כניסה

​מורים מן החוץ

שם

תפקיד

טלפון

מספר חדר

דוא"ל

אקסלרוד תום

גב' אגמי שרית

גב' הנסון מאירה

ד"ר אברבוך אמה

Emma.Averbuch@moh.health.gov.il

ד"ר אמר מוטי

ד"ר אניס אמיליה

emilia.anis@moh.health.gov.il

ד"ר אש נחמן

nachman_a@mac.org.il

ד"ר דונחין מילכה

milkad@ekmd.huji.ac.il

ד"ר זמיר-שטיין חן

chen.zamir@lbjr.health.gov.il

ד"ר יז'מסקי יקטרינה

katy1@mscc.huji.ac.il

ד"ר כהן מתן

ד"ר לוין דיאן

Dianele@clalit.org.il

ד"ר קידר אסנת

ד"ר קלינר אהוד

kaliner.ehud@mail.huji.ac.il

ד"ר רועי סינגר

roee.singer@MOH.HEALTH.GOV.IL

ד"ר שפרן סיגל

ד"ר שרייבמן יעקב

schreibj@hadassah.org.il

עו"ד שפי דן

פרופ' סא"ל הרטל מייקל

 

×