כניסה

מרכזי מחקר​

במכון פועלים שלושה מרכזי מחקר שייעודם הוא לעודד, לתמוך ולקדם פעילות מחקרית בנושא מדעי התרופה:

  1. מרכז ע"ש דוד בלום למחקר רוקחי
  2. מרכז ע"ש אלכס גראס למחקר פרמקולוגי
  3. מרכז ע"ש אד ולף וקלרה ברטלר למחקר רפואי ותרופתי
×