כניסה

ברכות לפרופ' חיים סידר מהפקולטה לרפואה על בחירתו כחבר באקדמיה הלאומית למדעים של ארה"ב כהוקרה על גילויו את תהליך המתילציה של ה- DNA ותפקידה באפיגנטיקה

Prof. Haim Cedar and NAS logo
ברכות לפרופ' חיים סידר מהפקולטה לרפואה על בחירתו כחבר באקדמיה הלאומית למדעים של ארה"ב. הבחירה בחיים מבטאת את ההכרה בחשיבות העצומה של תגליותיו בעשרות הדנים האחרונות, בראש ובראשונה תרומתו להבנתנו את תופעת המתילציה של DNA ותפקידה באפיגנטיקה.
×