דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
טיפול בילדים בגישת Cog-Fun
​מסגרת ההתערבות בילדים בגילאי 5-10:
12-15 מפגשים שבועיים, למשך כ 45 דקות, הכוללים:
2. ראיון הורים
3. מפגשי היכרות עם הילד
4. כ 10 מפגשי טיפול  (בנוכחות הילד והורה) בהם פגישה אחת לפחות בבית המשפחה
5. מפגש סיכום עם ההורים
 
אחת המטרות המרכזיות בטיפול בילדים בגישת Cog-Fun הינה לקדם רכישת אסטרטגיות ניהוליות (שיטות לניהול מכוון של התנהגות)  ולפתח מסוגלות עצמית בביצוע עיסוקים ותפקידי חיים (טיפול עצמי, משחק, לימודים, השתתפות חברתית). בכדי שאסטרטגיות אלה יופנמו, עליהן להירכש באמצעות פעילויות מהנות וכן להוות חוויה חיובית ומעצימה אשר כדאי להתאמץ בעבורה. היות ורכישה והעברה יעילים של אסטרטגיות הינו תהליך הדורש זמן, בשלות נוריוקוגניטיבית ומודעות עצמית, היא לא עומדת בפני עצמה כערוץ שינוי בלעדי ולכן התהליך הטיפולי משלב גישות נוספות של למידה תפקודית והתאמות סביבה אשר מאפשרות את השגת מטרות הטיפול בהווה. גישה אינטגרטיבית זו נשענת על מודלים לשיקום 
 
קוגניטיבי בריפוי בעיסוק וכוללת שלושה ערוצי שינוי עיקריים:
(א) רכישת אסטרטגיות ניהוליות.  תהליך למידה מטהקוגניטיבי זה מבוסס על גישת טיפול רב-
הקשרית בשיקום קוגניטיבי ומורכבת מכמה שלבים.  בשלב הראשון הילד חווה את הצורך בשימוש באסטרטגיה הניהולית,  ומשתמש בה במגוון פעילויות רחב (לדוגמא:  תרגול הצורך בעיכוב תגובה מבוסס על אסטרטגיית  "עצור"  אשר מתורגל במשחק ריצה ועצירה כדוגמת  "דג מלוח"). בשלב הבא,  הילד נותן שם לאסטרטגיה ויוצר סמל מוחשי (לדוגמא: מדבקה עם הסימן "עצור", המילה "עצור") שמועבר למגוון פעילויות והקשרים בקליניקה ובבית.  אסטרטגיות ניהוליות אלה) כגון עצור, גיוס מאמץ, בדיקה, תכנון) מתורגלות עם הילד וההורה ומועברות בהמשך למטרות תפקודיות. הפעילויות המשחקיות והמטרות התפקודיות מכוונות להיות מהנות ולגייס משאבים מוטיבציוניים וקוגניטיביים לביצוע התנהגות מכוונת מטרה.  תהליך הלמידה המטהקוגניטיבי משלב בתוכו תהליכים הדרגתיים של פיתוח מודעות לצורך בשימוש באסטרטגיות במהלך ביצוע פעילות (Online awareness), ושל מודעות עצמית לעוצמות ואתגרים.  מודעות עצמית מסתגלת (Adaptive awareness) היא זו אשר מקדמת השתתפות בפעילויות משמעותיות (להבדיל ממודעות בלתי מסתגלת שעלולה לגרום לירידה במסוגלות עצמית ומגבילה השתתפות).
 
(ב) יצירת סביבה טיפולית ממוקדת משפחה, מכוונת למערכת הרצייה (Volition) של הילד ומשפחתו. סביבה טיפולית זו מושגת באמצעות ערוב ההורים באופן מלא מקביעת מטרות הטיפול, דרך השתתפות פעילה בזמן ובין המפגשים. זאת ועוד, המטפל עושה שימוש בשפה מכבדת ומעצימה כלפי ההורים והילד, ואחראי ליצירת מרחב למידה בטוח המאפשר תהליכי התפתחות. .
 
(ג) התאמות סביבה ולמידה תפקודית.  מרכיב זה מבוסס על הגישה הנוירו- תפקודית בשיקום קוגניטיבי הנשען  על למידה חזרתית של התנהגויות  ומיומנויות ספציפיות. כמו כן נעשית חקירה של סביבת הילד וברור אלו התאמות עשויות לקדם את השגת המטרות התפקודיות. גישה זו  מסייעת בהפחתת תסכול במהלך הטיפול ומאפשרת קידום תפקוד, העלאת מוטיבציה ומסוגלות עצמית בפרק זמן קצר.
 
© כל הזכויות שמורות למעבדה לשיקום נוירו- קוגניטיבי
איור עם כיתוב מר מאמץ
איור עם כיתוב מר מאמץ וגם טושים וגם שעון וכלי כתיבה מונחים על שולחן
website by Bynet Software Systems