דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תואר מוסמך MSc
מידע כללי
תוכנית המוסמך נועדה להכשיר מרפאים בעיסוק להוביל את המקצוע, הן קלינית והן מחקרית. התוכנית מציעה שני מסלולים, אחד מחקרי והשני לא מחקרי בנושאים מגוונים אשר רובם נמצאים ב"אור הזרקורים" בקהילת המרפאים בעיסוק הבינלאומית.
 
הרשמה בחוג
הנרשמים לחוג באמצעות אתר הרישום, יבצעו רישום נוסף גם באתר ביה"ס לריפוי בעיסוק. יש לוודא כי פרטי הרישום התקבלו בדוא"ל: nitzans@savion.huji.ac.il
 
מבנה התכנית
קיימים כיום שני מסלולים בתוכנית המוסמך בריפוי בעיסוק:
המסלול המחקרי – משנת 1990 תשנ"א, מתקיימים בהצלחה מרובה לימודי מוסמך בריפוי בעיסוק בהדרכת אנשי סגל אקדמיים בריפוי בעיסוק מהמובילים בארץ. ייחודו בכך שהוא מתמקד בפיתוח חשיבה מחקרית והקניית כישורי מחקר לסטודנטים בנושאים מגוונים אשר רובם נמצאים ב"אור הזרקורים" בקהילת המרפאים בעיסוק הבינלאומית.
עד היום, סיימו את התואר בהצלחה מרפאים בעיסוק רבים. קבוצה גדולה של מסיימים ממשיכה בלימודי תואר שלישי.
 
המסלול הלא מחקרי - מסלול זה מטרתו להכשיר סטודנטים כאנשי מקצוע בעלי יכולת חשיבה ביקורתית והבנה בתהליכי התערבות קלינית ולהיות צרכנים של המחקר.
הדגש בתכנית הלימודים במסלול זה הינו על העמקה והתמחות במגמות יישומיות במקצוע הריפוי בעיסוק. ייחודו בהכשרת אנשי מקצוע בעלי יכולת חשיבה ביקורתית והבנה בתהליכי התערבות קלינית וכן בעלי חשיבה ניהולית. רבים מבוגרי מסלול זה מאיישים משרות ניהוליות.
כמיטב המסורת, במסגרת הלימודים לתואר שני, אנו מחדשים ופותחים קורסים חדשים:
ייחודם של כל הקורסים המוצעים הינו העמקה והתמחות בנושאים הרלוונטים לתחומי ההתמחות בריפוי בעיסוק בהם הידע התיאורטי, הקליני והמחקרי מתרחב ומעמיק.
לתשומת לב, לימודי המוסמך אינם מעניקים רישוי עבודה בריפוי בעיסוק למי שאינו בעל תואר בוגר בריפוי בעיסוק.
 
תנאי קבלה
מסלול מחקרי: תואר בוגר בריפוי בעיסוק או תואר בוגר בתחומים נלווים, בממוצע 85 לפחות.
מסלול לא מחקרי:  לבעלי תואר בוגר בריפוי בעיסוק בלבד, בממוצע 80 לפחות.
מספר המתקבלים ללימודי מוסמך מוגבל בהתאם ליכולת הקליטה של החוג, ולפיכך עמידה בממוצע הציונים כפי שפורט לעיל אינה מבטיחה קבלה ללימודי המוסמך.
 
פרטי קשר
מזכירת מסלול המוסמך בריפוי בעיסוק ניצן שטיינברג, בטלפון 02-5845302 או בדוא"ל: nitzans@savion.huji.ac.il
שתי נשים משוחחות על עבודה כתובה
כפתור הרשמה
website by Bynet Software Systems