דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כותרת המרכז לחינוך רפואי
אודות

רקע

חינוך רפואי הוא התחום העוסק בלמידה והוראה במקצועות הרפואה. מרכיביו העיקריים הם: השקפת עולם חינוכית, מדיניות ואסטרטגיות חינוכיות, תכניות לימודים, שיטות הוראה והערכה.

הגדרת תפקיד המרכז

המרכז פועל באמצעות שרות, הוראה ומחקר. המרכז לחינוך רפואי מספק שרות, יעוץ והדרכה, יוזמה ופיקוח בתחומי התמקצעות לכל גורמי הפקולטה ואנשיה ומשמש גורם מייעץ לדיקן והנהלת הפקולטה. המרכז מקיים קשר הדדי עם יה"ל (היחידה להוראה ולמידה של האוניברסיטה), אך קיים כגוף עצמאי יחידי באוניברסיטה. המרכז משרת את הלמידה וההוראה בכל מקצועות הבריאות אשר בפקולטה.

מטרת המרכז

שיפור התפקוד החינוכי של הפקולטה כפי שהיא נמדדת באמצעות הישגי בוגריה וחברי הסגל שלה (ביצועים במדידות לאומיות ובינלאומיות, פרסומים בחינוך רפואי, מענקי מחקר וביצוע מחקר פעיל בחינוך רפואי, פרסים וציונים לשבח, יזמות וחדשנות, השתתפות ונראות בפורומים לאומיים ובינלאומיים, מנהיגות בפקולטה, אוניברסיטה ובפורומים לאומיים ובינלאומיים וכיו"ב). סיוע למיצוב בה"ס לרפואה כמוביל לאומי בהוראת הרפואה. סיוע לעיצוב בוגריו בהתאם לחזון הפקולטה.
website by Bynet Software Systems