דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
גנומיקה וביואינפורמטיקה

תכנית לימודים רב-תחומית בגנומיקה וביואינפורמטיקה לתלמידים לקראת תואר מוסמך (588)

 
מטרת התוכנית להקנות לתלמידים לתואר מוסמך כלים תיאורטיים וכלים ניסויים לחקר תהליכים בגנום השלם, תוך הכשרתם בתחומי הגנטיקה, הפרוטאומיקה והמחשבים. 
תכנית הלימודים בגנומיקה וביואינפורמטיקה כוללת היבטים מתחומי מדעי הטבע, רפואה וחקלאות.
 
תנאי קבלה:
רשאים להציג את מועמדותם תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" בציון ממוצע 85 לפחות באחד מהתחומים הבאים: מדעי הטבע, סטטיסטיקה, מדעי המחשב, מדעי הרפואה וחקלאות.
לתכנית יתקבלו 15 תלמידים לשנה, שיבחרו על סמך מיון מוקדם. התכנית מחייבת קבלה ללימודים באחד מחוגי הפקולטאות למדעי הטבע, החקלאות או הרפואה. במהלך השנה הראשונה על התלמידים להתקבל לעבודת מחקר בהנחיית חבר סגל אקדמי.
 
תוכנית הלימודים:
הלימודים כוללים מחקר שמהווה את עבודת הגמר, בהדרכת אחד ממורי המסלול בגנומיקה, וכן השתתפות
בקורסים בהיקף 15 נ"ז (המהווים חלק מסך הנ"ז הנדרשים למוסמך בחוג בו רשומים התלמידים).
בכל אחד ממסלולי הלימוד בתחום הגנומיקה, יידרשו התלמידים להשתתף בקורסים הייחודיים לתכנית (ראו בהמשך). מכלל הקורסים האלה, יהוו הקורסים הבסיסיים דרישת חובה. ההשתתפות בקורסי ההתמחות תותאם לתוכנית המחקר של כל תלמיד בתיאום עם יועצי התוכנית. שאר נקודות הזכות ייבחרו מקורסים מתחום הביולוגיה, החקלאות, מדעי הרפואה או המחשבים. תוכנית הלימודים תכלול גיוון רב-תחומי כמרכיב חובה, כך שבכל תוכנית יהיו קורסים מתחומי הביולוגיה והמחשבים כאחד. לתוכנית יהיו שני יועצים ותוכנית הלימודים של כל תלמיד תובא לאישורם.
 
לימודי יסוד
 
מס' הקורס
שם הקורס
נ"ז
72677
ביואינפורמטיקה: אנליזה ממוחשבת של רצפי מולקולות ביולוגיות
4
81817
מבנה ותפקיד של מולקולות ביולוגיות
4
ואחד מבין:
 
 
76880
גנומיקה תפקודית
2
81806
חקר השעתוק בטכנולוגיות מתקדמות: מטרנסקריפטוזום לטרנסקריפטום
4
 
לימודי התמחות
 
מס' הקורס
שם הקורס
נ"ז
71991
פרקים נבחרים בגנומיקה בחקלאות
2
72368
מבוא לאבולוציה
4
72618
עולם החלבונים- רצף מבנה ותפקיד
4
73527
שונות ברצף ה DNA ויישומה
3
76552
סדנה בבסיסי נתונים ביולוגיים
3
76550
סמינריון מוסמך בביולוגיה חישובית
2
76558
שיטות חישוביות בביולוגיה מולקולרית 
6
81850
ביולוגיה מולקולרית
4
81865
מרשתות למולקולות
4
88852
אבולוציה מולקולארית
3
92849
ניתוח מבנה חלבונים למטרות מחקר
4
94912
שונות גנומית בדנ"א קדמוני
6
94914
סוגיות באתיקה של הגנטיקה המודרנית
2
94916
פרקים נבחרים בציטוגנטיקה של האדם
2
 
לימודי השלמה
תלמידים בעלי תואר בוגר בתחום מסוים ישלימו קורסים בסיסיים מתחומים אחרים כמפורט להלן. תלמידי תואר בוגר יוכלו להשתתף בקורסים אלה, כבר במהלך שנת הלימודים השלישית. תלמידי בוגר במסלול המשולב מדעי החיים ומדעי המחשב יהיו פטורים מלימודי ההשלמה. לימודי השלמה "חובה" לא ייחשבו במניין הנקודות לתואר.
 
לימודי השלמה לתלמידי ביולוגיה, מדעי הרפואה וחקלאות
 
לימודי חובה:
 
 
67130

מבוא למדעי המחשב-רגיל

7
 
לימודי בחירה:
 
 
אחד מבין ארבעת הקורסים הבאים:
 
מס' הקורס
שם הקורס
נ"ז
52302    
רגרסיה וניתוח שונות (ללא סטטיסטיקאים)
4
52308 
שיטות סטטיסטיות לא פרמטריות (ללא סטטיסטיקאים)  
3
67577
מבוא למערכות לומדות
4
76915
עיבוד מידע ולמידה
4
 
 לימודי השלמה לתלמידי מחשב, מתמטיקה, פיזיקה וסטטיסטיקה
 
לימודי חובה:
 
מס' הקורס
שם הקורס
נ"ז
72155
מבוא לגנטיקה 
5.5
או -
 
 
94627
מבוא לגנטיקה כללית
4
וגם
 
 
72332
מבוא לביולוגיה מולקולרית  
5
או -
 
 
75112
ביוכימיה החומר התורשתי והתבטאותו
3.5
 
לימודי בחירה:
 
קורס מתחום מדעי החיים או מדעי הרפואה באישור יועץ התכנית.
 
 
 
עודכן ע"י אילנית טובי-אלימי ביום 28.7.2011

website by Bynet Software Systems