כניסה

שורדי שואה מתים יותר ממחלות לב ומסרטן בהשוואה לקבוצת אוכלוסייה מקבילה עם נסיבות חיים שונות

jewish tombstone
ד"ר חגית הוכנר וד"ר יוסים ירוסלב מבית הספר מצאו במחקרם כי שורדי שואה מתים יותר ממחלות לב ומסרטן בהשוואה לקבוצת אוכלוסייה מקבילה עם נסיבות חיים שונות
×