כניסה
משרות אקדמיות
משרות אקדמיות של בית ספר לרוקחות

"קול קורא" למשרות אקדמיות בתחום כימיה תרופתית לשנה האקדמית תשפ"א

בית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה בזאת מועמדים/ות מובילים/ות להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי בדרגת מרצה / מרצה בכיר לשנת הלימודים האקדמית תשפ"א בתחום כימיה תרופתית. תחולת המינוי: 1 ביולי, 2020 (סמסטר א') או 1 בדצמבר, 2020 (סמסטר ב').
על המועמדים למשרה להיות בעלי תואר PhD בתחומי הכימיה, בעדיפות עם רקע בכימיה תרופתית. כמו כן, קיימת חשיבות רבה להתנסות משמעותית ופורייה במחקר בתר-דוקטורט.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר, מחויבות להוראה, ובעיקר על הפוטנציאל של המועמד להוביל מחקר מקורי פורץ דרך הקשור לכימיה סינטטית לשם פיתוח חומרים / מולקולות עם פעילות ביולוגית/רפואית. אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.
הדיון הראשוני במועמדים יעשה בבית הספר לרוקחות ובוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה.
ועדת החיפוש של הפקולטה תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה במהלך החודשים נובמבר 2019 - ינואר 2020.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

בנושאים אקדמיים: פרופ' אבי דומב avid@ekmd.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן: kathias@savion.huji.ac.il
​​​
אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity,broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات
×