דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מוסמך מואץ
רקע: מסלול המצוינות למרפאים בעיסוק, שנפתח בשנת 2010, מיועד לתלמידים מצטיינים בעלי ציונים גבוהים בסוף שנת הלימודים הראשונה ללימודי הבוגר. המסלול משלב את לימודי הבוגר בריפוי בעיסוק (BOT) עם לימודי מוסמך בריפוי בעיסוק (M.Sc). הלימודים נמשכים ארבע וחצי שנים והשלמתם מזכה את התלמיד בשני התארים וזכאות להוצאת רישיון מרפא בעיסוק (מותנה במעבר של מבחן הרישוי הממשלתי).
יעדי התוכנית: בוגרי התוכנית יהוו את מאגר המנהיגים העתידיים בכל מגזרי הריפוי בעיסוק ויובילו במענה לדרישה הגוברת לחיבור משמעותי בין השדות הקליניים והמחקריים. זאת ועוד, התוכנית נוסדה על מנת לתת מענה למגמה העולמית ההולכת ומתפתחת, המחייבת מרפא בעיסוק להיות בעל תואר שני כתנאי להכרה במומחיות מקצועית.
איך זה קורה בפועל: החל משנת הלימודים השנייה לבוגר, הסטודנטים שמתקבלים לתוכנית לומדים במקביל ללימודי הבוגר את לימודי המוסמך. יום בשבוע, הסטודנט משתלב בלימודי המוסמך, המתקיימים יחד עם תלמידי מסלול המוסמך הרגיל, מפגש המאפשר שיח קליני פורה עם מרפאים בעיסוק ותיקים. לאורך כל תקופת הלימודים מלווה את הסטודנטים במסלול המואץ איש סגל בכיר מבית הספר. הלווי כולל, לצד ליווי אישי, גם קורסים ייעודיים פיתוח מנהיגות וביסוס הזהות העיסוקית של המרפא בעיסוק.
החל מהשנה הראשונה ללימודי המוסמך התלמידים נחשפים לעבודות מחקר הנעשות בכל מעבדות המחקר בבית הספר לריפוי בעיסוק. בסוף שנה זו, מצוותת קבוצת הסטודנטים למעבדה של איש סגל בכיר במטרה לבצע פרויקט מחקר בהנחיתו. תלמידי המסלול נדרשים לכתוב עבודת גמר מחקרית בהיקף מלא לתואר שני המאפשר המשך לימודים לתואר דוקטור.
מדי שנה יתקבלו לתוכנית כ-10 תלמידים מקרב המועמדים הטובים ביותר ולאחר ראיון אישי.
ביה"ס בסיוע הפקולטה לרפואה משתתף בתשלום חלק משכר הלימוד של התלמידים (בהתאם לרמת ההשגים ועל פי אפשרויות ביה"ס).
סטודנטיות של תוכנית מצוינות בריפוי בעיסוק  בכיתה
סטודנטיות של תוכנית מצוינות בריפוי בעיסוק  באולם
website by Bynet Software Systems