דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ועדות
שם הוועדהשם יו"ר הוועדה
פורום הוראה פקולטטיפרופ'  דינה בן-יהודה
רכז הועדה: שירן שובל
ועדה ללימודים מתקדמיםפרופ'  אהוד כהן
רכז הועדה: חיים אביטל
ועדת הוראה ללימודי בוגרפרופ'  איתמר סימון
רכז הועדה: חיים אביטל
ועדה לחינוך רפואיפרופ'  מרדכי מושקט
רכז הועדה: גב' יפית בראון
ועדה לפיתוח שיטות הוראה חדשותפרופ'  ערן ישראלי
רכז הועדה:
ועדת הוראה קליניתפרופ'  דורית שחם
רכז הועדה: פלורנס דרמוןדף ועדה
ועדה להשתלמויות וחילופי סטודנטיםפרופ'  נוויל ברקמן
רכז הועדה: ענבל שגיא
ועדת הקוריקולוםפרופ'  אריה בן-יהודה
רכז הועדה: רינת אסולין
ועדת הקבלה לרפואהפרופ'  צבי פרידלנדר
רכז הועדה: דפנה רחובי
ועדה לעבודות גמרפרופ'  רונן בארי
רכז הועדה: ענבר צ'ונה
ועדת סטאזד"ר  משה גת
רכז הועדה: איריס כרמון-גוטליבדף ועדה
ועדת המינויים האוניברסיטאית להעלאות במקצועות הרפואייםפרופ'  אייל בנין
רכז הועדה: יפעת גלס
ועדת המינויים הפקולטטית בתחום הפרה-קליניפרופ'  רון דזיקובסקי
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת המינויים הפקולטטית בתחום הקליניפרופ'  רון אלישר
רכז הועדה: יפעת גלס
ועדת חיפושפרופ'  אלי פיקרסקי
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת מורים תלמידיםד"ר  נטע גולדשמידט
רכז הועדה: דפנה רחובידף ועדה
ועדה לחיזוק הקשר האקדמי עם היחידות המסונפות לפקולטה לרפואהפרופ'  דן טרנר
רכז הועדה: שירן שובל
ועדת מסלול MD-PhDפרופ'  איתן גלון
רכז הועדה: חיים אביטל
ועדה לקשרי מדע ובינלאומיותפרופ'  איתי בן-פורת
רכז הועדה: אלינור דרקסלר
ועדת מחקרפרופ'  אורנה אמסטר-חודר
רכז הועדה: אלינור דרקסלר
ועדת מלגותפרופ'  עופר מנדלבוים
רכז הועדה: ענבל שגיא
ועדה לתכנון, פיתוח ובקרהפרופ'  חיים רוזן
רכז הועדה: שירן שובל
ועדת מחשוב וביואינפורמטיקהפרופ'  אסף הלמן
רכז הועדה: ---
ועדת ציוד בין מחלקתיפרופ'  רמי אעקיליאן
רכז הועדה: גב' אפרת בלס
ועדת פרסיםד"ר  מיכל אל-הלל דרניצקי
רכז הועדה: אלינור דרקסלר
ועדה להערכת הוראהפרופ'  חגי מאז"ה
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת אתיקה של ניסויים בבעלי חייםד"ר  טל בורשטיין-כהן
רכז הועדה: אמירה וייס
ועדת האתיקה למחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם ד"ר  חגית מגן
רכז הועדה: ---
ועדה האקדמית של המכון למחקר ברפואה צבאית פרופ'  דן גילון
רכז הועדה: חיים אביטל
ועדה להערכת סטודנטיםפרופ'  קולין בלוק
רכז הועדה: גב' יפית בראון
website by Bynet Software Systems