecular BiologyClinical Molecular Biology
Adeline S. & Richard H. Fleischaker Chair in Plastic SurgeryPlastic Surgery
פרופ' מאיר שליטHerman & Lallie Hirschfeld Chair in AllergyAllergy
פרופ' יעקב סוסנהDr. Israel J. & Dena B. Zimmerman Chair in RadiologyRadiology
Ruth & Morris Popkin Chair in Health AdministrationMedical Administration
פרופ' אורלי אל-פלגGoldyne Savad Chair in GeneticsHealth Administration
פרופ' דוד גרץBrandman Foundation Chair in Cardiac & Pulmonary Disease IMRICHeart Disease
פרופ' אלדד בן-שטריתWilfred P & Rose J Cohen Chair in Internal MedicineInternal Medicine
פרופ' אלון מוזסCohodas Family Chair in Clinical MicrobiologyClinical Microbiology
Lasha Eisen Chair in OtolaryngologyOtolaryngology
Josephine & Frank Kanrich Chair in Neuromuscular DiseasesNeuromuscular Diseases
Erna D. & Henry J. Leir Chair in GerontologyGerontology
פרופ' חיים לוטןDavid & Rose Orzen Chair in CardiologyCardiology
Gertrude L. & Abraham S. Platt Chair in Physical MedicinePhysical Medicine
Jacob L. Sebulsky Chair in NeurologyNeurology
פרופ' דני אנגלהרדClara Abd Seymour Smoller Chair in PediatricsPediatrics
Eugene & Helen Elias Sobel Chair in GastroenterologyGastroenterology
Helen & Max Welinsky Chair in Clinical PsychiatryClinical Psychiatry
Nettie & Aaron Zuckerman Chair in CardiologyCardiology
Philip Frost Chair in DermatologyCardiology
Paul & Greta Weinberger Chair in Internal MedicineInternal Medicine
פרופ' איתן כרםDr. Israel J. & Dena B. Zimmerman Chair in PediatricsPediatrics
פרופ' ערן לייטרסדורףMaurice & Dorothy Bucksbaum Chair in Molecular GeneticsMolecular Genetics
פרופ' רולנד חישיןS. Mark Taper Chair in Medical BiophysicsMedical Biophysics
Julius H. Jacobson Ii Chair in Vascular SurgeryVascular Surgery
פרופ' רפאל ברויארHelen & Sidney Rogal Chair in Pulmonary MedicinePulmonary Medicine
Henry Leir Chair in Molecular Biology & Cellular MedicineHematology
פרופ' איתן גלוןSam & Ellie Fishman Chair in Gene TherapyGene Therapy
Marion & Max Grill Chair in Clinical Neurology SciencesClinical Neurology Sciences
פרופ' אבי ריבקינדKarl Stoll Chair in Surgical TraumaSurgical Trauma
פרופ' בנימין ראובינוףSidney Swartz Chair in Human Embryonic Stem Cell ResearchHuman Embryonic Stem Cell Research
פרופ' רמי אעקילאןMilton Winograd Chair in Cancer ResearchCancer Research
פרופ' יעקב פארJonas Friedenwald Chair in Ophthalmological ResearchOphthalmological Research
פרופ' שלמה ששוןAdolph D. & Horty Storch Chair in Pharmaceutical SciencesPharmaceutical Sciences
פרופ' צרלס יפהMichael & Penny Feiwel Chair in DermatologyDermatology
פרופ' יהודית ברגמןDr. Emmanuel Rubin Chair in Medical ScienceMedical Science
פרופ' חגי ברגמןSimone & Bernard Guttman Chair in Brain ResearchCenter For Neurocomputation-Parkinson's Disease
פרופ' מרשל דבורCecile & Seymour Alpert Chair in Pain ResearchPain Research
פרופ' דוד ליכטשטייןWalter & Greta Stiel Chair & Research Grant in Heart StudiesHeart Studies
פרופ' יואל יעריErna D. & Henry J. Leir Chair For Research in Neurodegener DiseasesNeurodegener Diseases
פרופ' חיים רוזןJacob M. Eisenberg & Thomas W. Baylek Chair For Medical Research in The Field Of Genetic EngineeringGenetic Engineering
ד"ר איתי בן-פורתJacob & Lena Joels Memorial Foundation Senior Lectureship For Excellence in The Life & Medical SciencesLife and/or Medical Sciences
Oded Abramsky Chair in NeuroimmunologyNeuroimmunology
ד"ר עתניאל דרורJoel Wilbush Chair in Medical Anthropologyאנטרופולוגיה רפואית
פרופ' שולמית קצב-שפיראBernard L. & Mary T. Sachs Chair in Cancer StudiesMedical Science
פרופ' אורנה אמסטר-חודרDr Jacob Grunbaum Chair in Medical ScienceMedical Science
Hans J. & Tilly Weil Chair in Pharmaceutical ChemistryPharmaceutical Chemistry
פרופ' אברהם פיינסודWolfson Family Chair in GeneticsGenetics
פרופ' רון כהןRichard & Jean Zarbin Chair in Medical StudiesMedical Science
פרופ' גרשון גולומבWoll Sisters & Brothers Chair in Cardiovascular DiseasesMedicine
Otto Stieber Chair in Cancer ResearchCancer Research
Dr. E. Michael Bluestone Chair in PathologyPathology
פרופ' שושנה אלטוביהDr Joseph I. Bluestone Chair in Experimental MedicineExperimental Medicine
פרופ' פיליפ לזרוביץJacob Gitlin Chair in PhysiologyPhysiology
פרופ' ראובן רייךDame Susan Garth Chair in Cancer ResearchCancer
פרופ' איתן יפה-נוףBertha & Max Densen Chair in General & Tumor ImmunologyGeneral & Tumor Immunology
פרופ' ינון בן-נריהAnne & Benjamin Blumenthal and Lillian & Ruth Blumenthal Chair in Basic Cancer ResearchCancer Research
פרופ' יחיאל פרידלנדרJerrold M. Michael Chair in Public HealthPublic Health
Gerald Heller Chair in Pharmaceutical ChemistryPharmaceutical Chemistry
פרופ' מאיר ביאלרDavid Eisenberg Chair in PharmacyPharmacy
פרופ' פרנצסקה לוי-שפרIsaac & Myrna Kaye Chair in ImmunopharmacologyImmuno-Pharmacology
פרופ' אהרון לב-טובDr. Siegfried Haber Chair in MedicineMedicine
Jacob Ziskind Chair in Human BiochemistryHuman Biochemistry
פרופ' רמי יקאDr. Leon Deutsch & Dr. Mina Deutsch Chair in PsychopharmacologyPsycho-Pharmacology
פרופ' אברהם ישראלDr. Julien Rozan Chair in Family Medicine & Health CareFamily Medicine & Health Care
פרופ' זאב פרושLady Davis Chair in Experimental Medicine & Cancer ResearchExperimental Medicine & Cancer Research
פרופ' מיכל בניאשHarold B. Abramson Chair in Immunology (Lautenberg)Immunology
פרופ' שושנה רבידDr. Daniel G. Miller Chair in Cancer ResearchCancer Research
Lillian & Rebecca Chutick Chair in Heart StudiesHeart Studies
פרופ' עופרי פינסHarry & Helen L. Brenner Chair in Molecular BiologyMolecular Biology
Joseph H. & Belle R. Braun Senior Lectureship in MedicineMedicine
Dr William Ganz Chair in Heart StudiesHeart Studies
פרופ' יואל ישראליMorley Goldblatt Chair in Cancer Research & Experimental MedicineCancer Research & Experimental Medicine
פרופ' יעקב נפרסטקSilvia & Irwin H. Leiferman Chair in Osteoporosis & ArthritisOsteoporosis & Arthritis
פרופ' דן גיבסוןDrs. Margaret R. & Henry M. Zentner Chair in PharmaceuticalcPharmaceutical Chemistry
Dr. Robert T. Rosenfeld Chair in Sports MedicineSports Medicine
פרופ' אברהם דומבLionel Jacobson Chair in Medicinal ChemistryMedicinal Chemistry
Harry W. & Charlotte Ullman Labov Chair in Cancer StudiesCancer Studies
Dr. Philip M. Marcus Chair in Molecular Biology & Cancer ResearchMolecular Biology & Cancer Research
פרופ' אלברט טרבלוסCarolyn Jane Bendheim Chair in Molecular VirologyMolecular Virology
Dr. Dudley Seth Danoff Chair in Medical ResearchMedicine
פרופ' עמנואל הנסקיJacob Epstein Chair in BacteriologyBacteriology
Harry Friedenwald Chair in History Of Medicine (PEF)History of Medicine
פרופ' צבי בר-שביטSamuel & Isabelle Friedman Chair in Experimental MedicineExperimental Medicine
Dr Leon Simon Goldman Chair in Medicineאף אוזן גרון
פרופ' דינה בן-יהודהNorman Green Chair in HematologyHematology
פרופ' חיה קלכהייםAlice & Siegfried Menkes Chair in Cancer Research & Experimental MedicineCancer Research & Experimental Medicine
Dr. Marcus Rabwin Chair in Cancer Research & Experimental MedicineCancer
פרופ' אילן רוזנשייןEtta Rosensohn Chair in BacteriologyBacteriology
פרופ' תמר יבלונסקי-פרץLawrence Schacht Chair in OncologyOncology
פרופ' יעל שטרן-באךDr Ernest & Dr Mona Spiegel Chair in NeurophysiologyNeurophysiology
פרופ' דורית שחםIsrael S. Wechsler Chair in Medical EducationMedical Education
פרופ' תמיר בן-חורIsrael S. Wechsler Chair in NeurologyNeurology
Haim Yassky Chair in Social MedicineSocial Medicine
פרופ' דני פורתThe Etta & Paul Schankerman Chair in Molecular BiomedicineMolecular Biomedicine
פרופ' דנה וולףTed & Frances Chanock Center & Chair in VirologyVirology
website by Bynet Software Systems