דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מחקר
המחקר בבית הספר לריפוי בעיסוק עוסק בטווח רחב של נושאים מגוונים המתייחסים לתפקוד היומיומי של אנשים עם מגבלות שונות, כמו גם של האוכלוסיה הבריאה. המחקרים שלנו מתמקדים בפיתוח כלי הערכה ושיטות התערבות שונות בנוסף להגברת ההבנה שלנו במוגבלויות שונות והמנגנונים המונחים ביסודם.
רבות מיוזמות המחקר מגיעות מהקליניקה והן נערכות במרכזי טיפול ושיקום וכן בסביבה הטבעית בה אנשים חיים ומתפקדים. מחקר בסיסי, המשלב ציוד מקצועי (כגון fMRI, fEEG, PET וטכנולוגיית מציאות מדומה), המתבצע במעבדות האוניברסיטה, מהווה את יתר המחקר הנערך בבית הספר.
שאלות המחקר אליהם מתייחסים במדע העיסוק, מצריך לעיתים קרובות שימוש בגישות בין-תחומיות. כתוצאה מכך, חלק נכבד מהמחקר בבית הספר מתבצע בשיתוף פעולה עם חוקרים מתחומי ידע נוספים, כגון רפואה, מדעי המוח, פסיכולוגיה, נוירופסיכולוגיה ומדעי המחשב. המחקר שלנו נערך במסגרת ארבע מעבדות מחקר המנוהלות על ידי חברי סגל בית הספר.
מורה וסטודנטית של בית הספר משוחחות
website by Bynet Software Systems