כניסה

משרות אקדמיות

משרות אקדמיות של בית ספר לרוקחות

קול קורא למשרות אקדמיות לשנה האקדמית תשפ"ב

הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינה מועמדות/ים מובילות/ים להגיש מועמדות למשרות במסלול האקדמי בדרגת מרצה / מרצה בכיר לשנה האקדמית תשפ"ב.
על המועמד/ת להיות בעל תואר דוקטור (PhD, MD) אשר הדגים מצוינות ויצירתיות בלימודי הדוקטורט ובהשתלמות הבתר-דוקטורט בחו"ל. מצופה מהמועמדים שייקלטו, לקיים תכנית מחקר עצמאית ותחרותית ולהשתתף בהוראת תלמידי בוגר ותלמידים לתארים מתקדמים.
הערכת המועמדים למשרה אקדמית מתבססת על חדשנות ומצוינות במחקר בעל זיקה למחקר תרופתי על כל גווניו, מחויבות להוראה ועל הפוטנציאל של המועמד/ת להוביל מחקר מקורי פורץ דרך.
אנו מחפשים מועמדים בעלי ידע מעמיק, ראייה רחבה, הישגים מוכחים במחקר, פוטנציאל לבנייה של קבוצת מחקר עצמאית והובלתה, ומחויבות להכשרת תלמידים בכל הרמות במסגרת תכניות ההוראה של תואר ראשון ותארים מתקדמים.

תחומי המחקר

מדעי הרוקחות, דרכי וצורות מתן תרופות, תיעול תרופות לאברי מטרה, ננו-רפואה וננו-רוקחות, רוקחות פיזיקלית, מחקר תרופתי (פרמצבטי) וכימיה תרופתית.
בתום דיון ראשוני במועמדים בוועדת החיפוש של הפקולטה לרפואה תבחר רשימה מצומצמת של מועמדים/ות אשר יוזמנו לראיון בפקולטה לרפואה.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות:

בנושאים אקדמיים: פרופ' אבי דומב avid@ekmd.huji.ac.il
בנושאים אדמיניסטרטיביים: קטיה שביט , לשכת דיקן: kathias@savion.huji.ac.il​​​

לתשומת לבכם

  • אנחנו מבינים שהמגפה העולמית השפיעה על קצב ההתקדמות של מועמדים פוטנציאליים. לכן, באופן יוצא מהכלל, נשקול השנה לעומקן גם פניות של מועמד/ת שהפרויקט שלהם נמצא בשלבים סופיים, אך טרם התקבל לפרסום. במצב כזה המועמד/ת עשויים להתבקש להעביר לידינו קבצים רלבנטיים כתחליף למאמר שפורסם. לנקלטים פוטנציאליים שיחפצו בכך תוצע תכנית שתאפשר השלמה מיטבית של פרויקט הפוסטדוקטורט. תכנית כזו עשויה בין השאר לכלול המשך הפוסטדוקטורט במעבדת האם ודחיית הקליטה בפקולטה בשנה, או קליטה בפקולטה כשהשנה הראשונה תתבצע במסגרת של מעבדה מארחת ולא תיספר כפרק זמן לקביעות וקידום. מטבע הדברים תכנית כזו תותאם באופן אישי ותגובש ביחד אתך ובתיאום עם המנחה שלך.
  • הגשת מועמדות למשרות אקדמיות באוניברסיטה הינה פקולטטית. במקביל ל"קול קורא" של הפקולטה לרפואה נפתחו "קולות קוראים" לפקולטות ולבתי ספר אחרים באוניברסיטה , בתחומי הנוירוביולוגיה, מדעי החיים, חקלאות, מדעי המחשב ועוד.​​​​
​​​

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום ג', 22 ספטמבר, 2020

אנחנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, של חברות וחברי הסגל בפקולטה, ולקלוט חברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת
We are interested to increase diversity,broadly defined, and recruit new faculty members representing a diverse multicultural society
نريد زيادة التنوّع، بالمعنى الواسع للكلمة، في أعضاء الهيئة التدريسيّة، عبر استيعاب أعضاء جدد في الطاقم الّذين يمثلون مجتمعًا متعدّد الثقافات
×