כניסה

תיאוריית גלים לאיזון נוירוכימי במוח

The velocity changes sign when the direction of the acetylcholine wave is reversed. Credit: Dr. Joshua Goldberg, Prof. Jeffery Wickens, Dr. Nicolas Tristch

מחקר חדש מהמעבדה של פרופ׳ יהושע גולדברג מהמחלקה לנוירוביולוגיה רפואית, המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה, הפקולטה לרפואה

לתפקוד תקין ובריא של הסטריאטום, אזור במוח האחראי על הטמעה ואוטומציה של פעולות רצוניות ועל למידה תלוית תגמול, נדרש מאזן בין שני נוירומודולטורים, דופמין ואצטילכולין (שרמת הביטוי שלהם בסטריאטום היא הגבוהה ביותר בכל מערכת העצבים המרכזית). במחקר שלנו, אנו מדווחים ששחרור אצטילכולין בסטריאטום מתבצע בצורה של גלים שמתקדמים בתוך הסטריאטום, בדומה לגלים של דופמין בסטריאטום שדווחו לאחרונה. המחקר גם מפתח מודל מתמטי שמתאר כיצד היווצרות של גלים סימולטניים של דופמין ואצטילכולין יכולה לנבוע ממשוואות המתארות את האינטראקציה המוכרת בין אצטילכולין ודופמין בסטריאטום. בכך מספק המודל מנגנון היפותטי להסביר את גלי הדופמין והאצטילכולין שנצפו נסיונית, ונותן חיזויים נוספים הניתנים לאישוש ניסיוני.
×