כניסה

תואר מוסמך במדעים MSc בהתמחות במדעי רוקחות

עקרי התוכנית

מדעי הרוקחות עוסקים בחקר צורות מתן של תרופות, פיתוח תרופות חדשות ותכנון פורמולציות, תוך שילוב ידע רב תחומי הנע ממחקר בסיסי ועד הכוונה לאפיקים יישומיים. חלק חשוב מהמחקרים המבוצעים ברוקחות ממוקדים בשיפור פעילות תרופות על ידי הובלתם בצורה ממוקדת וספציפית יותר לאתר הפעולה בגוף, תוך מזעור תופעות לוואי. מחקרים נוספים נעשים בתחום הננורפואה, תחום הדיאגנוסטיקה ומטבולומיקה, תוך פיתוח שיטות מתקדמות בנושאים אלה.
בוגרי התוכנית מקבלים כלים אשר יאפשרו להם להשתלב במחקר בתעשיית התרופות ובאקדמיה, בחברות ביו-טק, ברגולציה ממשלתית ובענפי מדע וטכנולוגיה מקבילים.​


 

 

אודות התוכנית

 

החוג ממוקם בבניין רוקחות וקבוצות המחקר שלה נהנות מאינטראקציה עם קבוצות מחקר בעלות תחומי עניין מגוונים, עם מכנה משותף רחב – שיפור הטיפול התרופתי. לחוקרי המחלקה ובית הספר לדורותיהם, היסטוריה עשירה ופוריה של הצלחות מוכחות בעולם התרופות.

כיום, עוסקים חוקרי החוג במחקר במגוון תחומים בחזית הטכנולוגיות של פיתוח תרופות, וביניהם:

·         שימוש בננו-חלקיקים לטיפול בסרטן ומחלות נוספות

·         שימוש בפולימרים לשחרור מושהה של תרופות

·         מנגנוני עקה חמצונית ופתוח מערכות הובלה ותיעול של אנטיאוקסידנטים

·         מטאבוליזם של ליפידים ומטאבוליזם מערכתי

·         דימוי מטאבולי

·         אוטיזם ומחלות נוירולוגיות אחרות 


 

 

פרוט הקורסים

תוכנית הלימודים נקבעת על-ידי הסטודנט והמנחה, על מנת להתאים באופן הטוב ביותר את הקורסים לנושא המחקר של הסטודנט. בנוסף, קורסים כלליים כגון: כתיבה מדעית ושיטות מעבדה בפרמקולוגיה ניתנים לסטודנטים בחוג. לבסוף, במהלך הלימודים הסטודנטים נחשפים להרצאות בתחומי המחקר בחוג ולהרצאות בנושאים נוספים, תהליך המאפשר חשיפה מקסימלית לתחום הרחב של מדעי הרוקחות.  ​


 

תנאי קבלה

 

א. תנאי קבלה לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בישראל

1. יתקבלו בעלי תואר "בוגר" ברוקחות B.Sc.Pharm) ) מהאוניברסיטה העברית או מאוניברסיטת בן-גוריון אשר סיימו בציון 80 לפחות.

2. קבלתם של בעלי תואר "בוגר" (B.Sc.) בתחום מדעי הטבע מהאוניברסיטה העברית, או ממוסד אקדמי מקביל להשכלה גבוהה בארץ, שסיימו בציון  80 לפחות, תידון בוועדה ללימודים מתקדמים. במידת הצורך יחויבו בלימודי השלמה.

3. התלמידים חייבים לעמוד בדרישות פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

4. בעלי תואר "בוגר" בתחום  מדעי הטבע, שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, עקב ציון בוגר שאינו מספק, רשאים לפנות בבקשה להתקבל ועניינם ידון בוועדה ללימודים מתקדמים.

5. תלמיד שיידרש להשלמות כתנאי לקבלתו למוסמך, יהיה חייב בציון 80 לפחות בקורס ההשלמה, אלא, אם יחליט יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים על ציון גבוה יותר, או על ציון מינימום לכל קורס וקורס בנפרד.

6. כתנאי להרשמתו ללימודים מתקדמים על התלמיד לקבל את הסכמתו של אחד ממורי ביה"ס לרוקחות לשמש כמדריך לעבודת המחקר. (אחראי לביצוע עבודת המחקר, יועץ להרכבת תוכנית לימודים והקפדה על הגשת התזה לפי הכללים הנדרשים). ניתן לצרף מנחה נוסף שאיננו חייב להיות ממורי ביה"ס לרוקחות. צרוף מנחה המשנה מותנה באישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. לא יאושרו למעלה משני מנחים לתלמיד.

7. ניתן להירשם ללימודי "מוסמך" בביה"ס לרוקחות במשך כל השנה עד תחילת שנת הלימודים.  הלימודים יחלו בסמסטר ראשון או בסמסטר שני.


 

 ב. תנאי קבלה לתלמידים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בחו"ל

1. בעלי תואר בוגר ברוקחות או B.Sc.  במדעי הטבע אשר סיימו את לימודיהם בחו"ל  חייבים להמציא אישור מהמשרד לקבלת תלמידי חו"ל המאשר כי האוניברסיטה בה למדו מוכרת, וממוצע ציוניהם שווה ערך לדרישות המפורטות לעיל.

2. לאחר קבלת האישור הנ"ל, הוועדה ללימודים מתקדמים תדון בקבלתם על פי סעיפים 3-6 בתנאי הקבלה.


 

מידע על מלגות

סטודנט למוסמך בחוג לפרמקולוגיה מקבל מינימום 200% מלגה ושכר לימוד מלא.​נהלי הרשמה

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​


בעלי תפקידים

אם את/ה מעוניין/נת בפרטים נוספים או בהכוונה אנא פני/ה לראש התחום לרוקחות בביה"ס לרוקחות:

פרופ' עפרה בני  OfraB@ekmd.huji.ac.il​

כמו כן, ניתן לפנות לפרופ' רמי יקא - ראש הלימודים המתקדמים בביה"ס לרוקחות - ramiy@ekmd.huji.ac.il 

יצירת קשר

מזכירות מוסמך בביה"ס לרוקחות - גב' הדר הודיס - 02-6758617 hadarho@savion.huji.ac.il

​​​​

​​
×