דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma)

תכנית בינתחומית חדשה לתואר שני בשנת הלימודים 2018/2019 בית הספר לרוקחות בשיתוף הפקולטה למשפטים

כללי:

בשנת הלימודים תשע"ח תיפתח תכנית חדשה לתואר מוסמך המשותפת לבית הספר לרוקחות שבפקולטה לרפואה, ולפקולטה למשפטים בנושא קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma).
תחום התרופות מתאפיין באתגרים משפטיים ומדעיים ייחודיים, כמו גם בהשלכות כלכליות משמעותיות. התכנית מציעה הזדמנות ייחודית להתמחות בתחום המצוי בחזית המדע והמשפט, באמצעות הכשרה בינתחומית המשלבת קורסים וסדנאות משפטיים ומדעיים.
התכנית פתוחה לתלמידים בעלי תואר ראשון בתחום מדעי החיים ומשפטים המשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית יהיו זכאים לתואר שני מפקולטת האם: לסטודנטים למשפטים יוענק תואר מוסמך במשפטים (LL.M.), עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה; לסטודנטים למדעי החיים יוענק תואר מוסמך במדעי הטבע (M.Sc.) עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה.
על סגל המרצים נמנים מומחים בעלי שם בתחום הפארמה מן האקדמיה ומן הפרקטיקה.
הלימודים (קורסי החובה) ירוכזו במהלך יומיים בשבוע, תוך מתן אפשרות להשלמת התואר תוך שנתיים.

מבנה הלימודים לקראת התואר לבעלי תואר ראשון במדעי החיים

תלמידי התכנית בעלי תואר ראשון במדעי החיים ילמדו 36 נקודות זכות לפי הפירוט שלהלן:
  • 10 נ״ז -- לימודי חובה כלליים לתואר שני בביה"ס לרוקחות (בכפוף לפטורים כמפורט)
  • 4 נ״ז -- סמינריון בתחום הקניין הרוחני בביה"ס לרוקחות
  • 8 נ״ז – לימודי בחירה מהקורסים המוצעים ע"י הפקולטה לרפואה
  • 14 נ״ז -- קורסים שיוצעו בפקולטה למשפטים (10 נ"ז קורסי חובה, 4 נ"ז בחירה)

א. קורסי חובה בהיקף 2 נ"ז: ניתן בהר הצופים

פרופ' עמירם גולדבלום, תכנון וגילוי רציונלי של תרופות. 64900
עו"ד זוהר יהלום, רגולציה של ענף התרופות 64901
ד"ר הדר אריהן-זכאי, יסודות הפרמקולוגיה, 64902
פרופ' פיליפ לזרוביץ, עקרונות פרמקולוגיים בפיתוח תרופתי 64906 (שנה ב)
פרופ' גרשון גולומב תובנות במערכות למתן תרופות 64907 (שנה ב)

ב. סמינריון חובה בהיקף 4 נ"ז : ניתן בעין כרם

פרופ' פיליפ לזרוביץ, קניין רוחני בתחום התרופות 64905

ג. קורסי בחירה ביה"ס לרוקחות לשנה"ל תשע"ט (כל הקורסים ניתנים בעין כרם למעט 64761)

פרופ' מאיר ביאלר, פרמקוקינטיקה מתקדמת 64801 3 נ"ז
פרופ' אבי דומב, מבוא למדע ומשפט פורנזי 64873 2 נ"ז
פרופ' אורי וורמסר, טוקסיקולוגיה של שימוש יתר וטיפול משולב בתרופות 64833 2 נ"ז
ד"ר דמיטרי צבליחובסקי, תרופות מן הטבע: גישות ביו סטטיסטיות 64304 2 נ"ז
פרופ' מאיר ביאלר, ביוסטטיסטיקה במדעי הרוקחות 64860 3 נ"ז
פרופ' אייל משעני, מבוא לרפואה גרעינית 46890 2 נ"ז
ד"ר אריק מוסאיוף, מסלולים מטאבוליים נבחרים וזהות התא 64846 2 נ"ז
פרופ' עמירם גולדבלום, שימוש במודלים לתכנון תרופות 64751 2 נ"ז
ד"ר הדר אריהן-זכאי, עקרונות בסיסיים במדעי התרופה, 64120 4 נ"ז
פרופ' גליה בלום הדמיה פרה קלינית 64316 2 נ"ז
ד"ר עפרה בני, מערכות למתן תרופות-מבוא 64761 2 נ"ז (ניתן בקמפוס ספרא)
ד"ר הדר אריהן-זכאי, פרמקולוגיה מתקדמת,64808 2 נ"ז
פרופ' שלמה ששון אתגרים וחידושים בטיפול התרופתי בסוכרת 2 64830
גב' אהובה לב, מנהל ושיווק רוקחי 64701 3 נ"ז
פרופ' זהרה יניב בכרך, צמחי מרפא ברפואה מודרנית, 64752 3 נ"ז
כמו כן לבעלי רקע מדעי ניתן יהיה להירשם להיצע קורסי בחירה ברפואה, ובמדעים ביו רפואיים כמפורט בשנתון הפקולטה לרפואה ולפי עמידה בקריטריונים של הקבלה לקורסים.

ד. קורסי חובה ובחירה משפטיים (10 נ"ז)

קורסי חובה
ו"ד ז'קלין ברכה מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים 62991 (2 נ"ז) יינתן בקמפוס ספרא
עו"ד ערן ברקת, פטנטים בענף התרופות,62998 (2 נ"ז) ינתן בקמפוס הר הצופים
עו"ד אסא קלינג, דיני פטנטים, 62828 (2 נ"ז)
ד"ר אסנת גריידי, מבוא לשיטת משפט בישראל 62147 יינתן בקמפוס ספרא
עבודתו של בוחן פטנטים בתחום הפארמה (2 נ"ז)
קורסי בחירה
הקורסים ניתנים בהר הצופים
פרופ' דוד הד, סמינר משפט אתיקה ורפואה, 62997 (4 נ"ז)
ד"ר שרון בר-זיו העברה ומסחור טכנולוגיות (2 נ"ז)
פרופ' מייקל קרייר דיני קניין רוחני ותעשיית התרופות (1 נ"ז) (קורס מרוכז, יינתן באנגלית)
דר' קטיה אסף, דיני סימני מסחר, 62735 (4 נ"ז)
עו"ד ריצארד לוטי ליטיגיה בקניין רוחני (2 נ"ז)
פרופ' מרטין אדלמן, דיני פטנטים של ארה"ב, 62129 (1 נ"ז) (קורס מרוכז, יינתן באנגלית)
למועדי הקורסים ומיקומם המדויק, נא ראו שנתון האוניברסיטה העברית באינטרנט
תלמידי התכנית מתבקשים לאשר את רשימת הקורסים אשר נלקחים מביה"ס והפקולטה לרפואה עם פרופ' רמי יקה, יו"ר התכנית.
לפרטים נוספים: שגית, בית ספר לרוקחות והמכון למדעי התרופה sagita@savion.huji.ac.il ​​
לאתר ההרשמה
website by Bynet Software Systems