דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מטרת הלימודים
 
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והסתדרות מדיצינית הדסה מכשיר רופאים בעלי גישה אנושית ומצוינות ברפואה קלינית ובמחקר הרפואי שישתלבו במערכת הרפואה בישראל ויהיו שותפים בפיתוחה, קידומה והנהגת היעדים העיקריים של תכנית ההוראה הם:
 
1. להקנות לסטודנט ידע מיומנויות, גישה קלינית וערכים שיאפשרו לו
א.
 
לקבל מהחולה את המידע הקליני, לעבדו ולנתחו באופן עצמאי, לגבש גישה אבחנתית וטיפולית בהנחיית רופא בכיר;
ב.
לטפל באופן עצמאי במצבי חירות דחופים;
ג.
לאבחן ולפתור מצבים רפואיים בלתי מוכרים על בסיס גישה וחשיבה מחקרית ותוך הסתייעות במאגרי מידע רפואיים;
ד.
 
לטפל בחולה תוך ראיית טובת החולה, שיתופו בהחלטות הרפואיות ופיתוח יחסי רופא-חולה כנים, גלויים ובלתי אמצעיים, המבוססים על עקרון , כי החולה הוא אדון לגופו ותפקידו של הרופא לייעץ ולעזור לו בקבלת ההחלטות הרפואיות הנאותות;
ה. להמשיך בהתמחות בכל שטח בו יבחר.
ביה"ס לרפואה יקנה כישורים אלו תוך כדי הוראה במסגרות האשפוז ובמסגרות הרפואה האמבולטוריות.
2. 
ליצור אווירת לימוד, אשר תקנה לתלמיד מוטיבציה יכולת ללימוד עצמי ויכולת לביקורת בונה, כך שיוכל להבדיל בין השערות לבין מסקנות המבוססות על נתונים.
3. לפעול כיחידה אחת תוך כדי אינטראקציה מתמדת בין לימודי המדעים הבסיסיים והלימודים הקליניים, ולהטמיע את מטרות ביה"ס במשך כל שנות הלימודים.
4.
 
להכשיר צוות של רופאים בעלי ידע מעמיק ומיומנויות בשיטות ובגישות המחקר הביו-רפואי והמחקר הרפואי הקליני, שישתלבו במערכת האקדמית ויהיו שותפים לקידום המחקר הרפואי בישראל.
5.
 

לבצע ניטור שוטף של תכנית הלימודים והערכת יעילותה בהשגת יעדיה, ולשתף את התלמידים בהערכת הלימודים. 

 
סטודנט לומד מול מחשב
סטודנטים מצולמים על רקע בנין הפקולטה
website by Bynet Software Systems