כניסה

ברכות לפרופ' ינון בן-נריה על קבלה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

Prof. Yinon Ben-Neriah and the Israeli Academy of Sciences logo
המכון למחקר רפואי ישראל קנדה מברך את פרופ' ינון בן-נריה על שנבחר כחבר לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
זהו כבוד וגאווה גדולים עבור המכון והאוניברסיטה העברית
כל הכבוד לינון עלה והצליח!
×