דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
בית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית והדסה
  • במסגרת קורס הכשרה קלינית, הדרכה ויסודות ההתערכות הנלמד בשנה ג' הסטודנטים משתתפים בסדנת למידה באמצעות מקרים כהכנה לקראת היציאה להכשרה. הסטודנטים התנסו בסימולציות עם שחקנים כדי לתרגל ראיון עם מטופלים ובני משפחותיהם.
  • ביום רביעי ה 13.2.19 התקיים יום סיום שנה ד' מחזור ס"ד בבית הספר לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית ירושלים בנוכחות הסטודנטים ונציגי סגל ביה"ס.
  • ברכות לפרופ' נעמי ויינטראוב ולד"ר יפית גלבוע על הופעתן ברשימת הרקטור למצטיינים בהוראה בלימודים פרה קליניים לשנת תשע"ח
website by Bynet Software Systems