דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation Linksבית ספר לריפוי בעיסוק > עברית > מחקר > מעבדות מחקר > המעבדה לחקר סביבה, תרבות והשתתפות בקהילה
המעבדה לחקר סביבה, תרבות והשתתפות בקהילה
צוות המחקר
שותפים:
המעבדה לחקר ליקויים נוירו-התפתחותיים ותפקודי כתיבה בראשותה של פרופ' וינטראוב נעמי
המעבדה לשיקום נוירו-קוגניטיבי בראשותה של פרופ' מאיר-הרטמן עדינה ובשיתוף עם ד"ר רותי טראוב וגב' אורית פישר.
ד"ר אסתי טקוזינר
גב' תהילה אמסלם
סטודנטיות ללימודים מתקדמים:
גב' שלומית פיירמן
גב' סופי איטקין
גב' הדס בן צור
גב' שירה וידיסלבסקי
גב' תאיר שבת
גב' אביה אודלסמן עלפי
גב' טובי שמואלי אייזנר
גב' ריסה מור
גב' לינא מועריב
גב' אילה שטרנשוס
מושגים מרכזיים
גורמים בסביבה (Environmental factors), תרבות (Culture), השתתפות (Participation), קהילה (Community)
נושאים ומחקרים

השתתפות (Participation)

השתתפות (Participation) מוגדרת לפי הסיווג הבין-לאומי לתפקוד, מוגבלות ובריאות (ICF; WHO, 2001;) כמעורבות במצבי חיים במגוון תחומי חיים (עבודה, לימודים, קהילה, השתתפות חברתית ופעילויות יום-יום). השתתפות משפיעה על בריאות, תפיסה עצמית, הסתגלות חברתית ואיכות חיים של אנשים והיא מוגדרת כמדד תוצאה מרכזי (Outcome Measures) של התערבות בריפוי בעיסוק (ועדת המתע"מ המחודש 2016 ; AOTA, 2014).

הערכת השתתפות

הערכת השתתפות של אוכלוסיות שונות בעיסוקים נדרשת כחלק מתהליך ההתערבות בריפוי בעיסוק, ומבוצעת באמצעות כלי הערכה מתאימים בסביבות חיים שונות.

פיתוח כלי הערכה- (Structured Preschool Participation Observation) SPO (גולוס, ווינטראוב - גרסה מעודכנת, 2018)

תצפית מובנית להערכת השתתפות ילדים בפעילויות יומיום במסגרת הגן. הכלי מתאים למטרות קלינית וחינוכיות, והוא מאפשר לבצע הערכה ראשונית של השתתפות ילדים במסגרת החינוכית, לסייע בקביעת מטרות התערבות תפקודיות ובהמשך לשמש כמדד תוצאה בהערכת מועילות ההתערבות.
*הכלי נלמד במסגרת שני מפגשים בכפוף לקבלת תעודת "מורשה" אישית.

מחקרי המשך

(א) התאמת תצפית ה- SPO לילדים עם ASD הלומדים בגני תקשורת ובחינת מדדים פסיכומטריים ראשוניים; ו – (ב) השוואה בין ילדים עם וללא ASD (סטודנטית חוקרות: סופי איטקין והדס בן צור).

מחקרים קודמים

בחינת מדדים פסיכומטריים של שאלון ה- CASP בקרב ילדים עם פגיעות ראש טראומטיות ( TBI)[2-3].

חקר גורמים בסביבה והתאמה תרבותית

 • חקר מאפייני ההשתתפות והגורמים בסביבה המשפיעים עליה, בקרב ילדים עם וללא מוגבלויות (סטודנטית חוקרות: תאיר שבת ושירה וידיסלבסקי).
 • פיתוח תכנית התערבות מולטידיספלינרית המשלבת מספר מודלים של התערבות (השתלמות, ניטור והיוועצות) בגני ילדים במגזר החרדי, אשר נמצאו בסיכון או עם איחור התפתחותי [4-6].
 • בחינת התכנות של פרוטוקול מבוסס ראיות המתמקד בקידום השתתפות באמצעות התאמת הסביבה.

הערכת תפיסות תרבותיות / כשירות תרבותית

 • תפיסות ועמדות תרבותיות של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בשיקום תעסוקתי בקהילה (סטודנטית חוקרת: אביה אודלסמן עלפי).
 • כשירותם התרבותית של מרפאים בעיסוק והגורמים המשפיעים עליה (סטודנטית חוקרת: טובי שמואלי אייזנר).

הערכה והתערבות בקרב קבוצות תרבותיות

 • תכנית התערבות קבוצתית הורה-ילד בנושא משחק בקהילת בני מנשה בישראל: מחקר התכנות (עבודת תזה של שלומית פיירמן)
 • הערכת תפקוד והשתתפות בפעילויות הגן בקרב ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט (סטודנטית חוקרת: דבורה דיין בהנחיה משותפת עם ד"ר אסתי טקוזינר).

התאמה תרבותית של כלי הערכה ופרוטוקולים

 • בחינת והתאמת פרוטוקול ה-Cog Fun למגזר החרדי (סטודנטית חוקרת: ריסה מור בהנחיה משותפת עם גב' אורית פישר) ולמגזר הערבי (סטודנטית: לינא מועריב בהנחיה משותפת עם ד"ר רותי טראוב).
 • בחינת והתאמת אבחון ה - PIC-ME למגזר החרדי (סטודנטית חוקרת: אילה שטרנשוס בהנחיה משותפת עם ד"ר רותי טראוב).

פיתוח שירותי ריפוי בעיסוק בקהילה, חינוך רפואי ולימודים קליניים

 • פיתוח מודלים של הדרכה והוראה באמצעות מקרים
 • שילוב סטודנטים עם מוגבלויות בתהליכי למידה
ביבליוגרפיה
 1. Golos, A., & Weintraub, N. (2015). The Structured Preschool participation Observation (SPO). Israel Journal of Occupational Therapy, 24 (2-3), H59-H72. (Hebrew)
 2. Golos, A., & Bedell, G. (2016). Psychometric properties of the Child and Adolescent Scale of Participation (CASP) across a 3- year period for children and youth with traumatic brain injury. NeuroRehabilitation, 38, 311-319.
 3. Golos, A., & Bedell, G. (2017) Responsiveness and discriminant validity of the Child and Adolescent Scale of Participation (CASP) across three years for children and youth with traumatic brain injury. Developmental Neurorehabilitation, 18, 1-8. DOI: 10.1080/17518423.2017.1342711
 4. Golos, A., Sarid, M., Weill, M, & Weintraub, N. (2011). Efficacy of an early intervention program for at-risk preschool boys: A two group control study. The American Journal of Occupational Therapy, 65(4), 400-408.
 5. Golos, A., Sarid, M., Weill, M., Yochman, A., & Weintraub, N. (2011). The influence of environmental factors on the development of Ultra-orthodox preschool boys in Israel. Occupational Therapy International, 18, 142-151. DOI: 10.1002/oti.317
 6. Golos, A., Sarid, M., Weill, M., Yochman, A., & Weintraub, N. (2014). The influence of environmental factors on the development of Ultra-orthodox preschool boys in Israel. Israel Journal of Occupational Therapy. 23(1), H326-H342 (Hebrew).
 7. Golos, A., Sarid, M., Weill, M, & Weintraub, N. (2013). The Influence of Early Intervention Length on the Participation of Low Socio-Economic At-Risk Preschool Boys: A Two Group Control Study. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 6, 188–202. DOI: 10.1080/19411243.2013.850935.
Back To Top
website by Bynet Software Systems