כניסה

לימודים תואר דוקטור (PhD)

הלימודים לקראת תואר דוקטור (PhD) מהווים את השלב העליון בלימודים לקראת תואר באוניברסיטה.
תלמיד המתקבל ללימודים לשם קבלת התואר ייקרא "תלמיד מחקר".
הלימודים לקראת התואר בבית הספר לרוקחות מתקיימים במסגרת המכון למדעי התרופה בהנחיית מורה בדרגת מרצה ומעלה במסלול האקדמי הרגיל (חברי הסגל האקדמי הבכיר) ובכפוף להוראות ותקנון הרשות לתלמידי מחקר, כולל לעניין תנאי הקבלה, היקף הלימודים ואופן המעקב אחר התקדמות המחקר.
את תחומי ונושאי המחקר ניתן לראות בדפים האישיים של כל אחד ממורי בית הספר.
תלמידים מצטיינים (מעל לציון של 85 ) יזכו למלגה בהתאם לקריטריונים הנהוגים בבית הספר לרוקחות. בית הספר לרוקחות מעודד את תלמידי המחקר להשתתף בהוראה בהיקף של רבע משרה לפחות.

ההרשמה ללימודי הדוקטורט מתבצעת ברשות לתלמידי מחקר במדעי​ם הניסויים בגבעת ​​רם על-פי התק​נון לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית.


×