דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תואר מוסמך בניהול מערכות בריאות (MHA)
בשנים האחרונות עוברת מערכת הבריאות שינויים מרחיקי לכת. שינויים אלה מגבירים את הצורך בעדכון רציף של הידע המקצועי מצד אחד ומצד שני מחייבים הכשרת כ"א ניהולי מקצועי ואיכותי מן המעלה הראשונה. הציפייה של הציבור ושל ה"שחקנים" השונים במערכת הבריאות היא כי הספקת שירותי הבריאות תהיה ברמה הגבוהה ביותר האפשרית בתוך מגבלות שונות ובהן מגבלות התקציב הקשות, הרגולציה ועוד. כל אלה מצביעים על צורך במנהלים המשלבים ידע וניסיון בין-תחומי במקצועות הבריאות, הניהול והכלכלה. במקביל חל גם שינוי בתעשייה בתחום הביו-רפואי הן מבחינת גידול בהיקפי העשייה, בתכניה, ובתרגום של הרעיונות לטכנולוגיות שימושיות.
 
הייחודיות של תכנית זו היא בהיותה נסמכת על בית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה שהינו בעל מוניטין בינלאומי, על מיקומה בסמיכות למרכז הרפואי הדסה עין כרם ועל קרבתה למשרדי הממשלה.
 
התוכנית ניתנת ע"י בית הספר לבריאות הציבור של הפקולטה לרפואה בשיתוף עם בית הספר למנהל עסקים בהר הצופים.
 
קהל היעד
רופאים, ובעלי תואר ראשון או שני במקצועות הבריאות והרפואה (סיעוד, פיזיותרפיה, רוקחות).
 
מטרת התכנית
להכשיר תלמידים לתפקידי ניהול, להקנות מיומנויות וכלים ניהוליים ולהעמקת ההבנה בניהול במערכת הבריאות למגוון רחב של תפקידים וביניהם תפקידי ניהול ברמות שונות במשרדי הממשלה הרגולטוריים העוסקים בנושאים אלה, בבתי חולים, בקהילה, בתעשייה.
מורי התכנית כוללים, מעבר למורי בתי הספר לבריאות הציבור ולמינהל עסקים, מומחים מהדסה בתחומים ייחודיים כגון מערכות מידע, אבטחת איכות ואחרים. 
 
תנאי קבלה
 רשאים להגיש מועמדות
   1. בעלי תואר "דוקטור" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
   2. בעלי תואר "בוגר " בציון של 85 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
הקבלה ללימודים – ע"י ועדת קבלה. עדיפות לבעלי ניסיון מעשי בתחום.
מסלולים
התוכנית בעיקרה מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול שאינו מחקרי (ללא עבודת גמר).
לסטודנטים מצטיינים המעוניינים במסלול מחקרי תבנה תוכנית מיוחדת.
  
ראש התוכנית
 
מבנה
 תוכנית הלימודים כוללת:
1. קורסי מבוא שינתנו במרוכז בשבוע שלפני תחילת הלימודים ובשבוע הראשון ללימודים. ינתנו 32 שעות לימוד ללא זיכוי נ"ז
2. קורסי חובה בהיקף של 41 נ"ז
3. קורסי בחירה בהיקף של 9-8 נ"ז
סה"כ לקראת התואר  49-50 נ"ז
 
משך הלימודים ומערכת השעותהלימודים נמשכים 4 סמסטרים. בסמסטר הראשון הלימודים מרוכזים ביומיים בשבוע בקמפוס עין כרם.  ביתר הסמסטרים הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע  בקמפוס עין כרם, ואחה"צ-ערב אחד בשבוע בקמפוס הר הצופים.
 
ציון גמר ציון הגמר מחושב כממוצע הציונים בקורסים לפי משקלם בנ"זים  
 
רשימת הקורסים
חלק א' – קורסי מבוא (ללא נ"ז)- ניתן במרוכז בשבועיים  שלפני פתיחת שנה"ל
מבוא למתמטיקה ו-excel
מבוא לסטטיסטיקה ואפידמיולוגיה
מבוא למערכת הבריאות בישראל

חלק ב' – לימודי חובה בסיסיים ומתקדמים (41 נ"ז)
בביה"ס לבריאות הציבור (עין כרם)
98457 מבוא לכלכלה  (מיקרו+מאקרו) (3 נ"ז)
98806 כלכלת בריאות (2 נ"ז)
98454 מערכות בריאות ורפורמות בארץ ובעולם  (2 נ"ז)
98452 מערכות מידע בניהול מערכות בריאות (2 נ"ז)
98402+98405 אפידמיולוגיה (עקרונות ושימושים אפידמיולוגיים, פענוח נתונים אפידמיולוגיים)– (5 נ"ז)
98424נ סטטיסטיקה - שעור ותרגיל (4 נ"ז)
98539 קבלת החלטות במינהל רפואי (2 נ"ז)
98804 ארגון, תכנון שירותי בריאות והערכתם  ( 3נ"ז)
98529 היבטים משפטיים ודיני בריאות (2 נ"ז)
98440 הערכות כלכליות ברפואה  (2 נ"ז)
98445 שיטות כמותיות בניהול (2 נ"ז)
בביה"ס למינהל עסקים (הר הצופים)
55904 מבוא למימון (3 נ"ז)
55905 ניהול השיווק (3 נ"ז)
55902 מבוא לחשבונאות  (3 נ"ז)
55922 התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש (3 נ"ז)

חלק ג' – לימודי בחירה (סה"כ 9-8 נ"ז מתוכן לפחות קורס אחד מהמוצעים בעין כרם וקורס אחד מהמוצעים בהר הצופים. המעוניין בקורס בחירה שאינו מופיע ברשימה מתבקש לקבל אישור מראש התוכנית או היועצת האקדמית)
קורסי בחירה מומלצים בעין כרם:
98465 רפואת אסונות ועיתות משבר (2 נ"ז)
98807 אתיקה (2 נ"ז)
98482 קידום בריאות (3 נ"ז)
64302 ניהול ביוטכנולוגיה (3 נ"ז)
קורסי בחירה מומלצים בהר הצופים:
55814 יזמות חברתית וניהול מלכ"רים (2 נ"ז)
55821 אסטרטגיה עסקית (3 נ"ז)
55889  טכנולוגיית אינטרנט מב"ע (3 נ"ז)
55919 ניהול המשאב האנושי (3 נ"ז)
55929 ניהול השקעות (3 נ"ז)
55994 אסטרטגיה וניהול שיווק מתקדם (3 נ"ז)
 
An unexpected error has occurred.
website by Bynet Software Systems