דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation Linksבית ספר לריפוי בעיסוק > עברית > מחקר > מעבדות מחקר > המעבדה לחקר ואבחון תפקודי כתיבה
המעבדה לחקר ואבחון תפקודי כתיבה
צוות המחקר
כתיבה והקלדה הן מיומנויות יום-יומיות חשובות המשמשות כאמצעי תקשורת ותעוד. בתחום הלימודים האקדמיים, לכתיבה תפקיד מרכזי, שכן היא משמשת לסיכום הרצאות, כתיבת מבחנים ועבודות וכד'. למרות השימוש הנרחב במחשב, הכתיבה הידנית נותרה פעילות שכיחה בקרב תלמידים וסטודנטים.
מחקרים מראים ש- 21%-12% מכלל התלמידים מתקשים לכתוב על רקע לקות למידה (דיסגרפיה). לקשיים אלו השלכות ישירות ועקיפות על ביצועיהם והישגיהם האקדמיים של התלמידים ועל המוטיבציה ללמידה. קשיים אלו אינם עוברים עם הגיל, ומשפיעים גם על תפקודם של התלמידים גם בלימודיהם בהשכלה הגבוהה. מכאן עולה חשיבות שיפור מיומנות הכתיבה הידנית ו/או שימוש בהתאמות של הסביבה או המטלה. למרות שכיחות התופעה והשלכותיה, הידע לגבי הכתיבה הידנית וההקלדה מועט.
המעבדה לחקר ואבחון תפקודי כתיבה עוסקת בחקר תהליכי הכתיבה הידנית והכתיבה במחשב (הקלדה). במעבדה מתקיים הן מחקר בסיס – פיתוח מודלים תיאורטיים, הבנת תהליכים וכד' והן מחקר קליני. כחלק מהמחקר הקליני מפותחים אבחונים להערכת תפקודי הכתיבה וההקלדה וכן תוכניות התערבות . המחקר מתייחס לילדים מגיל הגן ועד סטודנטים באוניברסיטה.
נושאי המחקר העיקריים
הבנת המיומנויות העומדות בבסיס הכתיבה וההקלדה
הכתיבה וההקלדה הן מיומנויות מורכבות ביותר, המהוות חלק ממערכת השפה, אשר המבוטאת באמצעות הידיים. מערכת זו מתפתחת אחרונה מבין מערכות השפה האנושית; הבנת השפה, הדיבור והקריאה. בהיבט נוירו-התפתחותי, בנוסף לשפה, הכתיבה וההקלדה מצריכות תזמור של תפקודים מטה-קוגניטיביים, קוגניטיביים וסנסו-מוטוריים. כשל בכל אחד מהתפקודים הללו עלול להשפיע על איכות וקצב הכתיבה וההקלדה. לפיכך, במסגרת המעבדה נערכים מחקרים רבים להבנת תהליך הכתיבה וההקלדה, כבסיס לפיתוח בטריית אבחון לאיתור תלמידים וסטודנטים המתקשים במיומנויות אלו, וכן כבסיס לפיתוח תכניות התערבות. מחקרים אלו, מתמקדים, בין היתר, בקשר שבין התפקודים השונים (שצוינו לעיל) לבין הכתיבה הידנית הן בשפה העברית והן בערבית, ולבין ההקלדה.
פיתוח אבחוני כתיבה בעברית ובערבית
לשפות העברית והערבית הכתובות מאפיינים ייחודיים בהשוואה לשפות הלטיניות (למשל, כיוון הכתיבה, האותיות נכתבות בנפרד או שילוב של נפרד ומחובר, אין אותיות גדולות אבל יש אותיות סופיות [עברית] או צורות שונות לאותה האות לפי מיקומה במילה). מסיבה זו כלים להערכת תפקודי הכתיבה הקיימים בעולם אינם מתאימים לשימוש בהערכת הכתב העברי והערבי. במשך השנים פותחו במעבדה כלי הערכה סטנדרטיים ובעלי תוקף אקולוגי, לתלמידים הלומדים בחטיבת הביניים (אחט"ב) ובהשכלה הגבוהה (תכל"ס). כלים אלו משמשים לאיתור תלמידים וסטודנטים שתפקודם נמוך מהמצופה מבני גילם. בימים אלו נערך מחקר לפיתוח גרסה שנייה של אבחון להערכת תפקודי הכתיבה בשפה העברית לתלמידים בכיתות ד'-ו'. בנוסף, הסתיים השלב הראשון של פיתוח אבחון להערכת תפקודי הכתיבה בשפה הערבית (אכתב"ע). כלי זה לקח בחשבון את המאפיינים הייחודיים של השפה הערבית. הוא הראשון מסוגו בארץ, ועד כמה שידוע לנו גם הראשון בעולם.
פיתוח פרוטוקול מבוסס ראיות לקביעת התאמות לקשיים בכתיבה
לעתים קרובות, כאשר תלמידים מתקשים בכתיבה ממליצים להם על התאמות בדרכי הלמידה וההבחנות. ההמלצות השכיחות הן תוספת זמן ושימוש במעבד תמלילים. אולם, לא ברור שהתאמות אלו עוזרות. למשל, לעתים סטודנטים כאלו מקבלים התאמה של תוספת זמן מתוך מחשבה שאם יאט את קצב הכתיבה, כתב-ידו ישתפר. אולם, אצל רבים מהסטודנטים אין שיפור משמעותי בכתב-היד. לחילופין, חלק מהסטודנטים מקבלים התאמה של שימוש במעבד תמלילים. במקרה זה, לרוב, כתב-היד אכן משתפר, אבל לעתים קרובות, קצב הכתיבה מואט, ולכן עלול לפגוע בתפקוד הסטודנט. לאור זאת, פותח במעבדה פרוטוקול המבוסס על אבחון סטנדרטי (הרחבה של אבחון התכל"ס) ועל תהליך שיטתי לקביעת ההתאמה המיטבית, על-סמך ממצאי האבחון. פרוטוקול זה נבדק מחקרית ונמצא מהימן ותקף.
מחקרים בתחום ההקלדה
מחקרים הראו שניתן ללמד הקלדה כבר מגיל כיתות יסוד. כן נמצא שהקצב והדיוק בהקלדה משתפרים בעקבות הוראת הקלדה. יחד עם זאת, לא ברור האם סטודנטים אשר כבר מקלידים שנים רבות יכולים ללמוד הקלדה עיוורת ומה תהליך לימוד זה. בנוסף, חסר מידע רב לגבי האופן בו ניתן ללמוד להקליד באופן יעיל. לדוגמא, רוב המקלידים עושים טעויות בהקלדה. כמות וסוג הטעויות משתנות בקרב אנשים שונים. טעויות אלו משפיעות על קצב ויעילות ההקלדה. לכן, חשוב להבין את סוג הטעויות שאנשים עושים כדי להבין כיצד ניתן להמנע מטעויות אלו.
במטרה לחקור סוגיות אלו, במעבדה פותחו שתי תוכנות:
תוכנה ללימוד הקלדה – "קלדיוק"
לתוכנה זו שתי מטרות עיקריות: (א) לימוד הקלדה באופן ייחודי, ו – (ב) מעקב אחר קצב וסוג טעויות ההקלדה אותם עושים המקלידים (תוך שימוש בטכניקת Keylogging). תוכנה זו היא ייחודית ומאפשרת ללמוד על תהליך ההקלדה בשפה העברית. התוכנה בשלבי פיתוח מתקדמים ונראה שתאפשר לפרוץ דרך בהבנת תהליך רכישת ההקלדה כמו גם אופן ההקלדה של מקלידים מנוסים.
"הקלדע" – תוכנה זו עובדת לפי עקרונות של Keylogging
התוכנה מאפשרת לחקור לעומק את תהליכי ההקלדה במטלות כתיבה שונות כגון העתקה, הכתבה וכתיבה חופשית. היא גם משמשת להעריך תפקודי כתיבה במטלות אלו. התוכנה מספקת מידע על קצב ההקלדה, זמן הקלדה בין כל שני מקשים, וכן מידע על טעויות ההקלדה שנעשו ותיקונן.
עם הפנים לקהילה
ברוח האוניברסיטה העברית ובית הספר לריפוי בעיסוק, רואה המעבדה את תפקידה גם בתרומה לקהילה. תרומה זו, באה לידי ביטוי בשני תחומים מרכזיים.
אבחון סטודנטים עם חשד לליקויים או המתקשים בכתיבה
אחד התפקידים של המעבדה היא להעריך את תפקודי הכתיבה וההקלדה של סטודנטים שאובחנו בעבר או עם חשד לדיסגרפיה. אבחון הסטודנטים נעשה בשיתוף עם מרכז התמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה ותחת האחריות של משרד דיקנט הסטודנטים. מועמדים ללימודים בהשכלה הגבוהה או סטודנטים שלהם קשיים בכתיבה (כתב יד לא קריא, איטיות בכתיבה, התעייפות מהירה או כאבים), יכולים לפנות למרכז אבחון לקויות למידה (Ldd@savion.huji.ac.il) ולבקש הפנייה לאבחון במעבדה.
בנוסף, סטודנטים המתקשים בכתיבה מסיבות אחרות כגון דלקות בגידים, הזעת יתר או הפרעות נוירולוגיות אחרות או תאונות, אשר צריכים התאמות בדרכי ההבחנות גם-כן יכולים לפנות לאבחון דרך יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים (negishut@savion.huji.ac.il). האבחון הינו מקיף ביותר וכולל הערכת תפקודי הכתיבה, הערכת מיומנויות העומדות בבסיס הכתיבה ובדיקת התאמות אפשריות בדרכי ההבחנות.
הכשרת מאבחנים לליקויים בכתיבה
תפקיד נוסף של המעבדה הוא הכשרת אנשי מקצוע מהשדה לאבחון והתערבות מבוססים ראיות מחקר ומונחי תיאוריה. הכשרה זו כוללת הכרת תהליך האבחון, לימוד האבחונים והשימוש בהם, הכרת אבחונים נלווים שונים, לימוד הפרוטוקול לקביעת התאמות מיטביות, התנסות באבחון ובכתיבת דוחות.
בשנה האחרונה אף הוכשרה הקבוצה הראשונה של מרפאים בעיסוק להערכת תפקודי הכתיבה בשפה הערבית תוך שימוש ב'אכתב"ע'.
הוראת הקלדה עיוורת
בחסות המעבדה מתקיימים קורסים לימוד הקלדה יעילה, שמטרתם שיפור יכולת ההקלדה של סטודנטים תוך שימוש בתכנת "קלדיוק". הסטודנטים לומדים בקבוצות קטנות. במהלך הקורס, לומדים הסטודנטים את עקרונות הארגונומיה בהקלדה וההקלדה הנכונה. כל סטודנט מתקדם בקצב שלו, תוך הדרכה אישית.
חזרה למעלה
website by Bynet Software Systems