דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תכנית משולבת MD-MSc
לימודים משולבים לקראת תואר דוקטור לרפואה (MD) ומוסמך במדעים ביו-רפואיים (M.Sc)
1.1​ ​מטרה
הפקולטה לרפואה מעודדת הכשרת רופאים בעלי ידע נרחב ברפואה ובמחקר. התכניות המשולבות מכשירות רופאים בעלי ידע בשני היבטים חשובים של הרפואה המודרנית, הרפואה הקלינית ומחקר בסיסי ויישומי.​
1.2​ מועמדים
תלמידי רפואה שסיימו את לימודיהם הפרה-קליניים (בעלי תואר  B.Med.Sc) וטרם החלו את הלימודים הקליניים
1.3​ לימודי מוסמך במסגרת התכנית המשולבת MD-M.Sc
1.3.1 קבלת תלמידי המוסמך תרוכז בידי יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים, בהתאם לתנאי הקבלה של המגמות השונות ללימודי המוסמך.​
1.3.2​ הלימודים לתואר המוסמך יעוגנו במגמות הלימודים המתקדמים של החוג למדעים ביו-רפואיים. התלמיד יהיה חייב בכל חובות המוסמך הנהוגות במגמה שבחר (קורסי מוסמך, עבודת מוסמך ובחינת גמר). הקף נקודות הזכות לצבירה הוא 21 נ"ז. תלמיד רפואה בשנה ג' יוכל לאחסן קורסים לתואר המוסמך ולהפשירם לתכנית הלימודים עם קבלתו ללימודי המוסמך.​
1.3.3​ תלמיד מוסמך לתואר MD-M.Sc יידרש לקחת שנת חופש מלימודי הרפואה במהלך לימודי המוסמך.​
1.3.4​ עבודת המוסמך תפטור את התלמיד מהגשה של עבודת הגמר לתואר MD.​
1.4​ מלגה לתלמידי התואר המשולב
תלמיד התואר המשולב MD-M.Sc הלומד לתואר מוסמך מחקרי באחת מהמגמות של החוג למדעים ביו-רפואיים, ומודרך על ידי מורה החוג, יוכל לזכות במלגה של הפקולטה לרפואה כפוף לתקנון המלגות.​
1.5​ לא יוטלו תפקידי הוראה על תלמידי MD-M.Sc.
תולעת על גבי מבחנה
סריקה של תולעת
website by Bynet Software Systems