דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
לימודים לתואר בוגר BOT
 
תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בריפוי בעיסוק (B.O.T)
כל שנה, כ-65 סטודנטים משלימים את התואר הראשון בריפוי בעיסוק (BOT) בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית. תכנית מרתקת זו, שאורכה שלוש שנים וחצי, מכשירה מרפאים בעיסוק לעבודה מעשית בכל רחבי ישראל.
 
תכנית לימודי הבוגר מדגישה תחומי לימוד שונים ומשלבת לימודים תיאורטיים ומעשיים. הלימוד בריפוי בעיסוק ובמדע העיסוק מתמקד בעקרונות ושיטות טיפול, תהליכי הערכה ושימוש בטכנולוגיה במקצוע. דגש על מדע הרפואה מספק לסטודנטים ידע בסיסי החיוני לעבודה בריפוי בעיסוק, כמו אנטומיה, פיזיולוגיה, נוירולוגיה ואורתופדיה. קורסים במדעי החברה וההתנהגות, המדגישים הבנה מעמיקה יותר של ההיבטים הרגשיים והחברתיים של האדם, מאפשרים ליצור מערכת יחסים מטפל-לקוח בעלת משמעות. לימודי הסטטיסטיקה ושיטות מחקר מספקים לסטודנטים כלים להשתתפות בסמינרים תיאורטיים ומחקריים ומעודדים אותם לפתח מיומנויות חשיבה ביקורתיות ושיטתיות.
 
הלימודים התיאורטיים משולבים עם הכשרה מעשית במסגרות טיפוליות בכל רחבי הארץ אשר מכינות את המרפאים בעיסוק לעבודה בתחום מלהיב ומתפתח בישראל ובכל רחבי העולם. התכנית, שנמשכת שבעה סמסטרים, מובנית על פי הפרדיגמה החדשה של ארגון הבריאות העולמי ומודלים תיאורטיים מובילים בתחום הריפוי בעיסוק ומדע העיסוק.
 
הלימודים התיאורטיים:
יותר משליש מתכנית הלימודים של תואר הבוגר בריפוי בעיסוק מוקדש ללימודי מדע הריפוי בעיסוק. השנה הראשונה מספקת את הבסיס לשנים הבאות וכוללת קורסי מבוא בשלושה תחומי לימוד עיקריים: מבוא לריפוי בעיסוק ויסודות התערבות בריפוי בעיסוק מהווים את הבסיס למדע הריפוי בעיסוק. אנטומיה ופיזיולוגיה מהווים את הבסיס למדעי הרפואה והבנה של אנשים עם מוגבלות פיזית. קורסי מבוא בפסיכולוגיה התפתחותית וחברתית (כחלק ממדעי החברה וההתנהגות) יוצרים את היסודות לפיתוח מערכות יחסים מטפל-לקוח בעלות משמעות. קורס מבוא לסטטיסטיקה הינו הצעד הראשון ברכישת כלים לעריכת מחקרים, בנוסף לחשיבותו בפיתוח מיומנויות להערכה קלינית.
 
בשנה השנייה, השלישית והרביעית, כל אחד מתחומי הלימוד מתפתח. בתחום מדעי הרפואה, נלמדים נושאים ספציפיים הכוללים נוירולוגיה, אורתופדיה, פסיכיאטריה, רפואה פנימית ופתולוגיה. בתחום מדעי החברה וההתנהגות, מתווספים קורסים בסוציולוגיה של בריאות וחולי ונוירופסיכולוגיה. לימוד מדע העיסוק מתחיל בהכרות עם תיאוריות ומסגרות התייחסות. במקביל, תהליך הריפוי בעיסוק נלמד, כולל קורס מעמיק בנושא הערכה של ביצוע עיסוקי יחד עם קורסים בנושאי הערכה והתערבות באוכלוסיות ספציפיות. קורסים אלה נשלמים עם ניסיון קליני אותו רוכשים הסטודנטים במעבדות או במסגרות קליניות בשטח.
 
במהלך שנים אלו, הסטודנטים ממשיכים ללמוד שיטות מחקר ושיטות לניתוח נתונים. לימודים אלה מסייעים להם בתהליך ההערכה והאבחון, כבסיס לפיתוח תכניות התערבות. בנוסף, כחלק מסמינר המחקר, הסטודנטים מעורבים בפרויקט מחקרי.
 
הלימודים המעשיים:
כאנשי מקצוע בתחום הבריאות, מרפאים בעיסוק מסייעים ללקוחותיהם באמצעות התערבות טיפולית המשתנה בהתאם לאוכלוסיה, אבחנה ומסגרת טיפולית. עקב כך, בית הספר לריפוי בעיסוק דורש כי הסטודנטים ירכשו ניסיון קליני במגוון מסגרות ועם אוכלוסיות שונות.
 
בית הספר לריפוי בעיסוק פיתח תכנית להכשרה מעשית המתבססת על הסטנדרטים של הארגון העולמי של המרפאים בעיסוק (WFOT), על החזון של חברי הסגל ועל הניסיון של אוניברסיטאות אחרות ברחבי העולם. השיבוצים להכשרה מעשית מתבצעים בכל רחבי הארץ במגוון מסגרות טיפוליות מוכרות ומאושרות בהן עובדים מרפאים בעיסוק, כולל מוסדות רפואיים, שיקומיים וחינוכיים.
 
הארגון העולמי של המרפאים בעיסוק (WFOT) דורש מינימום של 1000 שעות הכשרה מעשית עם פיקוח לצורך הכרה. הלימודים המעשיים בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית מונחים על ידי סטנדרטים אלה. בכל אחת משנות הלימוד השנייה, השלישית והרביעית ישנה הכשרה מעשית אחת, אשר בה מתמודדים הסטודנטים עם המציאות הטיפולית. ההכשרה המעשית מאפשרת לסטודנט להרחיב את ההבנה של היבטים תיאורטיים בריפוי בעיסוק וליישם את הידע התיאורטי הקיים בתחומי מדע העיסוק, התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק, רפואה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. בנוסף, ההכשרה המעשית מסייעת לסטודנטים לפתח את זהותם כמרפאים בעיסוק.
 
תכנית ההכשרה המעשית מאורגנת באופן כזה המאפשר הכשרה הדרגתית, שיטתית ומובנית של הסטודנטים למצוינות קלינית. לכל הכשרה מעשית יש נושא עיקרי. המיקוד בהכשרה הראשונה הוא בתהליך ההערכה (שיטות לאיסוף מידע, רכישת ידע ומיומנות בסיסית בתקשורת טיפולית). הדגש בהכשרה השנייה הוא על התערבות (הבנה של תהליך החשיבה הקלינית, בחירת אמצעי טיפול ומסגרות התייחסות ובניית תכנית טיפול). בהכשרה השלישית, מושם דגש על יישום החשיבה הקלינית וביסוס ההתערבות על ראיות מחקריות.  
כיתת לימוד עם סטודנטיות מול מחשבים
סטודנטיות לריפוי לעיסוק עם מטופלת
website by Bynet Software Systems