דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תוכנית "פרחי מחקר"
מגמת לימודים ייחודית לדוקטורט במסלול הישיר אשר מיועדת לסטודנטים מצטיינים שהכשרתם במדעי החיים ובמדעי הרפואה. הקבלה למסלול תהא על פי ציונים (תשעים ומעלה בזמן הגשת המועמדות) וראיון אישי. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 8.6. ראיונות יתקיימו במהלך חודש יוני. למסלול יתקבלו כעשרה סטודנטים. סטודנטים למוסמך שיתקבלו לתוכנית זו, יתוגמלו במלגות הצטיינות גבוהות במיוחד, בערך של 5,300 ש"ח ובכיסוי של תשלום שכר הלימוד.
אלה אשר ימשיכו לדוקטורט במסגרת התוכנית יתוגמלו במלגות הצטיינות גבוהות ויהיו בעדיפות גבוהה לשיבוץ במשרות הוראה. שעור הגמול הכספי לסטודנטים בשנים א' ו-ב' בדוקטורט הוא בערך של כ- 9,000 עד 9,500 ש"ח, על פי התחשיב: מלגת דוקטור בשיעור של 200% (כ- 6,000 ש"ח) ועוד משרה (בערך של 3,000 עד 3,500 ש"ח). לצורך המעבר למסלול הישיר יידרשו הסטודנטים להשלים 25 נקודות זכות (במקום 30), ולעמוד בהצלחה בבחינת מעבר לדוקטורט.
באתר מופיעה רשימת מנחים אשר הביעו נכונות להצטרף לתוכנית המצטיינים והתחייבו לתנאיה. באשר לשאלות והבהרות ניתן לפנות אל גב' לורה ברנדל – מזכיר לענייני הוראה ותלמידים במזכירות המכון למחקר רפואי: laurabr@savion.huji.ac.il.
סטודנטית מקשיבה להופעה מוזיקלית בקמפוס
website by Bynet Software Systems