דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תואר מוסמך MSc

​עיקרי התכנית

​תכנית לימודי המוסמך בריפוי בעיסוק, הראשונה מסוגה שהוצעה בארץ, נפתחה בשנת 1990 כחלק מהמחלקה למדעי הרפואה של האוניברסיטה העברית. במהלך לימודי המוסמך, רוכשים הסטודנטים ידע מעמיק בתחומים שונים של עיסוק אנושי בכל שלבי החיים.  קיימות שתי תכניות נפרדות ללימודי מוסמך- מסלול מחקרי ומסלול לא-מחקרי שבשתיהן מקבל הסטודנט תואר שני (MSc). כל הקורסים מאושרים על ידי הועדה ללימודים מתקדמים של הפקולטה לרפואה ונמצאים תחת ניטור של הועדה לתכנית לימודי מוסמך.
המסלול המחקרי כולל שנתיים של לימודים מוגברים בריפוי בעיסוק ובמדע העיסוק בנוסף לעבודה מחקרית בנושא התזה, והוא מוצע לסטודנטים בעלי תואר ראשון בתחומים שונים. המסלול הלא-מחקרי מוצע רק לבעלי תואר ראשון בריפוי בעיסוק. תכנית לימודים זו, הנמשכת שנתיים, כוללת קורסים מתקדמים בריפוי בעיסוק ובמדע העיסוק, ופרוייקט יישומי, ומאפשרת למרפאים בעיסוק להתמחות באחד משלושה תחומים- נוירוהתפתחותי, פיזיקלי  או שיקום קוגניטיבי.

אודות התכנית

המסלול המחקרי

המסלול המחקרי הינו תכנית מדעית שעוצבה בכדי לפתח סטודנטים כחוקרים ומומחים בנושאי יסוד בהתערבות בריפוי בעיסוק. מסלול זה כולל שנתיים של לימודים אינטנסיביים בתחומי הריפוי בעיסוק ומדע העיסוק, בנוסף לכתיבת תזה.
היקף הלימודים כולל כ- 32-33 נקודות זכות. לפחות שני שלישים מנקודות הזכות צריכים להיות מקורסים המוצעים בתכנית הלימודים לתואר מוסמך בריפוי בעיסוק. עד שליש מסך כל נקודות הזכות יכול להיות מקורסים נוספים בריפוי בעיסוק או מקורסים המוצעים בתכניות לימודים לתואר מוסמך בפקולטות לרפואה, מדעי החיים, מדעי החברה וחינוך. בסיום הלימודים, הסטודנטים עוברים בחינה מסכמת בעל-פה.

המסלול הלא-מחקרי

המסלול הלא-מחקרי נפתח בשנת 2000 מתוך מטרה להכשיר מרפאים בעיסוק למנהיגות מקצועית עתידית ולתפקידי ניהול ופיקוח. ניתן דגש על התערבות מבוססת-ראיות, וקורסי חובה בניהול. תכנית זו כוללת קורסים מתקדמים בריפוי בעיסוק ובמדע העיסוק, ומאפשרים למרפאים בעיסוק להתמחות באחד משלושה תחומים: נוירו-התפתותי, פיזיקלי או שיקום קוגניטיבי. היקף הלימודים כולל 40 נקודות זכות לפי הפרוט הבא: 32 נקודות זכות המתבססות על קורסים (15 נקודות זכות בקורסי חובה כלליים, ו- 19 נקודות זכות בקורסי בחירה בתחום ההתמחות). כמו כן, ניתן לבחור קורסים להתמחות מקורסי הבחירה בתכנית מוסמך בריפוי בעיסוק, וכן ממגון תוכניות המוסמך בפקולטות לרפואה, מדעי החיים, מדעי החברה וחינוך. 6 נקודות זכות מוקדשות לפרויקט סיכום שמלווה בקורס השנתי "פרוייקט במגמת התמחות". בסיום הלמודים, הסטודנטים עוברים בחינה מסכמת בעל פה.

פירוט הקורסים

את הקורסים הנלמדים ניתן למצוא באתר השנתון של האוניברסיטה העברית

תנאי קבלה

קריטריונים לקבלה לבית הספר לריפוי בעיסוק לתכנית לימודי מוסמך-למסלול מחקרי:
  1. תואר ראשון בריפוי בעיסוק או בתחום ידע אחר הקשור לכך, מהאוניברסיטה העברית או כל אוניברסיטה אחרת.
  2. ציון סופי ממוצע של לפחות 85 בלימודי התואר הראשון.
הקריטריונים לקבלה לבית הספר לריפוי בעיסוק לתכנית לימודי מוסמך-למסלול לא-מחקרי:
  1. תואר ראשון בריפוי בעיסוק מהאוניברסיטה העברית או כל אוניברסיטה אחרת.
  2. ציון סופי ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון.

מידע על מלגות

את המידע לגבי המלגות ניתן למצוא באתר המלגות של האוניברסיטה העברית

נהלי הרשמה

הנרשמים לחוג באמצעות אתר הרישום, יבצעו רישום נוסף גם באתר ביה"ס לריפוי בעיסוק. יש לוודא כי פרטי הרישום התקבלו בדוא"ל nitzans@savion.huji.ac.il

בעלי תפקידים

פרופ' עדינה מאיר
יו"ר תוכנית ללימודים מתקדמים ביה"ס לריפוי בעיסוק
גב' כוכבית לוי-מזעקי
מנהלת אדמיניסטרטיבית, רכזת ויועצת לענייני סטודנטים
גב' ניצן שטיינברג
מזכירות תלמידים ואדמיניסטרציה
גב' רויטל וינברנד
מזכירות כללית

יצירת קשר

כוכבית לוי-מזעקי
ניצן שטיינברג
טל': 02-5845302
רויטל וינברנד
טל': 02-5845308
שתי נשים משוחחות על עבודה כתובה
כפתור הרשמה
website by Bynet Software Systems