כניסה

תואר מוסמך במדעים MSc בהתמחות בפרמקולוגיה

עקרי התוכנית

פרמקולוגיה הוא תחום מדע המשתמש בעקרונות בסיסיים בביולוגיה ובכימיה בכדי לקבוע כיצד תרופות משפיעות על החי. המחקר בפרמקולוגיה עוסק בזיהוי המטרות הביולוגיות של התרופה, באיתור המנגנונים בהם תרופות פועלות, בבדיקת הה​שפעות הטיפוליות והרעילות של התרופות, ובפיתוחן של תרופות חדשות. פרמקולוגיה הוא מדע בינתחומי, ובהתאם תוכנית המוסמך בביה"ס לרוקחות הינה מגוונת וגמישה. לצד קורסים בפרמקולוגיה, הסטודנטים נחשפים לקורסי​ם הקשורים באופן ישיר למחקר בו הם עוסקים, בין היתר בביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, גנטיקה, נוירוביולוגיה, וביולוגיה של התא. החוג לפרמקולוגיה באוניברסיטה העברית הינו ייחודי בחקר קולטנים ומנגנוני האותות התאיים כמטרות של פעילות תרופות, בנוירופרמקולוגיה, במטבוליזם, אימונופרמקולוגיה ופרמקולוגיה של תאים וגידולים סרטניים. מתוך המגוון יוצא הדופן של מעבדות מחקר מובילות בפרמקולוגיה, יבחרו תלמידי המוסמך את התחום בו הם מעוניינים להתמחות. בוגרי התוכנית מקבלים כלים אשר יאפשרו להם להשתלב במחקר פרמקולוגי באקדמיה, בתעשייה התרופות, בחברות ביו-טק, ברגולציה הממשלתית ואחרים. 


אודות התוכנית

הנושא המרכזי ש​ל המחקר בחוג לפרמקולוגיה הוא גילוי של מנגנונים בסיסיים באמצעותם תרופות פועלות, וסלילת הדרך לגילוי של תרופות חדשות.

עם 11 קבוצות מחקר עצמאיות, כולל עובדי מחקר רבים, סטודנטים למחקר וצוות תמיכה טכנית, אנחנו אחת המחלקות הגדולות של פרמקולוגיה בישראל. המחלקה שוכנת בבניין רוקחות שם היא נהנית מקרבה למחלקות שונות כגון כימיה מדיצינאלית ורוקחות, למחלקת ציוד בין-מחלקתי משוכללת ולשירותים אדמיניסטרטיביים מלאים. כמו כן, ביה"ס לרוקחות שוכן בפקולטה לרפואה בעין-כרם בו נמצאות מחלקות שונות במדעי הרפואה ומתקני ספרייה מצויינים. תחומי המחקר מתוארים בפרוט בדפי המחקר של כל קבוצת מחקר.​


 

 

פרוט הקורסים

מטרת החוג לפרמקולוגיה היא לאפשר לסטודנט לתואר מוסמך או דוקטור את מיטב ההכשרה, תוך שימת דגש על איכות המחקר וההוראה. על כן, תוכנית הלימודים נקבעת על-ידי הסטודנט והמנחה שלו על מנת להתאים באופן הטוב ביותר את הקורסים לנושא המחקר של הסטודנט. בנוסף, קורסים כלליים כגון: כתיבה מדעית ושיטות מעבדה בפרמקולוגיה ניתנים לסטודנטים בחוג. לבסוף, במהלך הלימודים הסטודנטים נחשפים להרצאות בתחומי המחקר בחוג ולהרצאות בנושאים נוספים כגון רוקחות וכימיה מדיצינאלית, תהליך המאפשר חשיפה מקסימלית לתחום הרחב של פרמקולוגיה.  


 

תנאי קבלה

 

א. תנאי קבלה לתלמידים שסיימו לימודי תואר ראשון בישראל

1. יתקבלו בעלי תואר "בוגר" ברוקחות B.Sc.Pharm) ) מהאוניברסיטה העברית או מאוניברסיטת בן-גוריון אשר סיימו בציון 80 לפחות.

2. קבלתם של בעלי תואר "בוגר" (B.Sc.) בתחום מדעי הטבע מהאוניברסיטה העברית, או ממוסד אקדמי מקביל להשכלה גבוהה בארץ, שסיימו בציון  80 לפחות, תידון בוועדה ללימודים מתקדמים. במידת הצורך יחויבו בלימודי השלמה.

3. התלמידים חייבים לעמוד בדרישות פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית.

4. בעלי תואר "בוגר" בתחום  מדעי הטבע, שאינם עומדים בתנאי הקבלה המפורטים לעיל, עקב ציון בוגר שאינו מספק, רשאים לפנות בבקשה להתקבל ועניינם ידון בוועדה ללימודים מתקדמים.

5. תלמיד שיידרש להשלמות כתנאי לקבלתו למוסמך, יהיה חייב בציון 80 לפחות בקורס ההשלמה, אלא, אם יחליט יו"ר הועדה ללימודים מתקדמים על ציון גבוה יותר, או על ציון מינימום לכל קורס וקורס בנפרד.

6. כתנאי להרשמתו ללימודים מתקדמים על התלמיד לקבל את הסכמתו של אחד ממורי ביה"ס לרוקחות לשמש כמדריך לעבודת המחקר. (אחראי לביצוע עבודת המחקר, יועץ להרכבת תוכנית לימודים והקפדה על הגשת התזה לפי הכללים הנדרשים). ניתן לצרף מנחה נוסף שאיננו חייב להיות ממורי ביה"ס לרוקחות. צרוף מנחה המשנה מותנה באישור יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים. לא יאושרו למעלה משני מנחים לתלמיד.

7. ניתן להירשם ללימודי "מוסמך" בביה"ס לרוקחות במשך כל השנה עד תחילת שנת הלימודים.  הלימודים יחלו בסמסטר ראשון או בסמסטר שני.


 

 ב. תנאי קבלה לתלמידים אשר סיימו לימודי תואר ראשון בחו"ל

1. בעלי תואר בוגר ברוקחות או B.Sc.  במדעי הטבע אשר סיימו את לימודיהם בחו"ל  חייבים להמציא אישור מהמשרד לקבלת תלמידי חו"ל המאשר כי האוניברסיטה בה למדו מוכרת, וממוצע ציוניהם שווה ערך לדרישות המפורטות לעיל.

2. לאחר קבלת האישור הנ"ל, הוועדה ללימודים מתקדמים תדון בקבלתם על פי סעיפים 3-6 בתנאי הקבלה.


 

מידע על מלגות

סטודנט למוסמך בחוג לפרמקולוגיה מקבל מינימום 200% מלגה ושכר לימוד מלא.​נהלי הרשמה

נהלי ההרשמה מפורטים באתר ההרשמה לאוניברסיטה​.​


בעלי תפקידים

אם את/ה מעוניין/נת בפרטים נוספים או בהכוונה אנא פני/ה לראש התחום לפרמקולוגיה בביה"ס לרוקחות:

פרופ' אבי פריאל avip@ekmd.huji.ac.il.

כמו כן, ניתן לפנות לפרופ' רמי יקא - ראש הלימודים המתקדמים בביה"ס לרוקחות - ramiy@ekmd.huji.ac.il 

יצירת קשר

מזכירות מוסמך בביה"ס לרוקחות  - גב' הדר הודיס - 02-6758617 hadarho@savion.huji.ac.il

 

×