כניסה

ברכות לזוכים בפרס ע"ש פרוסינר-אברמסקי במדעי המוח הקליניים והבסיסיים מטעם קרן אוריון לשנת 2021

Faculty logo
הפקולטה לרפואה שמחה לברך את ארבעת נבחרי פרס המחקר לשנת 2021 ע"ש פרוסינר-אברמסקי במדעי המוח הקליניים והבסיסיים על זכייתם.

בקטגוריית מחקר בסיסי

ד"ר אריאל גלעד, המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה
ד"ר הייתם עמל, המכון למדעי התרופה

בקטגוריית מחקר קליני

נינה פינשטיין, המרכז הרפואי הדסה
×