דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
השלמה למחקר
השלמה למחקר בפקולטה לרפואה
 
1.   מועמד המבקש לכתוב עבודת דוקטור בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ואין לו עבודת גמר לתואר מוסמך, יירשם בפקולטה כתלמיד השלמה למחקר.
1.1  במהלך תכנית ההשלמה יהא על התלמיד לכתוב עבודה המקבילה לעבודת-גמר למוסמך באוניברסיטה העברית, ולהשיג בה ציון 85 לפחות. על המועמד למצוא מנחה טרם הרשמתו. תכנית עבודת הגמר תאושר ע"י יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים. כמו כן, אם ימצא יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים, כי על התלמיד להשתתף בקורסים במהלך תכנית ההשלמה, יקבל התלמיד רשימת קורסים מפורטת, ויהא עליו לסיים את הקורסים בציון ממוצע של 85 לפחות, ולא פחות מציון 80 בכל קורס. משך תכנית לימודי ההשלמה למחקר לא יעלה על שנתיים. עם סיום החובות במסגרת הפקולטה לרפואה, תישקל מועמדות התלמיד ללימודי דוקטורט על ידי הרשות לתלמידי מחקר.
סטודנטים משוחחים במסדרון
website by Bynet Software Systems