דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תקנון בית הספר לריפוי בעיסוק
 
מטרת תקנון בית הספר
מטרת תקנון זה היא להגדיר את חובותיו וזכויותיו של התלמיד, נוהלי הלימודים, הבחינות, התרגילים, העבודות, ההכשרות הקליניות ותנאי המעבר משנה לשנה. תקנון זה מהווה תוספת לנהלי ההוראה והלימודים האוניברסיטאיים, של האוניברסיטה העברית ולתקנון הפקולטה לרפואה, ומדגיש נושאים ייחודיים לבית הספר לריפוי בעיסוק. כל מקרה חריג שאינו נידון בתקנון, יידון ויהיה נתון להחלטת הנהלת בית הספר שתחליט באם להעבירו לדיון בועדת ההוראה של בית הספר.
 
website by Bynet Software Systems