דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מסלולים ומסגרות הוראה
לימודים

 

1       מסלולי לימודים לתלמידי רפואה

1.1    מסלול רגיל: בוגר (B.Med.Sc) ודוקטור לרפואה D)..(M בתום שלוש שנות לימודים פרה-קליניים יקבל כל תלמיד שציונו התלת-שנתי המשוקלל 70 ומעלה תואר בוגר במדעי הרפואה - B.Med.Sc.

תלמיד יוכל להמשיך ללימודים הקליניים בתנאי שציון הבוגר שלו יהיה 75 לפחות.

לאחר שלוש שנות לימוד קליניות, השלמת עבודת גמר (סעיף 6) ולאחר שנת הסטאז', יקבל תואר D.M.

1.2    לימודים משולבים

מטרות התכניות המשולבות הן להכשיר רופאים בעלי ידע נרחב בשני היבטים חשובים של הרפואה המודרנית: רפואה קלינית ומחקר בסיסי ויישומי. הכוונה היא שבוגרי התכניות המשולבות ישמשו גשר פורה בין מחקר מתקדם ורפואת אנוש.

1.2.1  מסלול מוסמך (M.Sc), (MD-MPH) ודוקטור לרפואה (M.D).

תלמיד שסיים שלוש שנות לימודים פרה-קליניים יהיה זכאי, בתנאים מסוימים (ראה תקנון לימודים משולבים), להתקבל ללימודים לקראת התואר "מוסמך" במקצועות מדעי הרפואה, במקביל ללימודי הרפואה.

1.2.2  הלימודים לתואר מוסמך יעוגנו בחוגים ובמסלולי הלימודים המתקדמים של הפקולטה לרפואה. התלמיד יהיה חייב בכל חובות המוסמך הנהוגות בחוג (קורסי מוסמך, עבודת מוסמך ובחינת גמר)   

1.2.3  מסלול דוקטור לפילוסופיה (Ph.D) ודוקטור לרפואה (M.D).

תלמיד שסיים Sc.Med.B או M.Sc (ראה סעיף קודם). יהיה זכאי, בתנאים מסוימים, להתקבל לתכנית משולבת לקראת התארים D.M ו-D.Ph, (ראה תקנון לימודים משולבים)

1.3    לחלופין במקום תואר Sc.M  ניתן ללמוד לתארים M.P.H או  M.Sc.Pharm.

1.4    עתודאים המבקשים להתקבל לתוכניות אלו חייבים באישור הצבא, לשם דחיית שירותם הצבאי בשנתיים נוספות מעבר לתקופה הנדרשת לסיום לימודיהם ברפואה בלבד.

 

2       מסגרות הוראה

2.1     לימודים פרה-קליניים.

מטרת ההוראה הפרה-קלינית היא:

א.       להקנות לתלמיד ידע רחב בתחומים של מדעי הרפואה הבסיסיים, המהווים את היסוד ללימודי הרפואה.

ב.   להקנות לתלמיד הבנה בתהליכים הנורמליים והחולניים של גוף האדם.

ג.        להקנות לתלמיד את המינוח הרפואי-מדעי אשר יאפשר לו תקשורת יעילה בעבודתו הקלינית והמדעית.

2.1.1  במשך שלוש השנים הראשונות ללימודים חייב התלמיד להשתתף ולהיבחן בכל קורסי החובה עפ"י פירוט שנתון הקורסים של אותה השנה, כפי שאושר ע"י ועדת ההוראה הפרה-קלינית לאותה השנה

2.2     לימודים קליניים.

מטרת ההוראה הקלינית היא להכין את התלמידים לאבחון וטיפול בחולים, בצורה תכליתית, יעילה ואנושית.

2.2.1  ההוראה הקלינית תתקיים במסגרת קבוצות תלמידים אשר ישהו במחלקות הקליניות. ההוראה תכלול גם לימודים עיוניים כגון: מבוא לרפואה קלינית, אבחנה פיזיקלית, מבואות נוספים ותרגול מיומנויות הקשורות בטיפול בחולה. כמו כן, יוטלו על התלמידים תפקידים שגרתיים מוגדרים, לצורך פיתוח תחושת האחריות וההשתייכות לצוות המטפל. תלמיד יקבל אחריות על מספר מוגדר של חולים, אחריהם הוא יעקב וינסה לקדם את פתרון בעיותיהם ע"י קריאה עצמית בספרי לימוד וכתבי עת ובהתייעצות והנחיית הצוות הרפואי. .

2.2.2  ההוראה הקלינית תתקיים בבתי החולים של הדסה ובמחלקות אחרות המסונפות לפקולטה לרפואה בבתי חולים בירושלים ומחוצה לה.

2.2.3  הסבבים הקליניים הנדרשים מכל תלמיד מפורטים בשנתון הקורסים של אותה השנה ואושרו ע"י ועדת ההוראה הקלינית של הפקולטה לרפואה.

2.2.4  במהלך הסבבים הקליניים ילמדו התלמידים לבצע פעולות מתחום המיומנויות, כגון: בדיקות שתן, ספירת דם, ניקור עורקי, ניקור ורידי, עירוי נוזלים, ניקור מתני, ניקור חזה וכו'. ביצוע פעולות אלה מהווה התנסות חשובה ונחשב כחלק מתכנית הלימודים. תלמיד רשאי לבצע פעולה נתונה תוך פיקוח צמוד רק באישור המדריך. פעולות אחרות תבוצענה גם ללא פיקוח, אם לאחר תקופה של פיקוח צמוד התלמיד יראה כי הוא מוכשר לכך ובאישור המדריך המוסמך. על המדריך להווכח אישית בכישוריו של התלמיד לבצע פעולה טכנית נתונה, ואל לו להניח כי התלמיד רכש כישורים בסבב קליני קודם. האחריות לביצוע הפעולה תהיה זו של הרופא האחראי, ללא קשר לדרגת הפיקוח על התלמיד בעת ביצוע הפעולה.

2.2.5  במסגרת הסבבים הקליניים יידרשו התלמידים להתנסות בתורנויות לילה ו/או סוף שבוע מעת לעת.

2.2.6  במידת האפשר, המחלקות הקליניות ישתפו תלמידים בעבודת המרפאה לשם מעקב אחר חולים ובחדר מיון לשם התנסות עם חולים עם מחלות חריפות.

2.2.7  בשנת הלימודים השישית יוטלו על התלמיד לימודי בחירה בהיקף שנקבע ע"י ועדת ההוראה. לימודי הבחירה יתקיימו בכל מוסד מוכר בארץ או בחו"ל, המוכן לקלוט את התלמיד. ביצוע התכנית כפוף לאישור הדיקן או אדם שהוסמך על ידו.

2.2.8  קבלת חיסונים כנגד מחלות מדבקות הנדרשים ע"י ביה"ס לרפואה, הם תנאי לכניסה ללימודים הקליניים. על הסטודנטים לקבל חיסונים אלו במשך השנה השלישית ללימודי הרפואה. יש להעביר עד סוף השנה השלישית, גיליון חיסונים חתום ע"י משרד הבריאות למזכירות הסטודנטים.

2.3         לימודים משולבים לקראת תואר דוקטור לרפואה (M.D) רפואת שיניים (D.M.D) ומוסמך במדעי הרפואה (M.Sc) או דוקטור לפילוסופיה (D.Ph) – ראה תקנון לימודי M.D/M.Sc ו- M.D/Ph.D


סטודנטים לומדים במעבדה
סטודנטים בחצר בית הספר
website by Bynet Software Systems