דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מרכיבי הקבלה
 
מספר הנרשמים למסלול הצבאי לרפואה-צמרת שבבית הספר לרפואה  באוניברסיטה העברית  עולה על מספר התלמידים שבית הספר יכול לקלוט. כדי לבחור את בעלי הסיכויים הטובים להצלחה בלימודים, נקבעו דרישות לקבלה:
 
תעודת בגרות
בחינה פסיכומטרית
ראיון אישי
 
 תעודת בגרות:
הדיון בקבלה לאוניברסיטה מחייב זכאות לתעודת בגרות. האוניברסיטה מקבלת את ציוני תעודת הבגרות ישירות ממשרד החינוך.
ניתן לחשב את ממוצע תעודת הבגרות לפי שיטת החישוב הנהוגה באוניברסיטה העברית באתר האינטרנט. 
 
הממוצע הקובע לקבלה לאוניברסיטה הוא זה שיחושב במדור רישום וקבלה ואשר ישלח למועמד באישור ההרשמה.
 
בחינה פסיכומטרית:
הבחינה הפסיכומטרית משמשת מרכיב חיוני בדיוני הקבלה. היא אחידה לאוניברסיטאות בארץ ומתקיימת במספר מועדים בשנה. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מנהל את הבחינה הפסיכומטרית.
 
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות ערכת הרשמה שאותה ניתן לרכוש בחנויות הספרים האוניברסיטאיות או באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 
ראיון אישי:
במסלול הצבאי לרפואה, כמסלול מצויינות מתקיים ראיון אישי, כחלק מדרישות הקבלה. המועמדים יוזמנו לראיון ישירות ממשרד הקבלה של בית הספר לרפואה.
 
הזמנה לראיון והצלחה בו אינם מהווים אישור קבלה.
סטודנטים וסטודנטיות במסלול צמרת
קישור לעמוד פייסבוק של צמרת
website by Bynet Software Systems