דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תוכנית "פרחי מחקר"
תכנית ייחודית, יוקרתית ומוגבלת משתתפים.
תכנית ייחודית, יוקרתית ומוגבלת משתתפים. תכנית לדוקטורט במסלול הישיר אשר מיועדת לסטודנטים מצטיינים שהכשרתם במדעי החיים ובמדעי הרפואה/מדעים ביורפואיים.  הקבלה למסלול תהא על פי ציונים (90 ומעלה בזמן הגשת המועמדות) וראיון אישי הכולל קריאת מאמר והצגת הצעת מחקר בנושא.
המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 31.3. ראיונות יתקיימו בסוף אפריל- תחילת מאי. למסלול יתקבלו כעשרה סטודנטים. תלמידים למוסמך שיתקבלו לתוכנית זו, יתוגמלו במלגות הצטיינות בגובה של 340%  לחודש.
תלמידים  לדוקטורט במסגרת התוכנית יתוגמלו במלגות הצטיינות בגובה של 200% ויהיו בעדיפות גבוהה לשיבוץ בהוראה במשרות תרגול חלקיות בהתאם לצרכי ההוראה. לצורך המעבר למסלול הישיר יידרשו הסטודנטים להשלים 25 נקודות זכות (במקום 28), ולעמוד בהצלחה בבחינת מעבר לדוקטורט.
באשר לשאלות והבהרות ניתן לפנות אל גב' לורה ברנדל – מזכירה לענייני הוראה ותלמידים במזכירות החוג למדעים ביו רפואיים laurabr@savion.huji.ac.il.
סטודנטית מקשיבה להופעה מוזיקלית בקמפוס
website by Bynet Software Systems