דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
דוקטור לרפואה ומחקר ביו-רפואי (MD-PhD)

מהלך הלימודים

המסלול כולל שמונה שנות לימודים ומחקר. שנה א' מיועדת בעיקר למחקר, להשלמת למודים פרה-קליניים, ולימוד של קורסי מוסמך. שנים ב'-ג' מיועדות בעיקר ללימודי רפואה.

להלן תוכנית הלימודים:

שנה א' – בעיקר מחקר + השלמת קורסים פרה-קליניים + קורסים למוסמך (21 נ"ז). בתום השנה - מעבר למסלול ישיר לדוקטורט.
שנה ב' – לימודי רפואה ובמקביל המשך המחקר. עד תום השנה מעבר לשלב ב' של הדוקטורט.
שנה ג' - לימודי רפואה ובמקביל המשך המחקר.
שנה ד' - מחקר + השלמת קורסים לדוקטורט (12 נ"ז).
שנה ה' - מחקר.
שנים ו'-ח' - לימודי רפואה (הצטרפות לשנה ד' רפואה). כמו כן, יוקדשו 26 שבועות למחקר, כחלק משבועות הבחירה בקוריקולום הקליני.

אבני דרך במהלך התוכנית

המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בבחינת קבלה למסלול ישיר לדוקטורט.
המעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה במעבר לשלב ב' של תוכנית הדוקטורט.
המעבר לשנה הקלינית ו' מותנה בהרצאת התקדמות.
עבודת הדוקטורט תוגש טרם תחילת הסטאג'.
לא ניתן לעבור מתוכנית זו ללימודי רפואה רגילים. אי עמידה בתנאי המעבר יגררו הפסקת לימודי הרפואה.

מלגות

להלן טבלת המלגות לתלמידים בתוכנית דוקטור לרפואה ומחקר ביו-רפואי (MD-PhD)
שנה בתואר MD-PhD שנה בלימודי הרפואה הקף מלגת פקולטה (%) הקף מלגה מהמנחה (%)
מוסמך שנה א' 75 125
דוקטורט שנה א' שנה ב' 50-75* השלמה ל-150
דוקטורט שנה ב' שנה ג' 50-75* השלמה ל-150
דוקטורט שנה ג' שנת מחקר 50-75* השלמה ל-150
דוקטורט שנה ד' שנת מחקר 50-75* השלמה ל-150
דוקטורט שנה ה' שנה ד' - -
*בהתאם לממוצע ציוני המוסמך והבוגר: 90-92.99 - 50% מלגה; מעל ל-93 – 75% מלגה.
המדריך רשאי לבחור לשלם בכל עת סכומים מעבר למתחייב מהטבלה שלעיל ובכללם: שכר הלימוד ללימודי מוסמך ודוקטור - כולו או חלקו.

הוראה

לא יוטלו תפקידי הוראה על תלמידי MD/PhD
סטודנטים ליד חדר דיסקציה
סטודנט במעבדה
website by Bynet Software Systems