דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תואר מוסמך בבריאות הציבור (MPH)
בריאות הציבור  הינו תחום רב-גוני המשלב נושאים והיבטים שונים הכוללים ביולוגיה וחברה, כלכלה, מדיניות ואתיקה, תורשה וסביבה, מרמת האוכלוסייה דרך הפרט ועד לרמת הד.נ.א.
הסטודנטים הלומדים לקראת תואר MPH הינם בעלי תואר בוגר במגוון תחומים כגון: רפואה, סיעוד, רוקחות, ביולוגיה, תזונה, כלכלה, סטטיסטיקה, מדע המדינה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך ועוד, כאשר הלימוד בכתה רב-תחומית מאתגר ומעשיר.
 
מטרת הלימודים
 
מטרות תכנית המוסמך בבריאות הציבור הן לספק ידע ומיומנות בתורת בריאות הציבור והרפואה הקהילתית וביישומיה.

התכנית מיועדת לעובדים מקצועיים שכבר מועסקים בשטח זה או לאלה הרוצים להכשיר עצמם לעבוד בו בעתיד.
עיקרי ההכשרה אשר אנו מעניקים כוללים:
א. הקניית כלי מדידה בסיסיים בבריאות הציבור – אפידמיולוגיים, סטטיסטיים, התנהגותיים וכלכליים.
ב. תכנון, ניהול והערכה של שירותי בריאות קהילתיים, אזוריים ולאומיים, ובקרת איכות של שירותים רפואיים.
ג. אבחון מצב הבריאות בקהילה ותכניות בריאות קהילתיות.
ד.הבנה מעמיקה של גורמים כלכליים וארגוניים המשפיעים על מבנה ותפקוד שירותי בריאות.
ה. למידת הגורמים התורשתיים החברתיים והסביבתיים הקשורים למצב הבריאות באוכלוסייה.
ו. למידה והבנה של תהליכי שינוי בהתנהגות בריאותית של הפרט והקהילה והיכולת להערכתם.
 
An unexpected error has occurred.
תכנית הלימודים
 
 
הלימודים לקראת התואר "מוסמך בבריאות הציבור" מתקיימים במשך יום אחד בשבוע במשך שנתיים.

כל תלמיד חייב להשתתף ב- 3 קורסי השלמה קצרים אשר יתקיימו בימים רביעי וחמישי, בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים
 
קורסי חובה
תלמיד מוסמך בבריאות הציבור חייב ללמוד בשנה"ל הראשונה קורסי יסוד בהיקף של 26 נקודות זכות (נ"ז). לימודים אלה משותפים לכל תלמידי התואר.
98402   עקרונות ושימושים באפידמיולוגיה (2 נ"ז)
98403   שיטות סקר ומחקר ברפואה חברתית ובריאות הציבור (3 נ"ז)
98405   פענוח נתונים אפידמיולוגיים (3 נ"ז)
98406   ארגון ומינהל:  שירותי בריאות הציבור (3 נ"ז)
98408   היבטים סוציולוגיים של בריאות וחולי (2 נ"ז)
98409   בריאות הסביבה והעובד (2 נ"ז)
98424   שיטות סטטיסטיות בבריה"צ (5 נ"ז)
98427   ​תכנית SPSS, תכנות שמוש (1 נ"ז)
98482   קידום בריאות (3 נ"ז)
98806   כלכלת בריאות (2 נ"ז)
תלמיד שעבר בהצלחה את הבחינות במועד א של סמסטר א יוכל להתחיל ללמוד קורסי בחירה כבר בסמסטר ב של שנה א.
 
לקראת שנת הלימודים השניה על כל סטודנט לבחור בין מסלול מחקרי (עם תזה) למסלול שאינו מחקרי וכן במגמת לימודים (אפידמיולוגיה, קידום בריאות וכלכלה ומינהל).
תלמיד במסלול מחקרי חייב ללמוד בשנה ב' את הקורס "פגישות מחקר" (2 נ"ז).
תלמיד במסלול שאינו מחקרי חייב  להשתתף בשנה ב'  בסדנא אינטגרטיבית (2 נ"ז).
מטרת עבודת הגמר המחקרית (תזה) היא לספק לסטודנטים הזדמנות להתייחס לשטחי התעניינותם ולימודיהם באופן אינטגרטיבי ומעמיק. נושא עבודת הגמר יהיה בדרך כלל במסגרת לימודי המגמה או בנושא קרוב ללימודים אלה.
סטודנטים המתכוונים להמשיך לתואר PhD חייבים בעבודת גמר.
 
במגמה זו יש לכתוב עבודת תיזה.
 
קורסי בחירה וקורסי מגמה
עיקר לימודי המגמה וקורסי הבחירה מרוכזים בשנת הלימודים השנייה והם כוללים לימודים בהיקף של 10 נ"ז לתלמידים במסלול המחקרי ו- 20 נ"ז לתלמידים במסלול הלא-מחקרי, מתוכן לפחות 4 נ"ז מהקורסים המתודולוגיים.
 
כל מגמה קובעת את  לימודי החובה במגמה והיקפם. יתר הלימודים הינם לימודי בחירה ואינם חייבים להיות קשורים במגמה מסוימת.
 
סך נקודות הזכות הנדרשות במסלול המחקרי הוא 34 נ"ז+ כתיבת עבודת גמר (תזה) והגנה עליה (לאלו שהחלו ללמוד בתשע"ה).
 
סך נקודות הזכות במסלול הלא מחקרי (ללא כתיבת תזה) הוא 42 נ"ז ומתקיימת בחינת גמר לסיום התואר. נ"ז ומתקיימת בחינת גמר לסיום התואר (לאלו שהחלו ללמוד בתשע"ה).

תנאי קבלה
 
בעלי תואר בוגר בציון 80 לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. הקבלה ללימודים ע"י ועדת קבלה.
 
מגמות התמחות בבריאות הציבור
 
בתכנית המוסמך בבריאות הציבור אפשר לבחור במגמות ההתמחות הבאות:
א. אפידמיולוגיה וביו סטטיסטיקה.
ב. קידום בריאות
ג. מינהל וכלכלת בריאות
 
א. התכנית במגמת אפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה 
במגמה זו קיים מסלול מחקרי (עם תזה) בלבד.
 
מטרת המגמה היא להקנות לסטודנטים את המושגים, הגישות והטכניקות הבסיסיות של האפידמיולוגיה התיאורית והיישומית.
 
במסגרת הלימודים במגמה חייב כל סטודנט לבחור ב-10 נ"ז מתוך הקורסים המומלצים למגמה (מתוכם לפחות 4 נ"ז של קורסים מתודולוגיים המומלצים למגמה).
 
ב. התכנית במגמת קידום בריאות
התכנית מיועדת לסטודנטים בעלי רקע במדעי החברה, ההתנהגות, החינוך, העבודה הסוציאלית, הסיעוד או חינוך לבריאות באופן שתאפשר השתלמות מתאימה לבעלי רקע שונה.
 
במסגרת הלימודים במגמה מחוייב כל סטודנט  ב- 3 קורסי חובה למגמה בהיקף של 6 נ"ז  וכן לבחור 4 נ"ז מבין הקורסים המתודולוגיים. סטודנט שבחר במסלול ללא תיזה יבחר 10 נ"ז נוספים מקורסי הבחירה.
 
ג. התכנית במגמת מינהל וכלכלת בריאות
המגמה מיועדת לסטודנטים המכשירים עצמם לעבודה במינהל ובכלכלת בריאות על היבטיהם השונים תוך שימת דגש על כלים לניתוח מערכות וארגוני בריאות לקבלת החלטות ולהערכה.
 
במסגרת הלימודים במגמה  כל סטודנט מחויב ב- 3 קורסי חובה למגמה בהיקף של 6 נ"ז  וכן עליו לבחור 4 נ"ז מבין הקורסים המתודולוגיים. סטודנט שבחר במסלול ללא תיזה יבחר 10 נ"ז נוספים מקורסי הבחירה (לפחות 6 נ"ז מהם מתוך קורסי הבחירה המומלצים למגמה).
 
רשימת הקורסים  - שנה ב'
מגמת אפידמיולוגיה סטודנט המעוניין ללמוד קורס שאינו ברשימת המומלצים למגמה, יפנה לקבלת אישור מהיועצת האקדמית. סטודנטים ממגמות אחרות רשאים גם כן לקחת קורסים אלה כבחירה. סטודנטים במגמה זו חייבים לבחור את הקורסים המתודולוגיים מרשימה זו ולא מרשימת הקורסים המתודולוגיים המופיעה בהמשך.
95142 פרקים נבחרים באפידמיולוגיה (באגלית)  2 נ"ז ( מותנה בקבלת 80 לפחות  באפידמיולוגיה שנה א' ובאישור היועצת האקדמית)
98435 שיטות סטטיסטיות לניתוח שיעורים ויחסים 2 נ"ז
98433 אפידמיולוגיה של סרטן   2 נ"ז
98448 רגרסיה לוגיסטית    2 נ"ז
98450 אפידמיולוגיה גנטית (אחת לשנתיים) 2 נ"ז
98460  לוחות הישרדות (אחת לשנתיים)  2 נ"ז
98479 אפידמיולוגיה קלינית   2 נ"ז
98481 ניסויים קליניים    2 נ"ז
98486 אפידמיולוגיה של מחלות מדבקות  2 נ"ז
98805 הזדקנות:אפידמיולוגיה ושירותים(באגלית) 2 נ"ז
מגמת מינהל וכלכלת בריאות
קורסי חובה למגמה (בחירה למגמות אחרות)
98804 תיכנון שירותי בריאות והערכתם  2 נ"ז
98467 מינהל ציבורי בשירותי בריאות  2 נ"ז
98440 הערכות כלכליות ברפואה   2 נ"ז  
לימודי בחירה המומלצים למגמת מינהל (יש לבחור לפחות 6 נ"ז מתוך הרשימה הבאה):
98529 היבטים משפטיים בבריאות הציבור 2 נ"ז
98454 רפורמות במערכת הבריאות  2 נ"ז
98475 יסודות השיווק למקצועות הרפואה  2 נ"ז
98476 מבוא למימון    2 נ"ז
98807 אתיקה בבריאות הציבור   2 נ"ז
מגמת קידום בריאות
קורסי חובה למגמה (בחירה למגמות אחרות) 
98424 התנהגות מקדמת בריאות   2 נ"ז
98487 בריאות הציבור בראי הסביבה הגלובלית המשתנה    2 נ"ז
98483 פיתוח קהילתי    2 נ"ז
 
קורסי בחירה נוספים הפתוחים לכולם:
98415 בריאות האם והילד   2 נ"ז
ניתן לבחור קורסי בחירה מהתכנית הבינלאומית, בכפוף לאישור היועצת האקדמית.
רשימת הקורסים המתודולוגיים (כל קורס 2 נ"ז, יש לבחור לפחות שני קורסים)
98435 ניתוח שיעורים ויחסים
95142 פרקים נבחרים באפידמיולוגיה (באנגלית), (בקורס זה רשאים להשתתף רק תלמידים שקבלו ציון 80 ומעלה באפידמיולוגיה.)
98478 שיטות איכותניות
98460 ניתוח הישרדות
98448 רגרסיה לוגיסטית
98481 ניסויים קליניים
95153 דמוגרפיה (באנגלית)
98450 אפידמיולוגיה גנטית
98440 הערכות כלכליות ברפואה  
דרישות לקבלת התואר
 
מסלול מחקרי: סיום בהצלחה של כל הקורסים ושל התזה (כולל מבחן הגנה על התזה).
ציון המוסמך מורכב מ- 65% ממוצע ציוני הקורסים, ו- 35% ציון על עבודת הגמר.
 
מסלול שאינו מחקרי: סיום בהצלחה של כל הקורסים וציון 60 לפחות במבחן הגמר.
ציון המוסמך מורכב מ- 85% ממוצע ציוני הקורסים, ו- 15% ציון על מבחן הגמר. 
website by Bynet Software Systems