דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תואר דוקטור (PhD)

אודות התכנית

תכנית הלימודים עומדת בדרישות של הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית.
במהלך הלימודים, על כל תלמיד לפתח ולבצע מחקר מהתחלתו ועד לפרסומו בתחום ספציפי בסיעוד. על כל תלמיד לבחור מנחה ראשי או משני שהיא אחות מוסמכת מתוך הסגל האקדמי של ביה"ס לסיעוד המורשה להנחות תלמידי דוקטור.
במסגרת התכנית, על כל תלמיד ללמוד לפחות 12 נקודות זכות של קורסים ברמה של תואר שני ומעלה בתחומים הרלוונטיים לנושא הנחקר. תכנית הקורסים כוללת קורס חובה, קורסי מתודולוגיה וקורסים נוספים הנקבעים על ידי המנחים והוועדה המלווה, המורכבת מהמנחה/ים ולפחות עוד שני אנשי סגל אקדמיים הקשורים לנושא המחקר.
הקורסים המתודולוגיים כוללים לפחות שני קורסים בשיטות מחקר וסטטיסטיקה מתקדמים. תלמיד החסר את הרקע האקדמי המתאים שיאפשר לו ללמוד בקורסים המתקדמים בסיעוד בשיטות מחקר או בסטטיסטיקה, ישלים את החסר על פי הדרישות שיקבעו ע״י הוועדה המלווה. כל תלמיד מחויב ללמוד גם קורס חובה, שהינו סמינר מחקר של תלמידי הדוקטור של החוג.
כל הצעת מחקר נבדקת ע"י וועדה תחומית שתורכב מחברי החוג שאינם בוועדה המלווה של הסטודנט. הקמת הוועדה המלווה ואישור תוכנית הלימודים על ידי הוועדה המלווה ייעשה עד 18 חודש מהקבלה לשלב א' לקראת המעבר לשלב ב'.

פירוט הקורסים

קיים קורס חובה אחד בחוג - קורס סמינר מחקר לתלמידי הדוקטורט של החוג בשם
הבסיס המדעי של הסיעוד. בנוסף, על כל סטודנט ללמוד לפחות שני קורסים בשיטות מחקר וסטטיסטיקה מתקדמים. בחירת שאר הקורסים לפי דרישות המנחים ואישור הוועדה המלווה

תנאי קבלה

תנאי הקבלה לתכנית בהלימה תנאי הקבלה המקובלים ללימודי דוקטור באוניברסיטה העברית: ממוצע ציונים בתואר שני מחקרי של 85 ומעלה; ציון 85 ומעלה בעבודת התזה; וציון 85 ומעלה על מבחן הגמר; תעודת אחות מוסמכת; פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה; ושתי המלצות מאנשי סגל אקדמי; אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה עבודת התיזה בתואר השני.
על כל מועמד לעבור בהצלחה ראיון קבלה על ידי הוועדה התחומית של התוכנית (יו"ר התוכנית או מישהו מטענו ועוד 2 אנשי סגל אקדמי בכיר בחוג).

מידע על מלגות

קיימות מלגות לתלמידי דוקטורט באוניברסיטה העברית ובחוג לסיעוד

נהלי הרשמה

ההרשמה דרך הרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה דרך האתר

בעלי תפקידים

ראש החוג לסיעוד וראש התכנית לתואר שלישי: פרופסור פרידה דקייזר גנץ
מזכירות סטודנטים: גב' חני ילון

יצירת קשר

מזכירות סטודנטים: גב' חני ילון: 02-677-7151 דוא"ל: hani@savion.huji.ac.il
website by Bynet Software Systems