דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
דוקטור לרפואה ומחקר ביו-רפואי (MD-PhD)

מהלך הלימודים

המסלול כולל שמונה שנות לימודים ומחקר. שנה א' מיועדת בעיקר למחקר, להשלמת למודים פרה-קליניים,  ולימוד של קורסי מוסמך. תוכנית הלימודים הפרה-קלינית תתואם לכל תלמיד וזאת בהתאם לתוכנית הבוגר אותה השלים. שנים ב'-ג' מיועדות בעיקר ללימודי רפואה.

להלן תוכנית הלימודים:

שנה א' – בעיקר מחקר + השלמת קורסים פרה-קלינים + *קורסים למוסמך (21 נ"ז). בתום השנה - מעבר למסלול ישיר לדוקטורט.
שנה ב' – לימודי רפואה ובמקביל המשך המחקר. עד תום השנה מעבר לשלב ב' של הדוקטורט.
שנה ג' - לימודי רפואה ובמקביל המשך המחקר.
שנה ד' - מחקר + השלמת קורסים לדוקטורט (12 נ"ז).
שנה ה' - מחקר.
שנים ו'-ח' - לימודי רפואה (הצטרפות לשנים ד'-ו' במסלול הרגיל לרפואה). כמו כן, יוקדשו 26 שבועות למחקר, כחלק משבועות הבחירה בקוריקולום הקליני.

אבני דרך במהלך התוכנית

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בבחינת קבלה למסלול ישיר לדוקטורט.
המעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה במעבר לשלב ב' של תוכנית הדוקטורט.
המעבר לשנים הקליניות (ו'-ח') מותנה בהרצאת התקדמות.
עבודת הדוקטורט תוגש טרם תחילת הסטאג'.
לא ניתן לעבור מתוכנית זו ללימודי רפואה רגילים. אי עמידה בתנאי המעבר יגררו הפסקת לימודי הרפואה.

*תוכנית לימודי המוסמך

לימודי המוסמך יעוגנו במגמות הלימודים המתקדמים של החוג למדעים ביו-רפואיים. התלמיד יהיה חייב בכל חובות קורסי המוסמך הנהוגות במגמה שבחר. הקף נקודות הזכות לצבירה הוא 21 נ"ז. תוכנית הלימודים של כל תלמיד תאושר על ידי ראש המסלול.

הוראה

לא יוטלו תפקידי הוראה על התלמידים בתוכנית רופא-חוקר

טבלת המלגות לתלמידים בתוכנית דוקטור לרפואה ומחקר ביו-רפואי (MD-PhD)

שנה בתואר MD-PhD שנה בלימודי הרפואה הקף מלגת פקולטה (%) הקף מלגה מהמנחה (%)
מוסמך שנה א' 75 125
דוקטורט שנה א' שנה ב' 50-75* השלמה ל-150
דוקטורט שנה ב' שנה ג' 50-75* השלמה ל-150
דוקטורט שנה ג' שנת מחקר 50-75* השלמה ל-150
דוקטורט שנה ד' שנת מחקר 50-75* השלמה ל-150
דוקטורט שנה ה' שנה ד' -  
* בהתאם לממוצע ציוני המוסמך והבוגר: 90-92.99 - 50% מלגה; מעל ל-93 – 75% מלגה.
המדריך רשאי לבחור לשלם בכל עת סכומים מעבר למתחייב מהטבלה שלעיל ובכללם: שכר הלימוד ללימודי מוסמך ודוקטור - כולו או חלקו.
סטודנטים ליד חדר דיסקציה
סטודנט במעבדה
website by Bynet Software Systems