דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
Skip Navigation Linksבית ספר לריפוי בעיסוק > עברית > מחקר > מעבדות מחקר > המעבדה לחקר ליקויים נוירו-התפתחותיים ותפקודי כתיבה
המעבדה לחקר ליקויים נוירו-התפתחותיים ותפקודי כתיבה

צוות המעבדה

פרופ' נעמי וינטראוב – ראש המעבדה

דוקטורנטים

עביר סלאמה מטר
טלי רוזנברג
שרון אביקסיס
אביבה קלר
רינה ח'ורי-שאהין
נע'ם ג'שהאן
המעבדה לחקר ליקויים נוירו-התפתחותיים ותפקודי כתיבה מתמקדת בעיקר בשלושה ליקויים נוירו-התפתחותיים: לקות למידה ספציפית (Specific Learning Disability; SLD) ובפרט דיסגרפיה, הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (Developmental Coordination Disorder; DCD) והפרעת קשב וריכוז (Attention Deficit Hyperactive Disorder; ADHD). לפי הגדרתם, כל אחד מהליקויים משפיע על התפקודים האקדמיים של אוכלוסייה זו וכן על תפקודם והשתתפותם בפעילויות יום-יום, כולל טיפול עצמי, עבודה, לימודים, משחק ופנאי, השתתפות משפחתית וחברתית. ליקויים אלו מתחילים כבר בילדות המוקדמת, אך אינם חולפים עם הגיל. הם מלווים את האדם לאורך חייו, ולרוב משפיעים על מצבו הריגשי-התנהגותי (כגון דימוי עצמי) והחברתי ועל איכות חייו. לעתים קרובות מספר ליקויים מופיעים בו-זמנית (לקות נלווית / היארעות משותפת). במצב זה, ישנו סיכון רב להשלכות חמורות יותר על התפקוד ופיתוח הפרעות נלוות נוספות.
לצד הפגיעה הכללית בתפקוד והשתתפות ביום יום, אחת ההשלכות של ליקויים אלו היא פגיעה בתפקודי הכתיבה (הן כתיבה ידנית והן הקלדה). כתיבה היא חלק ממערכת השפה, אך מצריכה גם תאום ושילוב עם תפקודים מטה-קוגניטיביים, קוגניטיביים, תפיסתיים וסנסו-מוטוריים. קושי בכל אחד מתפקודים אלו עלול להשפיע על איכות וקצב הכתיבה וההקלדה ומכאן על תפקודו של האדם בתחומי החיים השונים.
צוות המעבדה לחקר ליקויים נוירו-התפתחותיים ותפקודי כתיבה שם לו למטרה מספר מוקדים מרכזיים:

מחקר

במטרה להבין לעומק היבטים של לקות למידה ספציפית, הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) והפרעת קשב וריכוז (ADHD), וכן היבטים של תפקודי הכתיבה והקלדה, נערכים במעבדה מחקרי בסיס להבנת הלקויות השונות. בנוסף, אנו מפתחות תכניות התערבות מבוססות ראיות, במטרה לאפשר התמודדות מיטבית עם ההשלכות התפקודיות והעיסוקיות של לקויות אלו לאורך החיים.
המחקרים מתייחס לילדים מגיל הגן ועד מבוגרים צעירים ולעתים נערך בשיתוף עם חוקרים וקלינאים מדיסציפלינות שונות כגון: אנשי חינוך, רפואה, פסיכולוגיה ושיקום, בארץ ובעולם. לרוב המחקרים השלכות קליניות, כלומר, ניתן להסיק מהמחקרים על העבודה הקלינית. להלן פירוט תחומי המחקר.

מחקר להבנת הליקויים והשפעתם על התפקוד וההשתתפות ביום-יום

במעבדה נערכים מחקרים לבדיקת הקשר בין מרכיבים שפתיים, קוגניטיביים וסנסו-מוטוריים לבין הכתיבה הידנית והקלדה, הן בהתייחס לשפה העברית והן הערבית. בנוסף, נבדקים הקשרים בין מרכיבים אלה לבין תפקוד והשתתפות בחיי היום-יום ולבין איכות החיים, כגון השתתפות בפעילויות הגן, או השתתפות של מתבגרים בתחומי חיים שונים או איכות חיים בבית-הספר.
נושא משמעותי נוסף שנחקר הוא השלכות הלקויות הללו על מבוגרים צעירים המשרתים בצבא. המחקר נעשה בשיתוף פעולה ארוך שנים עם צה"ל, ובו נבחנת השפעתה של הפרעה התפתחותית בקואורדינציה על הפרופיל התפקודי של המבוגרים הצעירים במסגרת הצבאית והאזרחית.

מחקר לבדיקת השפעת תוכניות התערבות

במטרה לסייע לאוכלוסייה עם לקויות התפתחותיות לתפקד ולהשתתף בחיי היום-יום באופן אופטימלי, פיתחנו תכניות התערבות לגילאים שונים, לאוכלוסיות שונות ולמסגרות שונות.
כתיבה והקלדה
תוכנית התערבות ממוקדת עיסוק לשם שיפור תפקודי הכתיבה
במעבדה פיתחנו תוכנית התערבות ממוקדת עיסוק לשם שיפור תפקודי הכתיבה של ילדים הלומדים בבית הספר היסודי. התכנית נמצאה יעילה בקרב תלמידים בכיתות ב'-ד'.
פיתוח פרוטוקול מבוסס ראיות לקביעת התאמות בדרכי ההבחנות
לעתים קרובות, כאשר תלמידים וסטודנטים מתקשים בכתיבה, ממליצים להם על התאמות בדרכי הלמידה וההבחנות. במטרה לוודא שההתאמות המוצעות לאדם אכן מתאימות לו, פיתחנו במעבדה פרוטוקול המבוסס ראיות, על-סמך אבחון סטנדרטי ותהליך שיטתי, לקביעת ההתאמה המיטבית. פרוטוקול זה נבדק מחקרית בשיתוף עם המרכז הארצי לבחינות והערכה ונמצא מהימן ותקף.
הוראת הקלדה עיוורת
מחקרים הראו שניתן ללמד הקלדה כבר מגיל כיתות יסוד. כן נמצא שקצב ודיוק ההקלדה משתפרים בעקבות הוראת הקלדה. לאור זאת, פיתחנו במעבדה תכנית להוראת הקלדה עיוורת. תכנית זו נמצאה יעילה בשיפור מיומנות ההקלדה הן של סטודנטים נורמטיביים והן של סטודנטים עם לקויות למידה.

השתתפות ואיכות חיים

תכנית התערבות מולטידיסיפלינרית משלבת מודלים בסביבה החינוכית
מתוך הבנת חשיבות ההתערבות המוקדמת, פיתחנו במעבדה תוכנית מולטידיספלינרית (רופאה התפתחותית, גננת, סייעת קלינאית תקשורת) ליישום בגני ילדים. היישום נעשה באמצעות שלושה מודלים מרכזיים של התערבות, השתלמות, ניטור והיוועצות וכן התאמת סביבת הגן והפעילות. התוכנית נמצאה מועילה בשיפור התפקוד וההשתתפות של ילדים חרדיים בפעילויות הגן, והפחיתה באופן משמעותי את אחוז הילדים שהיו בסיכון או עם אחור התפתחותי.
התערבות במודל היוועצות להעצמת השתתפות (היל"ה) בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
במעבדה פיתחנו, בשיתוף עם הקריה האקדמית אונו, תוכנית התערבות במודל משולב (השתלמות פנים מוסדית והיוועצות) שמטרתה לקדם השתתפות בכתה של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בביה"ס. מוקד ההתערבות כלל שלושה מרכיבי השתתפות:
  • תקשורת, כולל הקשבה (listening) והבעה (expressing)
  • בחירה (making a choice)
  • יוזמה (initiating)
התוכנית יושמה במסגרת הפעילויות השוטפות של הכתה ונמצאה כמועילה בשיפור ההשתתפות של התלמידים במרכיבי הבחירה.

פיתוח כלי אבחון

לאורך השנים פתחנו במעבדה כלים רבים להערכת התפקוד, ההשתתפות בחיי היום-יום ואיכות החיים של אוכלוסיות בגילאים השונים. להלן הכלים שפותחו או בפיתוח. חלק מהכלים ניתן להוריד כאן ואחרים ניתנים להשגה במסגרת הכשרה.

כתיבה והקלדה מבי"ס יסודי ועד להשכלה הגבוהה

אכתי"ב – 'אבחון תפקודי כתיבה לבית-ספר יסודי' (וינטראוב ואביחי, 2016). האבחון בודק כתיבה בשפה העברית לתלמידים בכיתות ד'-ו'
אכתב"ע – 'אבחון תפקודי הכתיבה הידנית בשפה הערבית' לתלמידים בכיתות ד'-ו' (סלאמה-מטר, קאסם, בסל, ווינטראוב, 2014).
אחט"ב – 'אבחון תפקודי כתיבה לחטיבת הביניים'. (וינטראוב, דרורי-אסייג, דקל, יעקובוביץ, וולפסון, פרוש ולהב, 2012). האבחון בודק כתיבה בשפה העברית לתלמידים בכיתות ז'-ט'.
תכל"ס - אבחון תפקודי כתיבה לסטודנטים העברית לסטודנטים בהשכלה הגבוהה (וינטראוב, עובדיה- ישראלי, שובל, וטראוב-בר-אילן, 2012).
אקליד - אבחון תפקודי הקלדה בשפה העברית לתלמידים בכיתות ד'-ו' (וינטראוב, בלום, ברנדס, זדה, ריב וטראוב בר-אילן, בפיתוח).
הקלדע
כלים אלו נלמדים במסגרת השתלמות שניתנת בתכנית לימודי המשך של ביה"ס לריפוי בעיסוק. הכלים נמסרים במסגרת ההשתלמות. בתום ההשתלמות ניתנת תעודת "מורשה העברה". אין אפשרות לרכוש או להשתמש בכלים ללא ההשתלמות.
שאלון הערכה עצמית ביחס לכתיבה או בעקבות הכתיבה (להב, הרטמן-מאיר ווינטראוב, 2006) – מיועד למילוי עצמי לכל הגילאים
שאלון איתור ילדים עם לקויי כתיבה בשפה הערבית (וינטראוב וח'ורי-שאהין, 2006) - למילוי על-ידי המורה.
ניתן לקבל שאלונים בפנייה לפרופ' נעמי וינטראוב

תפקוד והשתתפות בחיי היום-יום ואיכות חיים

Structured Preschool Participation Observation; SPO (גולוס, ווינטראוב, 2015) - תצפית מובנית להערכת תפקוד והשתתפות ילדים בפעילויות יומיום במסגרת הגן (טרום חובה וחובה).
למידע נוסף ניתן לפנות לד"ר ענת גולוס
שאלון איכות חיים של ילדים בבית ספר (Quality of Life of Elementary School Children Questionnaire - QOLS) (וינטראוב ובר-חיים ארז, 2013) – שאלון למילוי עצמי שבמטרות להעריך את תפיסת הילדים והמתבגרים את איכות חייהם בבית הספר במדדים כגון, קשר עם המורים, תפיסה חברתית, הסביבה הפיזית של בית הספר.
ניתן לקבל שאלונים בפנייה לפרופ' נעמי וינטראוב
Adolescent & Adults Coordination Questionnaire; AACQ (טל-סבן, ופרוש, 2012) - שאלון סינון להפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) וכלי עזר לבניית תוכנית התערבות, מתאים לנבדקים בגילאי 35- 16.
Participation in Every Day Activities of Life; PEDAL (טל-סבן, ופרוש, 2013) - שאלון הבודק השתתפות בתפקודי יום-יום שונים ומתאים למבוגרים בגילאי 18-40.
Participation in Every Day Activities of Life-Young; PEDAL-Y (טל-סבן, ופרוש, בפיתוח) - שאלון הבודק השתתפות בתפקודי יום-יום שונים ומתאים למתבגרים בגילאי 12-18.
למידע נוסף ניתן לפנות לד"ר מירי טל-סבן

קשר עם השדה הקליני ושירות לקהילה

ברוח הערכים של האוניברסיטה העברית ובית הספר לריפוי בעיסוק, אנו רואות את תפקידה של המעבדה גם במעורבות ותרומה לקהילה. מעורבות זו מתמקדת במתן מענה לקהל הרחב ובקידום ידע, ובאה לידי ביטוי בשני תחומים מרכזיים.

אבחון תלמידים וסטודנטים עם חשד לליקויים או המתקשים בכתיבה

אחד התפקידים של המעבדה הוא להעריך את תפקודי הכתיבה וההקלדה של תלמידים וסטודנטים עם חשד ללקות למידה המתמקדת בכתיבה (דיסגרפיה). אבחון הסטודנטים נעשה בשיתוף עם מרכז התמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה ותחת האחריות של משרד דיקנט הסטודנטים. מועמדים ללימודים בהשכלה הגבוהה או סטודנטים שלהם קשיים בכתיבה (כתב יד לא קריא, איטיות בכתיבה, התעייפות מהירה או כאבים), יכולים לפנות למרכז אבחון לקויות למידה.
בנוסף, סטודנטים המתקשים בכתיבה מסיבות אחרות כגון דלקות בגידים, הזעת יתר או הפרעות נוירולוגיות אחרות או תאונות, אשר צריכים התאמות בדרכי ההבחנות גם-כן יכולים לפנות לאבחון דרך יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים יחידת הנגישות בדיקנט הסטודנטים. האבחון הינו מקיף ביותר וכולל הערכת תפקודי הכתיבה, מיומנויות העומדות בבסיס הכתיבה ובדיקת התאמות אפשריות בדרכי ההבחנות, לרבות התאמות והמלצות ארגונומיות.

ארגון ימי עיון וקורסים

תפקיד נוסף של המעבדה הוא העמקת הידע של אנשי מקצוע בנושאים הקשורים לליקויים נוירו-התפתחותיים והשלכותיהם על התפקוד וההשתתפות בחיי היום-יום, וכן הכרות ושימוש בכלי הערכה שונים (לפרטים לחץ כאן).

לימוד הקלדה עיוורת

בחסות המעבדה מתקיימים קורסים ללימוד הקלדה יעילה, שמטרתם שיפור יכולת ההקלדה של סטודנטים. הקורס נערך בקבוצות קטנות ובמהלכו לומדים הסטודנטים את עקרונות הארגונומיה בהקלדה וההקלדה הנכונה. כל סטודנט מתקדם בקצב שלו תוך הדרכה אישית.
חזרה למעלה
 
website by Bynet Software Systems