כניסה

​לימו​די המשך​​​​

עקרי התכנית

מטרת תוכנית לימודי המשך של בית הספר לריפוי בעיסוק היא להנגיש למרפאים/ות בעיסוק ראיות מחקר הקשורות להערכה והתערבות בריפוי בעיסוק וכן להכיר להם/ן כלי מחקר ופרוטוקולים התערבותיים לשם יישום בעבודתם/ן הקלינית. כיום התכנית ללימודי המשך של בית הספר לריפוי בעיסוק עברה לאחריות מעבדות המחקר.

אודות התכנית

במסגרת התכנית ללימודי המשך ניתנים קורסים, סדנאות וימי עיון ברמה גבוהה במגוון רחב של נושאים תיאורטיים ומעשיים. הקורסים מתמקדים הן בהערכה והן בפרוטוקולים התערבותיים במגוון אוכלוסיות וגילאים שונים.
כיום, כל מעבדת מחקר מנהלת את ההשתלמויות שלה.

נהלי הרשמה

ההרשמה לימי עיון, סדנאות או השתלמויות היא לפי נושא ההשתלמות והמידע שמופיע בפרסום ההשתלמות.

יצירת קשר

גב' אודליה אליהו - מזכירות
טל': 02-5845303
×