דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ועדות
שם הוועדהשם יו"ר הוועדה
ועדת תכנון פיתוח ובקרהפרופ'  יואל יערי
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת ציוד בין מחלקתיפרופ'  אהוד כהן
רכז הועדה: גב' אפרת בלס
ועדת מלגותפרופ'  עופר מנלדבוים
רכז הועדה: ענבל שגיא
ועדת מחקרפרופ'  אורנה אמסטר-חודר
רכז הועדה: אלינור דרקסלר
ועדת מחשוב וביואינפורמטיקהפרופ'  אסף הלמן
רכז הועדה: ---
ועדה לחיזוק הקשר האקדמי עם היחידות המסונפות לפקולטה לרפואהפרופ'  דן טרנר
רכז הועדה: שירן שובל
ועדת פרסיםפרופ'  אורה פלטיאל
רכז הועדה: אלינור דרקסלר
ועדת סינוןפרופ'  חיה לורברבאום-גלסקי
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת המינויים הפקולטטית בתחום הפרה-קליניפרופ'  רון דזיקובסקי
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת המינויים הפקולטטית בתחום הקליניפרופ'  רון אלישר
רכז הועדה: יפעת גלס
ועדת המינויים האוניברסיטאית להעלאות במקצועות הרפואייםפרופ'  אייל בנין
רכז הועדה: יפעת גלס
ועדה להערכת הוראהפרופ'  חגי מאז"ה
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת הוראה קליניתפרופ'  דורית שחם
רכז הועדה: פלורנס דרמון
ועדת הקוריקולוםפרופ'  אריה בן-יהודה
רכז הועדה: רינת אסולין
ועדה לחינוך רפואיפרופ'  מרדכי מושקט
רכז הועדה: גב' יפית בראון
ועדה ללימודים מתקדמיםפרופ'  אהוד כהן
רכז הועדה: מירית סתיו- מבורך
ועדה לעבודות גמרפרופ'  רונן בארי
רכז הועדה: ענבר צ'ונה
ועדה האקדמית של המכון למחקר ברפואה צבאית פרופ'  דן גילון
רכז הועדה: חיים אביטל
ועדת היגוי למסלול צמרתד"ר  אהוד רודיס
רכז הועדה: חיים אביטל
ועדת מורים תלמידיםד"ר  נטע גולדשמידט
רכז הועדה: דפנה רחובידף ועדה
ועדת סטאזד"ר  דוד מנקוטה
רכז הועדה: איריס כרמון-גוטליבדף ועדה
ועדת אתיקה של ניסויים בבעלי חיים 
רכז הועדה:
ועדת האתיקה למחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם ד"ר  יפה זיסק רני
רכז הועדה: ---
ועדה להשתלמויות וחילופי סטודנטיםפרופ'  נוויל ברקמן
רכז הועדה: ענבל שגיא
ועדת תא בוגריםפרופ'  בנימין דרנגר
רכז הועדה: ענבל שגיא
website by Bynet Software Systems