דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ועדות
שם הוועדהשם יו"ר הוועדה
ועדת תכנון פיתוח ובקרהפרופ'  יואל יערי
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת ציוד בין מחלקתיפרופ'  אהוד כהן
רכז הועדה: גב' אפרת בלס
ועדת מלגותפרופ'  שוש רביד
רכז הועדה: גב' ענבל שגיא
ועדת מחקרפרופ'  שלמה ששון
רכז הועדה: גב' אלינור דרקסלר
ועדת מחשובפרופ'  אורה פורמן-שולר
רכז הועדה: ---
ועדה לחיזוק הקשר האקדמי עם היחידות המסונפות לפקולטה לרפואהפרופ'  דרורית הוכנר-צלניקר
רכז הועדה: גב' ענבל שגיא
ועדת פרסיםפרופ'  אורה פלטיאל
רכז הועדה: גב' אלינור דרקסלר
ועדת סינוןפרופ'  חיה לורברבאום-גלסקי
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת מינויים פקולטטית בתחום הפרה-קליניפרופ'  יואל יערי
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת מינויים פקולטטית בתחום הקליניפרופ'  חיים לוטן
רכז הועדה: גב' יפעת גלס
ועדת מינויים אוניברסיטאית להעלאות במקצועות הרפואייםפרופ'  תמיר בן חור
רכז הועדה: גב' יפעת גלס
ועדה להערכת הוראהדר'  סמדר אבן-טוב
רכז הועדה: קטיה שביט
ועדת ההוראה של ביה"ס לרפואהפרופ'  דרור מבורך
רכז הועדה: פלורנס דרמון
ועדה לבדיקת ושינוי הקוריקולום של ביה"ס לרפואהפרופ'  אריה בן-יהודה
רכז הועדה: פלורנס דרמון
ועדה לחינוך רפואיפרופ'  קולין בלוק
רכז הועדה: גב' יפית בראון
ועדה ללימודים מתקדמיםפרופ'  שוש רביד
רכז הועדה: גב' גלית גרוס
ועדה לעבודות גמרפרופ'  רונן בארי
רכז הועדה:
ועדה האקדמית של המכון למחקר ברפואה צבאית פרופ'  דן גילון
רכז הועדה: חיים אביטל
ועדת היגוי למסלול צמרתדר'  אהוד רודיס
רכז הועדה: חיים אביטל
ועדת מורים תלמידיםפרופ'  דורית שחם
רכז הועדה: דפנה רחובידף ועדה
ועדת סטאזדר'  דוד מנקוטה
רכז הועדה: איריס כרמון-גוטליבדף ועדה
ועדת אתיקה של ניסויים בבעלי חיים 
רכז הועדה:
ועדת האתיקה למחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם דר'  יפה זיסק רני
רכז הועדה: ---
ועדה להשתלמויות וחילופי סטודנטיםדר'  מיכל אל-הלל דרניצקי
רכז הועדה: גב' ענבל שגיא
ועדת תא בוגריםפרופ'  בנימין דרנגר
רכז הועדה: גב' ענבל שגיא
website by Bynet Software Systems