דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
חישוב ועיבוד מידע

תכנית לימודים רב-תחומית לתואר דוקטור - מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע (597)

 
מטרת התכנית הרב-תחומית "מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע" היא להכשיר תלמידים להתמודד עם בעיות הקשורות בתהליכי חישוב, עיבוד אותות, ולמידה במערכות עצבים טבעיות ומלאכותיות. התכנית תקנה לתלמיד כלים תיאורטיים וכלים ניסויים בתחומים אלה:
 
נוירוביולוגיה         עיבוד מידע בתאי עצב, מבנה המוח, עקרונות פעולתו
פיזיקה                רשתות נוירונים, מודלים דינמיים, מכניקה סטטיסטית
מדעי המחשב       תורת החישובים, למידה, אופטימיזציה
פסיכולוגיה           קוגניציה, זיכרון, פתרון בעיות
 
סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות יקבל תואר Ph.D. ב"מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע".
 
תנאי קבלה למסלול
את מועמדותם יכולים להציג תלמידים שסיימו לימודי "בוגר" בכל תחום בציון גמר 85 לפחות, וכן תלמידים שסיימו לימודי "מוסמך" בחוג כלשהו ועומדים בדרישות האוניברסיטה העברית לקבלה  ללימודי דוקטור. הקבלה מותנית באישור ועדת הקבלה של התכנית.  לכל תלמיד שיתקבל תורכב תכנית השלמות בהתאם לתחום שבו סיים את לימודי ה"בוגר". באמצע השנה השנייה ולא יאוחר מסוף השנה השנייה יעברו התלמידים שסיימו לימודי "בוגר" בחינת סינון, אשר תקבע את כשירותם להמשיך במסלול הישיר לתואר Ph.D.
לקראת בחינת הסינון יבדוק ראש התכנית את מכלול לימודיו של התלמיד, ובייחוד את לימודי החובה.  ניתן לקיים בחינת סינון אם עמד התלמיד בתנאים הבאים לפחות:
1.     סיים 28 נ"ז לימודים בתכנית, ובכללם שלושה קורסי חובה לפחות.
2.     עמד בהצלחה בדרישות הסמינריון למוסמך.
3.     השיג ציון 80 לפחות בכל אחד מקורסי החובה, וממוצע 85 לפחות בכלל לימודיו בתכנית.
 
לקראת הבחינה יגיש התלמיד הצעת מחקר.  הבחינה תתמקד בבדיקת ידיעת החומר הקשור בקורסים שלמד התלמיד במסגרת תכנית הלימודים.  נוסף לכך ייבחן התלמיד בידע כללי המתבסס על קורסים שלמד במסגרת לימודי הבוגר והם קשורים לעבודת המחקר. לאחר שהתלמיד יעבור בהצלחה את בחינת הסינון, תמונה ועדה מלווה (ראה תקנון תלמידי מחקר) וייקבע מועד לפגישה ראשונה של התלמיד עם הועדה.  פגישה זו תתמקד בבחינת תוכנה ואיכותה של הצעת המחקר.
בהתאם לדרישות המשרד לתלמידי מחקר כל תלמיד חייב לתת הרצאה מסכמת בשלבים הסופיים של עבודתו על עבודת המחקר שלו.  הרצאה זו תינתן במסגרת הכנס השנתי שעורך המרכז לחישוביות עצבים ("כנס עין-גדי").
במהלך 3 הסמסטרים הראשונים של לימודיו, ולפחות ארבעה חודשים לפני בחינת הסינון, על התלמיד לבחור מנחה לעבודת הדוקטורט שלו.  כדי לעזור לסטודנט בבחירת מנחה יינתן "סמינריון מורים" בסמסטר א' של שנת לימודיו השנייה.  במסגרתו יתארו מורי האוניברסיטה העברית, הקשורים ל"חישוביות עצבית" (כ-60 חוקרים) את תחום מחקרם ואת הנושאים המרכזיים בהם עוסקת מעבדתם.  בנוסף לכך יערכו לסטודנטים סיורים במעבדות העוסקות בחישוביות עצבית.
 
הרשמה
תלמידים בעלי תואר בוגר יירשמו במזכירות לתלמידי מוסמך בפקולטה למדעי הטבע, וכן במזכירות התכנית.
תלמידים בעלי תואר מוסמך - יירשמו במזכירות לתלמידי מחקר וכן במזכירות התכנית.
 
מזכירת התכנית:  גב' רות סנצ'י
"צריף המורים" גבעת רם, בימי א'-ה' בשעות 14:00-09:00, טלפון 6584899,
ההרשמה תסתיים בסוף יוני.  דואר אלקטרוני: icnc@alice.nc.huji.ac.il
אתר אינטרנט של התכנית - http://icnc.huji.ac.il
 
יו"ר התכנית: פרופ' אילון ועדיה, ביה"ס לרפואה, המחלקה לפיזיולוגיה,קומה 5, עין כרם. טלפון: 6758388.  דאר אלקטרוני: eilon@hbf.huji.ac.il.
 
מסגרת כוללת של תכנית הלימודים
מבנה התכנית מאפשר לתלמידים בעלי רקע שונה להשלים את ידיעותיהם בתחומים שלא למדו, להרחיב את ידיעותיהם בנושאים החיוניים לכל מדען בתחום חישוב ועיבוד מידע במוח, ולבסוף, לאפשר לכל תלמיד להמשיך ולהרחיב את ידיעותיו בתחומי התענינות ספציפיים.
 
התכנית כוללת שלוש מסגרות לימוד.
קורסי חובה משותפים לכל תלמידי התכנית וחובה לסיימם תוך חמישה סמסטרים.
קורסי בחירה בתחומי התמחותו של התלמיד, כהכנה ותמיכה בעבודת המחקר. ניתן ללמוד את קורסי הבחירה לאחר בחינת הסינון.
קורסי השלמה ייקבעו לכל תלמיד על פי הצורך, להשלמת ידע בתחומים בסיסיים, במידה שלא למד אותם בעבר.
 
תכנית הלימודים פרושה על פני הסמסטרים כך שתלמיד יוכל להשלים את לימודיו (קורסי חובה וקורסי השלמה) ב- 5 סמסטרים.
בראש הסילבוס של כל קורס חובה ניתנת רשימת נושאים שהתלמיד צריך להכיר כדי להבין את החומר הנלמד באותו קורס, וכן רשימה של קורסים העוסקים בנושאים אלו.
 
דרישות התכנית
היקף הלימודים במסלול הוא 54 נ"ז. מהן 33.5 נ"ז במסגרת חמשת קורסי החובה + סמינריון המוסמך ו- 20.5 נ"ז במסגרת קורסי הבחירה.  לתלמיד הנדרש ללימודי השלמה ייחשבו עד 6 נ"ז מלימודי ההשלמה כחלק ממכסת הלימודים לתואר על חשבון לימודי הבחירה.  היקף הלימודים הנדרש מתלמיד שהשלים כבר את לימודי המוסמך בחוג כלשהו הוא  31.5 נ"ז, שהם חמשת קורסי החובה (ללא הסמינריון).
בנוסף, יידרש כל תלמיד להשתתף בסמינריון מחקר שבועי של התכנית וב"סמינריון המורים". על התלמיד לבצע עבודת מחקר לתואר דוקטור בהתאם לתקנות הועדה לתלמידי מחקר.
 
כנס תלמידים שנתי (כנס "עין גדי")
אחת לשנה, למשך 3 ימים, משתתפים כל תלמידי המסלול בכנס ובמסגרתו מציגים התלמידים המתקדמים את עבודת המחקר שלהם.  לכנס מוזמן חוקר בעל שם עולמי לשאת הרצאה בתחומו.  ההשתתפות בכנס היא חובה (נעימה) לכל תלמידי המסלול, אך אינה מקנה נ"ז.
 
לימודי השלמה
76930   שיטות אנליטיות וחישוביות בחקר המוח
76940   הבסיס התאי של תהליכים עצביים
94101   נוירואנטומיה ונוירוביולוגיה של האדם
              או
86892   מבנה ותפקוד מוח היונק
 
לימודי חובה
התכנית כוללת סמינריון מוסמך וחמישה קורסי חובה.
06115   תהליכים קוגניטיביים***
76900   פיזיולוגיה של מערכת העצבים א'*
76901   פיזיולוגיה של מערכת העצבים ב'*
76905   שיטות מחקר בנוירוביולוגיה
76908   תיאוריה של רשתות נוירונים א'**
76909   תיאוריה של רשתות נוירונים ב'**
76913   תהליכים קוגניטיביים מתקדמים***
76915   חישוב מידע ולמידה
76918   סמינריון צעיר
76920   סמינריון בחישוביות עצבית
76980   סמינריון מוסמך במדעי המוח
94810   שימוש אתי בחיות מעבדה במדעים הביו-רפואיים
 
*, **, *** נחשב כקורס אחד
 
לימודי בחירה
במסגרת זאת יוצע מבחר של קורסים הקיימים בתחומים השונים.  לתלמיד יומלץ להשתתף בקורסים הקשורים לעבודת הגמר שלו.
 
מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע
06819   בין מוח ושכל לתרבות
76902   פרקים נבחרים בנוירופיזיקה
76903   המאה שעשו את המאה: פרקים בתפיסה וקוגניציה
76904   פרקים מתקדמים  בנוירופיזיולוגיה חישובית
76906   ביופיזיקה של חישוביות ולמידה עצביים
76919   מבוא ללימדה והתנהגות
76921   ראיה אנושית: גישה חיובית
76922   סבב מעבדות   
             או
76923   סבב מעבדות
76928   סדנא מתקדמת בקודים עצביים
 
נוירוביולוגיה
72560   הדמיה ספרתית של תהליכים ביולוגיים
72625   מנגנונים עצביים בהתנהגות בעלי חיים
72633   נושאים מרכזיים בנוירוביולוגיה
76806  ביולוגיה מולקולרית וביוכימיה של נוירונים וסינפסות
78806   ביופיזיקה ופיזיולוגיה של רקמות אקסיטביליות
78849   נושאים נבחרים בפיזיולוגיה של החושים
78884   יישומי מחשב בנוירוביולוגיה חישובית
78893   גישות תיאורטיות בנוירוביולוגיה
86892   מבנה ותפקוד מח היונק
94119   סמינריון קריאה בפיזיולוגיה של השמיעה
94814   פיזיולוגיה צלולרית של נוירונים במח היונק
98121   עקרונות הדמיה מגנטית עצבית
98122   התפתחות במערכת העצבים
98504   התנהגות במדעי תורת העצב
 
פיזיקה
77801   תורת הקוונטים
77802   מכניקה סטטיסטית א'
77862   פיזיקה של מערכות לא מסודרות
77991   מעבר פאזה ותופעות קריטיות
 
מדעי המחשב
67520   אלגוריתמים מבוזרים
67567   אותות ומערכות
67571   מבוא לבלשנות חישובית
67577   מבוא למערכות לומדות
67800   מבוא למודלים גרפיים הסתברותיים: הסקה ולמידה ברשתות ביסאניות
67839   נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת
67842   בינה מלאכותית
76928   סדנא מתקדמת בקודים עצביים
 
פסיכולוגיה
37853   הפקת שפה וליקויים בהפקת שפה
51404   יסודות  הנוירופסיכולוגיה
51730   נוירופסיכולוגיה - מבנים ותהליכים
 
בלשנות אנגלית – החוג לאנגלית
44556   בלשנות מודרנית – גישה גנרטיבית
פיזיקה יישומית
83805   ביופיזיקה
83819   פיזיקה של תהליכי חישה
83879   מבוא לאופטרוניקה
83902   הולוגרפיה מודרנית
תלמיד יוכל להשתתף בקורסים שאינם מופיעים ברשימה הנ"ל בתאום עם יועץ התכנית.
 
חלק מהקורסים ניתן אחת לשנתיים. יש לוודא  קיומו של קורס בעת הרישום אליו.
 
הפסקת לימודים בתכנית
לא ניתן לקבל תואר מוסמך בתכנית, אלא כחלק מהמסלול הישיר לתואר דוקטור.  תלמיד שיחליט במהלך לימודיו במסלול הישיר לתואר דוקטור להפסיק את לימודיו יוכל לעבור ללימודים לתואר מוסמך באחד החוגים המתאימים ובהתאם לדרישות החוג.
website by Bynet Software Systems