דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מחקר וביבליוגרפיה
2008-2009​: מחקר חלוץ. בדיקת יעילות טיפול Cog-Fun בריפוי בעיסוק בקרב ילדים בגילאי 7-8 עם ADHD. במחקר השתתפו 14 ילדים והוריהם שטופלו במרפאה קהילתית של מרכז רפואי מוכר. הממצאים תמכו בשיפור בתפקודים ניהוליים, מסוגלות-עצמית ואיכות חיים והפחתה של תסמינים של הפרעות קשב וריכוז (ADHD).
2009-2012: מחקר חלוץ מבוקר. בדיקת יעילות טיפול Cog-Fun בריפוי בעיסוק בילדים בגילאי  5-6 עם Preschool ADHD . במחקר השתתפו 19 ילדים כאשר קבוצת המחקר קיבלה טיפול באופן מיידי, וקבוצת הביקורת קיבלה טיפול לאחר תקופת המתנה של 3 חודשים. ממצאי המחקר מצביעים על שיפור מובהק בתפקודים ניהוליים ובהשגת המטרות התפקודיות.
2011-2013: מחקר חלוץ. בדיקת יעילות טיפול Teen Cog-Fun בקרב מתבגרים בגילאי 13-18 עם ADHD.
2010-2013: בדיקת יעילות טיפול קבוצתי Cog-Fun בקרב ילדים צעירים עם ADHD.
מחקרים נוכחיים
מחקר רנדומאלי מבוקר (RCT) הבודק יעילות טיפול Cog-Fun בריפוי בעיסוק בקרב ילדים בני 7-10 עם ADHD. במחקר משתתפים כ- 100 ילדים והוריהם, בשני מרכזים רפואיים מוכרים בישראל.
המשך בדיקת יעילות התערבות Teen Cog-Fun בקרב מתבגרים עם ADHD.
פיתוח כלי פיקטוריאלי PIC- ME להערכת תפקודי ניהול ביומיום בקרב ילדים עם ADHD בגילאי 5-10.
פיתוח פרוטוקול התערבות Cog-Fun למבוגרים ובדיקת יעילותו במחקר PILOT בקרב מבוגרים עם ADHD.
ביבליוגרפיה
Hahn- Markowitz, J., Manor, I., & Maeir, A. (2011). Effectiveness of cognitive functional (Cog-Fun) intervention with children with attention deficit hyperactivity disorder: A pilot study. American Journal of Occupational Therapy, 65(4), 384-392 קישור למאמר
Maeir, A, Fisher, O., Traub Bar-Ilan, R., Boas, N., Berger, I., & Landau, Y. E.  (2014). Effectiveness of Cognitive Functional (Cog-Fun) occupational therapy intervention for young children with ADHD: A controlled study. Journal of Occupational Therapy.68(3), 260-267 קישור למאמר
Levanon-Erez, N., & Maeir, A. (2014). The Teen Cog-Fun model of intervention for adolescents with ADHD. In I. Berger & A. Maeir (Eds.), ADHD- A transparent impairment, clinical, daily-life and research aspects in diverse populations. New York: Nova science publishers. קישור למאמר
Maeir, A., Hahn-Markovwitz, J., Fisher, O., & Traub Bar-Ilan, R. (2014). Cognitive Functional (Cog-Fun) intervention for children with ADHD: Theory and practice. In I. Berger & A. Maeir (Eds.), ADHD- A transparent impairment, clinical, daily-life and research aspects in diverse populations. New York: Nova science publishers. קישור למאמר
Rosenberg, L.,  Maeir, A.,  Yochman, A.,  Dahan, I., & Hirsch, I. (2015). Effectiveness of a Cognitive–Functional group intervention among preschoolers with attention deficit hyperactivity disorder: A pilot study, American Journal of Occupational Therapy, 69(3), 1-8. קישור למאמר
Hahn-Markowitz, J., Berger, I., Manor, I., & Maeir, A. (in press). Impact of Cog-Fun Intervention on Executive Functions and Participation among Children with ADHD: An RCT. The American Journal of Occupational Therapy.
Zeides Taubin, D., Maeir, A., & Hahn-Markowitz, J. (2015). Change in Parenting Self-Efficacy After Cognitive–Functional Treatment in Occupational Therapy for Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). American Journal of Occupational Therapy, 69, 6911520174p1. doi:10.5014/ajot.2015.69S1-RP207B קישור למאמר
Levanon-Erez, N., Cohen, M., Traub Bar-Ilan, R., & Maeir , A. (2016). Occupational identity of adolescents with ADHD: A mixed methods study Scandinavian Journal of Occupational Therapy. doi: 10.1080/11038128.2016.1217927 קישור למאמר
Hahn-Markowitz, J., Berger, I., Manor, I., & Maeir, A. (2016). Efficacy of Cognitive-Functional (Cog-Fun) Occupational Therapy intervention among children with ADHD: An RCT. Journal of Attention Disorders. doi:10.1177/1087054716666955
© כל הזכויות שמורות למעבדה לשיקום נוירו- קוגניטיבי
דף שער של חוברת אבחון פיקטוריאלי
מטפלת מבצעת אבחון פקטוריאלי עם הילד
website by Bynet Software Systems