דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מחקר
מרצה בכיתה עם מצגתהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית מקדמת מצויינות במחקר רפואי. ביה"ס לסיעוד כחלק מפילוסופיה זו שם לו למטרה לקדם ולפתח את המחקר שנעשה על ידי סטודנטים בכל התחומים הקליניים. המחקר הסיעודי כולל נושאים שונים ומתמקד בתחומי עשייה מגוונים ובקבוצות עניין שונות - חולים, משפחות ואנשי צוות. המחקר מתבסס ברובו על שאלות ובעיות יישומיות לטיוב הטיפול בחולים.
 
המחקר מתבצע גם כחלק מהלימודים האקדמאיים ללומדים לתארים מתקדמים (תואר שני ושלישי) וגם כחלק מהעשייה המקצועית האקדמית במחלקות השונות.
 
תוצרי המחקר משמשים את החוקרים לשיפור איכות הטיפול או לבחינת סטנדרט טיפולי קיים לצורך התאמת ההנחיה המקצועית לצרכי המטופלים. כמו כן משמשים תוצאי המחקר ללימוד וקידום הידע של אחיות וסטודנטים, קביעת תוכניות הדרכה למטופלים וכבסיס מדעי לניהול הטיפול בחולה.
 
חלק גדול מהמחקרים מפורסם בעיתונות מקצועית בארץ ובעולם וכן בכנסים מקצועיים.
מחקר סיעודי הוא אחד מאבני היסוד של בית הספר לסיעוד על שם הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העבריית.
המחקר הסיעודי תורם ישירות להעלאת רמת הסיעוד, בהיותו מעשיר את הידע המקצועי של אחים ואחיות, מאפשר להם להתעדכן בחידושים אחרונים ומשפר את איכות הטיפול. כמו כן, המחקר מהווה כלי למקבלי החלטות לגיבוש מדיניות במערכת הבריאות.

סגל בית הספר לסיעוד של הדסה והאוניברסיטה העברית עסוקים בתחומי מחקר רבים, כמו:
·       קידום בריאות
·       מניעת זיהומים
·       טיפול וניהול עצמי
·       טיפול בסוף החיים
·       טיפול פליאטיבי
·       מחלות כרוניות
·       היענות לטיפול
·       טיפול ארוך-טווח
·       כשירות תרבותית
·       בריאות בקהילה
·       איכות חיים
·       טיפול במחלות אקוטיות
 
 קישורים  אקטואליים:
website by Bynet Software Systems