דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma)

תכנית בינתחומית חדשה לתואר שני בשנת הלימודים 2017/2018 בית הספר לרוקחות בשיתוף הפקולטה למשפטים

כללי:

בשנת הלימודים תשע"ח תיפתח תכנית חדשה לתואר מוסמך המשותפת לבית הספר לרוקחות שבפקולטה לרפואה, ולפקולטה למשפטים בנושא קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma).
תחום התרופות מתאפיין באתגרים משפטיים ומדעיים ייחודיים, כמו גם בהשלכות כלכליות משמעותיות. התכנית מציעה הזדמנות ייחודית להתמחות בתחום המצוי בחזית המדע והמשפט, באמצעות הכשרה בינתחומית המשלבת קורסים וסדנאות משפטיים ומדעיים.
התכנית פתוחה לתלמידים בעלי תואר ראשון בתחום מדעי החיים ומשפטים המשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית יהיו זכאים לתואר שני מפקולטת האם: לסטודנטים למשפטים יוענק תואר מוסמך במשפטים (LL.M.), עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה; לסטודנטים למדעי החיים יוענק תואר מוסמך במדעי הטבע (M.Sc.) עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה.
על סגל המרצים נמנים מומחים בעלי שם בתחום הפארמה מן האקדמיה ומן הפרקטיקה.
הלימודים (קורסי החובה) ירוכזו במהלך יומיים בשבוע, תוך מתן אפשרות להשלמת התואר תוך שנתיים.

מבנה הלימודים לקראת התואר לבעלי תואר ראשון במדעי החיים

תלמידי התכנית בעלי תואר ראשון במדעי החיים ילמדו 36 נקודות זכות לפי הפירוט שלהלן:
  • 10 נ״ז -- לימודי חובה כלליים לתואר שני בביה"ס לרוקחות (בכפוף לפטורים כמפורט)
  • 4 נ״ז -- סמינריון בתחום הקניין הרוחני בביה"ס לרוקחות
  • 8 נ״ז – לימודי בחירה מהקורסים המוצעים ע"י הפקולטה לרפואה
  • 14 נ״ז -- קורסים שיוצעו בפקולטה למשפטים (10 נ"ז קורסי חובה, 4 נ"ז בחירה)

א. קורסי חובה בהיקף 2 נ"ז: ניתן בהר הצופים

פרופ' עמירם גולדבלום, תכנון וגילוי רציונלי של תרופות. 64900
עו"ד זוהר יהלום, רגולציה של ענף התרופות 64901
ד"ר הדר אריהן-זכאי, יסודות הפרמקולוגיה, 64902
פרופ' פיליפ לזרוביץ, עקרונות פרמקולוגיים בפיתוח תרופתי 64903 בשנה"ל תשע"ט
פרופ' גרשון גולומב תובנות במערכות למתן תרופות 64904 בשנה"ל תשע"ט

ב. סמינריון חובה בהיקף 4 נ"ז : ניתן בעין כרם

פרופ' פיליפ לזרוביץ, קניין רוחני בתחום התרופות 64905

ג. קורסי בחירה ביה"ס לרוקחות לשנה"ל תשע"ח (בשנה"ל תשע"ט תפורסם רשימה מעודכנת) כל הקורסים ניתנים בעין כרם

פרופ' מאיר ביאלר, פרמקוקינטיקה מתקדמת 64801 3 נ"ז
פרופ' אבי דומב, מבוא למדע ומשפט פורנזי 64873 2 נ"ז
פרופ' פיליפ לזרוביץ, טוקסיקולוגיה של שימוש יתר וטיפול משולב בתרופות 64833 2 נ"ז
ד"ר דימה צבליחובסקי, תרופות מן הטבע: גישות ביו סטטיסטיות 64304 2 נ"ז
פרופ' מאיר ביאלר, ביוסטטיסטיקה במדעי הרוקחות 64860 3 נ"ז
פרופ' אייל משעני, מבוא לרפואה גרעינית 46890 2 נ"ז
ד"ר אריק מוסאיוף, מסלולים מטאבוליים נבחרים וזהות התא 64846 2 נ"ז
פרופ' עמירם גולדבלום, שימוש במודלים לתכנון תרופות 64751 2 נ"ז
ד"ר אבי פריאל, מחלות של תעלות יוניות, 64805 3 נ"ז
ד"ר רחל תא-שמע הפרדה ביו רפואית בשיטות כרומטוגרפיות 64855 2 נ"ז
פרופ' פיליפ לזרוביץ' עקרונות בפרמקולוגיה של נוירוטוקסינים 64871 2 נ"ז
פרופ' פרנצ'סקה לוי שפר, אימונופרמקולוגיה-פרקים נבחרים,64882 2 נ"ז
ד"ר עפרה בני, שיטות לטיפול המיקרו סביבה סרטנית,64888
פרופ' רמי יקה נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים 64886
גב' אהובה לב, מנהל ושיווק רוקחי 64701
פרופ' זהרה יניב בכרך, צמחי מרפא ברפואה מודרנית, 64752
כמו כן לבעלי רקע מדעי ניתן יהיה להירשם להיצע קורסי בחירה ברפואה, ובמדעים ביו רפואיים כמפורט בשנתון הפקולטה לרפואה ולפי עמידה בקריטריונים של הקבלה לקורסים.

הקורסים ניתנים בקמפוס עין כרם

פרופ' שולמית קצב, העברת אותות –עקרונות מסלולים ושיבושים בסרטן 96230 2 נ"ז
פרופ' דרור מבורך, חיים ומוות: מהתא אל האדם 96231 2 נ"ז
ד"ר דן בן צבי, מבוא לביולוגיה מערכתית 94691 2 נ"ז
ד"ר יואב שאול, מטבוליזם של תאי סרטן, 94690 2 נ"ז
ד"ר יובל טבח, גנומיקה ואבולוציה רפואית 94692 2 נ"ז
ד"ר עתניאל דרור, ערכי הרפואה,96233 2 נ"ז
פרופ' דוד הד, מבוא לביו אתיקה, 96234 2 נ"ז
פרופ' יהודה נוימרק, התמכרויות והתנהגויות ממבט רב תחומי 96235 2 נ"ז
גב' דיקלה בומש הרופא כדמות מפתח לאיתור וטיפול בילדים 96232 2 נ"ז
ד"ר יהודית אבניר, יחסי גומלין בין האדם החולה וסביבתו האישית 96238 2 נ"ז
פרופ' שמואל רייס, רפואה בעת שואה ולאחריה 96239 2 נ"ז
התעשייה הביו רפואית: יסודות ואופקים 94121 4 נ"ז

ד. קורסי חובה ובחירה משפטיים (10 נ"ז)

קורסי חובה
עו"ד ז'קלין ברכה מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים 62991 ינתן בעין כרם
עו"ד ערן ברקת, פטנטים בענף התרופות,62998 (2 נ"ז)
עו"ד אסא קלינג, דיני פטנטים, 62828 (2 נ"ז)
ד"ר אסנת גריידי, מבוא לשיטת משפט בישראל 62147 – יינתן בעין כרם
עבודתו של בוחן פטנטים בתחום הפארמה (2 נ"ז) – בשנה"ל תשע"ט
קורסי בחירה
פרופ' דוד הד, משפט אתיקה ורפואה, 62997 (2 נ"ז)
העברה ומסחור טכנולוגיות (2 נ"ז) – בשנה"ל תשע"ט
דיני קניין רוחני ותעשיית התרופות (1 נ"ז) – בשנה"ל תשע"ט
דר' קטיה אסף, דיני סימני מסחר, 62735 (4 נ"ז)
פרופ' מרטין אדלמן, דיני פטנטים של ארה"ב, 62129 (1 נ"ז)
למועדי הקורסים ומיקומם המדויק, נא ראו שנתון האוניברסיטה העברית באינטרנט
לפרטים נוספים והרשמה: פרופ' רמי יקה, בית ספר לרוקחות והמכון למדעי התרופה
ramiy@ekmd.huji.ac.il ​​
website by Bynet Software Systems