דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תוכנית אדם ורפואה
תכנית "אדם ורפואה וכישורים קליניים" בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית עוסקת בהיבטים האנושיים של מקצוע הרפואה ובמיומנויות קליניות של תקשורת ובדיקה פיזיקלית של מטופל/ת. זוהי תכנית רב-שנתית, שנלמדת בשנים א' עד ד'.
נושאים הנלמדים במסגרת התכנית כוללים תקשורת בין אישית, מבוא לאתיקה רפואית, כשירות תרבותית (cultural competence), מקצוענות (professionalism), מיניות ומסירת בשורה קשה, בדיקה פיזיקלית של הבריא והחולה ונטילת אנמנזה.
כחלק מתוכנית "אבני פינה" נלמדים קורסים משותפים לפקולטה לרפואה ולפקולטה למדעי הרוח, בהם מלמדים יחד (בקבוצות קטנות) מרצה ממדעי הרוח ורופא את ההקשרים התרבותיים המגוונים של הרפואה בתחומי הפילוסופיה, ההיסטוריה, הספרות, האמנות, התיאטרון המוסיקה ועוד.
כבר בשנה הראשונה ללימודי הרפואה נחשפים הסטודנטים למסגרות קליניות מגוונות, כגון מחלקות אשפוז ומיון, מרפאות בביה"ח ובקהילה.
ראש תוכנית "אדם ורפואה"
דר מיכי פיליפס
ד"ר מיכי פיליפס
טלפון: 02-6758137
פקס: 02-6758137
website by Bynet Software Systems