כניסה
יום פתוח 21.03.21 רוקחות
14:00 התכנסות רישום וקבלת מידע בדוכן
14:30-15:15 הצגת בית הספר ומסלולי הלימוד- פרופ' אברהם דומב ופרופ' רמי יקא (אודיטוריום סליגמן)
15:15-16:00 מפגש אישי עם המתעניינים להשיב על שאלות וסיור במעבדות
×