כניסה

תכנית מצטיינים חדשה ויוקרתית לתלמידי דוקטורט בפקולטה לרפואה!

תכנית אביש-פרנקל למצוינות במחקר ביורפואי
הפקולטה לרפואה שמחה להודיע על פתיחת תכנית אביש-פרנקל למצוינות במחקר ביורפואי - הבסיס המולקולרי של מחלות. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר, ובמסגרתה ישלימו תואר דוקטור במסלול הישיר. התכנית תעניק לתלמידים מלגות מחיה מהגבוהות בארץ, ותכלול פעילויות לימודיות, מחקריות וחברתיות ייחודיות. התכנית משותפת לאוניברסיטה העברית ולקרן אביש-פרנקל השוויצרית ומיועדת לתלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר, במסגרתה ישלימו תואר דוקטור במסלול הישיר.
אתם מצטיינים? שאפתניים? רוצים להימנות בין מובילי המחקר המדעי בארץ? אנו מזמינים אתכם להרשם! מועד אחרון – 16 באוקטובר 2020.
×