כניסה

בחינה מחדש של דּוֹגְמָה: להיצמד או לא להיצמד?

Prof. Amster-Choder and RNA picture
בהעדר ממברנה להפרדת הכרומוזום הבקטריאלי מסביבתו, הדוגמה היא שתהליכי הייצור של רנ"א ותרגומו לחלבון הינם מצומדים וקורים בסיבת הגן המשועתק. דוגמה זו הפכה לסימן הזיהוי של ביטוי גנים בחיידקים. קבוצתה של אורנה אמסטר-חודר הייתה הראשונה להוכיח שלתעתיקי רנ"א יש יכולת להתמפות לאזורים מסוימים בתא החיידק ללא תלות בתרגומם. מחקר זה זכה להכרה מאחר ואתגר את הדוגמה. הקבוצה פיתחה עתה שיטה חדשנית לקביעת היקף הצימוד בין התהליכים. תוצאות ראשוניות מעיבוד המידע, שנעשה ביחד עם קבוצתו של גונטר קרמר מאוניברסיטת היידלברג, מראות שתרגום של אחוז ניכר ממולקולות הרנ"א אינו מצומד לשעתוקן. שתי הקבוצות ינצלו את מענק ה NEXUS GIF לחקור את הפקטורים המבקרים צימוד והעדר צימוד.
×