דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
יצירת קשר
ניתן לפנות בשאלות ובקשות אל הועדה לחילופי סטודנטים foreign.student@ekmd.huji.ac.il
 
כמו כן ניתן להיעזר ברכזת חילופי הסטודנטים של אגודת הסטודנטים לרפואה:
טל': +972-2-675-8483
פקס:+972-2-675-8834
אתר אגודת הסטודנטים: www.jsms.org.il
 
כתובת למכתבים:
אגודת הסטודנטים לרפואה,
ביה"ס לרפואה
ת"ד 12272
ירושלים
91120
חברי וועדה יושבים מסביב לשולחן
website by Bynet Software Systems