כניסה

כיצד ציפורים עפות ?

Birds in flight
רוב בעלי החיים נעים במרחב על ידי הנעה לסירוגין של הגפיים – צועדים ״שמאל/ימין״. תעופה, כמו של ציפורים ועטלפים, מצריכה דגם אחר של תנועה – נפנוף מתואם של הכנפיים. במחקר בהובלת קבוצת המחקר של פרופ׳ אביהו קלר מהמכון למחקר רפואי ישראל-קנדה ובשיתוף פעולה עם קבוצת המחקר של Prof Claudio Mello, Oregon Health & Science University, נחקרה האבולוציה של דגם תנועת הכנפיים בציפורים. אופן הנעת הגפיים מבוקר על ידי רשת של תאי עצב הנמצאת בחוט השדרה. הרשת נוצרת בהתפתחות העוברית על ידי סמני דרך מולקולריים המנחים את אופן צמיחת השלוחות העצביות. במחקר זה מיפו החוקרים לראשונה את הרשת העצבית של עופות המבקרת את התנועה המתואמת של הכנפיים בציפורים. הם מצאו שהבסיס האבולוציוני להתפתחות יכולת הנפנוף המתואמת של הכנפיים הינו מוטציות טבעיות שחלה בציפורים בגן המקודד לסמן דרך מולקולרי ephrin-B3: מוטציית חסר של מקטע DNA המבקר את דגם ביטוי הגן, שינויים ברצף המקודד לחלבון שגרמו לאיבוד פעילותו, וחסר של כל הגן בחלק מהציפורים (תרנגולת ושלו). מוטציות אלו גרמו לרישות שונה של תאי העצב, רישות המאפשר תנועה מתואמת של הכנפיים.
mutations in an axon guidance molecule – ephrin-B3
תמונות: תמונת פתיחה - חמוטל פרידלנדר-קלר; דימוי המדעי - ברוך חיימסון
×