דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
אבני פינה
תכנית "אבני פינה" היא תכנית של האוניברסיטה העברית שנועדה לחשוף סטודנטים לתואר בוגר למגוון נושאים שאינם בתחום הלימוד העיקרי שלהם.
 
בפקולטה לרפואה נלמדים הקורסים של "אבני פינה" בסמסטר הראשון של שנה ב' בקבוצות קטנות, שבכל אחת מהן מורה ממדעי הרוח  או החברה יחד עם רופא/ה. מטרת ההנחייה המשותפת היא לאפשר לסטודנטים לרפואה, רפואת שיניים ומדעי הרפואה חשיפה לנושאים שונים בעלי זיקה לרפואה מתחומי ההסטוריה, הספרות, האמנות, המוסיקה, התאטרון ועוד, תוך דיון בהשלכות הקליניות- העכשוויות של נושאים אלו.
 
כל סטודנט יכול לבחור שני קורסים מתוך הרשימה שלהלן. כל קורס הינו בהיקף של נקודת זכות אחת, ונלמד פעמיים בסמסטר (במחצית הראשונה והשנייה של הסמסטר), בכל פעם עם רופא וקבוצת סטודנטים שונים.

 

 תקצירי קורסי "אבני פינה" שינתנו במהלך שנה"ל תשע"ה:

 
אמנות הקשב והקשר
רפואה סיפורית
אתיקה רפואית בראי הקולנוע בין אמונה לתקווה
על החיים והמוות במחשבת המקרא
דר' עינת אברהמי דר' רות קנאי דר' לאה מזור​​

ד"ר שרון עינב​ - ד"ר מעין הראל
בריאות ומגדר
היבטים חברתיים ותרבותיים
בבריאות נשים

"כל העולם במה..." - עקרונות ומעשה של משחק במפגש רופא-חולה

החוקי, האתי, האנושי
סוגיות רפואיות בהלכה

המניע הנסתר
מחלות והיסטוריה
​​

ד"ר עדי פינקלשטיין ד"ר רבקה גיליס
פרופ', הרב יגאל שפרן 
דר' עתניאל דרור​​

השונה והמשותף
בריאות וחולי בחברה היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה

מעבר לגבולות הטוב והרע
הרופאים בשואה
​​

נפש האדם בראי האמנות רגש והבעה באופרה כחוויה מזככת
דר' תמר שלמון
שולמית אימבר - רינת ריבק 
 פרופ' מילי הד  ​​

פרופ' יהואש הירשברג 

דר' אשר סלה


 
 
 
 
​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
5 תמונות קטנות של אמנות תיאטרון ומסכות
website by Bynet Software Systems