דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תואר מוסמך באפידמיולוגיה קלינית​ (MSc)
בשנים האחרונות מתמודדים הרופאים ובעלי מקצועות אחרים בתחום הרפואה (health professionals) עם עומס מידע חסר תקדים. לרופאים הבאים מהמגזר הקליני יש רצון רב לבצע מחקר, אך למרות הידע הסובסטנטיבי בתחום התמחותם, אין ברשותם את הכלים המתודולוגים הנדרשים לתכנון והערכת מחקרים. בתחום האקדמי קיים לחץ לפרסם, ויש דרישה למערך מחקרי מובנה ותקף הן לצורך השגת מענקי מחקר תחרותיים והן למטרות פרסום בעיתונים מדעיים טובים. במהלך שנות ה- 90 גברה הדרישה לקבלת החלטות קליניות על בסיס עדויות מוצקות ( “evidence based medicine") קרי ע"ס מחקרים שבוצעו במתודולוגיה תקפה. קיימת דרישה מצד החוקרים  להכרת המתודולוגיות והכלים המדעיים לביצוע מחקר תקף.
ישנן תוכניות רבות באפידמיולוגיה קלינית באוניברסיטאות מובילות בחו"ל המכשירות חוקרים בתחום.
 
מטרות
להקנות ידע, ומיומנות ושיטות מחקר לבעלי מקצועות בריאות (רופאים, אחיות, רופאי שיניים, רוקחים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים וכו') אשר מעוניינים בהמשך הכשרתם בתחום המחקר הקליני.
 
קהל היעדרופאים, ובעלי תואר ראשון או שני במקצועות הבריאות והרפואה (סיעוד, פיזיותרפיה, רוקחות) המעונינים לפתח מיומנות בתכנון ובצוע של מחקרים קליניים, וכן בדיווח מדעי. תינתן עדיפות למועמדים בשלב מתקדם בהתמחות הקלינית או לאחר סיומה כך שיוכלו ליישם את הכלים המתודולוגים בתחום הספציפי להם. 
 
תנאי קבלה
1. תואר בוגר ומעלה עם ציון של 80 לפחות בלימודי ה"בוגר" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
2.בעלי תואר MD - דר' ברפואה.
הקבלה ללימודים – ע"י ועדת הקבלה. עדיפות בקבלה תינתן לבעלי ניסיון קליני.
מסלול
בתוכנית זו חייב הסטודנט לבחור במסלול מחקרי ולכתוב עבודת מחקר (תזה) בתחום האפידמיולוגיה הקלינית (רצוי בתחום הקליני שבו עוסק הסטודנט) ולהשתתף בקורס פגישות המחקר שבו יציג את הצעת המחקר. בתום לימודיו יגיש הסטודנט את עבודת הגמר. מטרת עבודת הגמר היא לתת לסטודנט הזדמנות להתנסות בביצוע עבודת מחקר אשר תשלב בין התחום הקליני לבין הידע המתודולוגי הנרכש במסגרת זו.
 
ראש התוכנית
פרופ' אורה פלטיאל
 
דרישות לקבלת התוארסיום בהצלחה של כל הקורסים ושל התזה (כולל מבחן הגנה על התזה).
ציון המוסמך מורכב מ- 65% ממוצע ציוני הקורסים, ו- 35% ציון על עבודת הגמר.
 
קורסים
כל תלמיד חייב להשתתף ב- 2 קורסי השלמה קצרים (ללא נ"ז) אשר יתקיימו בימי חמישי, בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים.
לקבלת תואר מוסמך הסטודנט חייב לשמוע קורסים בהיקף של 34 נקודות, מתוכם 26 נקודות זכות של קורסי חובה לתוכנית, ו- 8 נקודות זכות של קורסי בחירה לפי הפרוט הבא:
קורסי חובה (סה"כ 26 נקודות זכות):
98402  עקרונות ושימושים באפידמיולוגיה (2 נ"ז)
98403  שיטות סקר ומחקר ברפואה חברתית ובריאות הציבור (3 נ"ז)
98427 ​ תכנית SPSS, תכנות שמוש (1 נ"ז)
98424  שיטות סטטיסטיות בבריה"צ (5 נ"ז)
98405  פענוח נתונים אפידמיולוגיים (3 נ"ז)
שניים מהקורסים המתקדמים בסטטיסטיקה:
98435  שעורים ויחסים (2 נ"ז)
98460  לוחות השרדות (2 נ"ז)
98448  רגרסיה לוגיסטית (2 נ"ז)
וכן את 4 הקורסים:
98481  ניסויים קליניים (2 נ"ז)
98479  סמינר באפידמיולוגיה קלינית (2 נ"ז)
98806  כלכלת בריאות (2 נ"ז)
98437  פגישות מחקר לדיונים בעבודות גמר (2 נ"ז)
קורסי בחירה הניתנים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור (סה"כ 8 נקודות זכות):
א. מומלצים
95142  פרקים נבחרים באפידמיולוגיה (2 נ"ז)
98440  הערכות כלכליות ברפואה (2 נ"ז)
98443  אפידמיולוגיה של סרטן (2 נ"ז)
ב. בנוסף, רשאי הסטודנט לבחור בכל קורס מתקדם הניתן בביה"ס לבריאות הציבור או לבחור בקורסים מתאימים הניתנים במסגרת הפקולטה או במסגרות אחרות באוניברסיטה וזאת בתיאום עם ראש התוכנית או המרכזת האקדמית. 
website by Bynet Software Systems