כניסה

תואר מוסמך במדעים MSc בהתמחות מדע פורנזי ואנליטי

עקרי התוכנית

מדע המשפט והקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי, עתיר ידע, המחייב הכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושיטות מחקר מורכבות וחדשות בעיקר בתחום האנליזה הכימית והביולוגית. תחום המדע הפורנזי עוסק באיסוף ועיבוד ראיות ממשיות בשיטות מדעיות מזירות פשע היכולות לסייע באיתור והעמדה לדין של מבצעי עבירה.

שיטות לזיהוי, אפיון והשוואה של חומרים מהוות צורך ואתגר בכל תעשייה המייצרת חומרים או הרכבי חומרים כמו תעשיות הכימיה, הביולוגיה, המזון והתרופות וכן במכוני המחקר, האנליטיקה והתקנים.

 

המדע הפורנזי מהווה כיום בסיס לאכיפת החוק במדינת ישראל ובעולם. שטח מדעי וטכנולוגי זה משלב תחומי מחקר מגוונים מתחומי המדעים הניסויים (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, הנדסה וכ"ו), המחשבים, הקרימינולוגיה והמשפטים ובעל השלכות רחבות על בטחון הפנים והחוץ של תושבי המדינה. המדע הפורנזי מתבסס על שיטות מדעיות המתפתחות בתחומים השונים כמו הכימיה האנליטית והתרופתית, הביולוגיה האנליטית (פרוטאומיקה וגנומיקה), אפיון פני שטח, אנליזה ממוחשבת (השוואת תמונות וסימנים, מאגרי מידע) ועוד. מכוני מחקר ותוכניות לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי במדע פורנזי קיימים ברבות מהאוניברסיטאות בעולם ומחקרים בתחום זה מתפרסמים בעיתונות מדעית מהשורה הראשונה.

בוגרי התוכנית יעברו הכשרה בשימוש ופיתוח שיטות אנליטיות ויוכלו להשתלב בכל מעבדה אנליטית בתחומים השונים, מעבר לאפשרות העיסוק במדע פורנזי.


אודות התוכנית

תוכנית הלימודים נמשכת על פני ארבעה סמסטרים ומורכבת מהשתתפות בקורסים בהיקף של 28 נ"ז ועבודת מחקר במדעים בנושאים בעלי זיקה למדע הפורנזי על גווניו או האנליזה הכימית, הביולוגית והרפואית.

על המועמדים לאתר מנחה לעבודת המחקר מקרב סגל ביה"ס לרוקחות וחברי הסגל בפקולטה לרפואה או בפקולטה למדעי הטבע או חקלאות. תחומי המחקר יהיו בזיקה לשיטות המקובלות במדע הפורנזי והפעלת שיטות אנליטיות בכל תחומי המדע וההנדסה. לסיוע באיתור מנחה לעבודת המחקר ניתן לפנות למרכז התוכנית (פרופ' אבי דומב - avid@ekmd.huji.ac.il).  

האוניברסיטה רואה במסלול זה מקדם מצויינות אקדמית. תלמידי המסלול ילמדו לצד תלמידי המוסמך במדעים ותלמידי המוסמך בקרימינולוגיה במסלול מדע פורנזי בקבוצה קטנה ואיכותית, ויקבלו את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שחלק מהתלמידים במסלול יבחרו להמשיך במחקר במדע הפורנזי באוניברסיטאות, מכוני המחקר, השרות הציבורי והתעשייה.

התוכנית מיועדת לבוגרי/ות מדעים והנדסה המתעניינים/ות בתחום מדע זה מתוך רצון להעשרה ולמידה אקדמית ולעובדים/ות המתעתדים לעבוד בתחום הרחב של אנליזה כימית וביולוגית וגורמי אכיפת החוק כולל עורכי דין, אנשי משטרה, אנשי בטחון ואנשי התעשייה הביטחונית.

התואר שיוענק לבוגרי התוכנית:  מוסמך במדעים  M.​Sc במסלול "מדע פורנזי ואנליטי".


 


 

פ​רוט הקורסים

קורסי חובה:  קורסים במדע פורנזי ואנליטי– 11 נ"ז

                    קורסים במשפטים וקרימינולוגיה - 10 נ"ז

שמות הקורסים: מבוא למדע פורנזי, סוגיות במדע פורנזי, מעבדה פורנזית, אפיון חומרים, רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי, אנתרפולוגיה פורנזית, שיטות כרומטוגרפיות, תאוריות בקרימינולוגיה, מושגי יסוד במשפט הפלילי, דיני הראיות, עקרונות האחריות הפלילית, שיטות מחקר בקרימינולוגיה. 

קורסי בחירה: 4 נ"ז קורסים בתחום המשפטי או האנליטי

סמינר מוסמך: 3 נ"ז בהתאם לנושא עבודת המוסמך

עבודת מחקר: היקף המקובל במוסמך למדעים עם תזה

סה"כ קורסים וסמינר 28 נ"ז + עבודת מחקר למוסמך


 

תנאי קבלה

בעלי תואר בוגר, מתחומי הכמיה, ביולוגיה, פיזיקה, חקלאות, רפואה, מחשבים וההנדסה ממוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה.
במקרים מיוחדים יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון לא במדעים לאחר לימודי השלמה שיקבעו עם מנהל התוכנית.

 

 

נהלי הרשמה​​​

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​


 

בעלי תפקידים

פרופ' אבי דומב - avid@ekmd.huji.ac.il  02-6757504

פרופ' באדי הסיסי - badi.hasisi@mail.huji.ac.il


 

יצירת קשר

גב' מיכל  לסרי - 02-6758617 michall@savion.huji.ac.il 

×